Løvkil Eiendom AS
Juridisk navn:  Løvkil Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38199066
Postboks 4083 Kongsgård Magnus Barfots Vei 11 Fax: 38199115
4689 Kristiansand S 4633 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 924817844
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.12.1977
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjon Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-48,59%
Egenkapital  
  
-18,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Resultat: 73.000 142.000 142.000 146.000 134.000
Egenkapital: 867.000 1.060.000 1.069.000 1.059.000 988.000
Regnskap for Løvkil Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Driftskostnader -167.000 -99.000 -98.000 -94.000 -105.000
Driftsresultat 73.000 141.000 141.000 146.000 135.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt 73.000 142.000 142.000 146.000 134.000
Skattekostnad -16.000 -30.000 -31.000 -34.000 -30.000
Årsresultat 57.000 111.000 110.000 112.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 740.000 790.000 803.000 853.000 903.000
Sum omløpsmidler 312.000 377.000 407.000 333.000 222.000
Sum eiendeler 1.052.000 1.167.000 1.210.000 1.186.000 1.125.000
Sum opptjent egenkapital 767.000 960.000 969.000 959.000 888.000
Sum egenkapital 867.000 1.060.000 1.069.000 1.059.000 988.000
Sum langsiktig gjeld 44.000 51.000 61.000 70.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 55.000 80.000 57.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 1.051.000 1.166.000 1.210.000 1.186.000 1.125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Driftsinntekter 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -49.000 -48.000 -44.000 -55.000
Driftskostnader -167.000 -99.000 -98.000 -94.000 -105.000
Driftsresultat 73.000 141.000 141.000 146.000 135.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 57.000 111.000 110.000 112.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 703.000 753.000 803.000 853.000 903.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 37.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 740.000 790.000 803.000 853.000 903.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 740.000 790.000 803.000 853.000 903.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 6.000 94.000 70.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 312.000 371.000 313.000 263.000 156.000
Sum omløpsmidler 312.000 377.000 407.000 333.000 222.000
Sum eiendeler 1.052.000 1.167.000 1.210.000 1.186.000 1.125.000
Sum opptjent egenkapital 767.000 960.000 969.000 959.000 888.000
Sum egenkapital 867.000 1.060.000 1.069.000 1.059.000 988.000
Sum avsetninger til forpliktelser 44.000 51.000 61.000 70.000 80.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 44.000 51.000 61.000 70.000 80.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 23.000 40.000 41.000 43.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000 16.000 39.000 14.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 55.000 80.000 57.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 1.051.000 1.166.000 1.210.000 1.186.000 1.125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 172.000 322.000 327.000 276.000 165.000
Likviditetsgrad 1 2.2 6.9 5.1 5.8 3.9
Likviditetsgrad 2 2.2 6.9 5.1 5.8 3.9
Soliditet 82.5 90.9 88.3 89.3 87.8
Resultatgrad 30.4 58.8 58.8 60.8 56.3
Rentedekningsgrad 135.0
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.9 12.1 11.7 12.3 12.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Inge KilanderStyreleder69
Sven Arne StenersenStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Inge Kilander100.0069
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00