Austevoll Eiendom AS
Juridisk navn:  Austevoll Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180134
Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 926308548
Aksjekapital: 9.369.750 NOK
Etableringsdato: 29.04.1972
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2,76%
Resultat  
  
141,17%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.397.000 18.876.000 18.870.000 16.446.000 16.660.000
Resultat: 6.900.000 2.861.000 5.869.000 3.842.000 3.441.000
Egenkapital: 9.370.000 9.370.000 9.779.000 9.674.000 10.207.000
Regnskap for Austevoll Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.397.000 18.876.000 18.870.000 16.446.000 16.660.000
Driftskostnader -8.477.000 -11.902.000 -8.472.000 -8.239.000 -8.866.000
Driftsresultat 10.920.000 6.974.000 10.399.000 8.207.000 7.795.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -4.022.000 -4.114.000 -4.531.000 -4.367.000 -4.356.000
Finans -4.020.000 -4.113.000 -4.530.000 -4.365.000 -4.354.000
Resultat før skatt 6.900.000 2.861.000 5.869.000 3.842.000 3.441.000
Skattekostnad -1.518.000 -1.649.000 -1.581.000 -1.108.000 -1.186.000
Årsresultat 5.382.000 1.212.000 4.288.000 2.735.000 2.255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 119.416.000 122.586.000 129.116.000 131.836.000 135.823.000
Sum omløpsmidler 310.000 317.000 866.000 3.316.000 522.000
Sum eiendeler 119.726.000 122.903.000 129.982.000 135.152.000 136.345.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 409.000 304.000 96.000
Sum egenkapital 9.370.000 9.370.000 9.779.000 9.674.000 10.207.000
Sum langsiktig gjeld 16.644.000 18.120.000 20.379.000 20.391.000 23.433.000
Sum kortsiktig gjeld 93.712.000 95.413.000 99.824.000 105.087.000 102.704.000
Sum gjeld og egenkapital 119.726.000 122.903.000 129.982.000 135.152.000 136.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.397.000 18.876.000 18.270.000 16.446.000 16.660.000
Andre inntekter 0 0 600.000 0 0
Driftsinntekter 19.397.000 18.876.000 18.870.000 16.446.000 16.660.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -6.944.000 -6.965.000 -6.935.000 -6.906.000 -7.196.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.533.000 -4.937.000 -1.537.000 -1.333.000 -1.670.000
Driftskostnader -8.477.000 -11.902.000 -8.472.000 -8.239.000 -8.866.000
Driftsresultat 10.920.000 6.974.000 10.399.000 8.207.000 7.795.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -4.022.000 -4.114.000 -4.531.000 -4.367.000 -4.356.000
Finans -4.020.000 -4.113.000 -4.530.000 -4.365.000 -4.354.000
Konsernbidrag -7.431.000 -6.651.000 -5.888.000 -4.268.000 -3.749.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.382.000 1.212.000 4.288.000 2.735.000 2.255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.721.000 4.143.000 3.805.000 3.526.000 3.211.000
Fast eiendom 114.690.000 118.438.000 125.306.000 128.305.000 132.607.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 114.690.000 118.438.000 125.306.000 128.305.000 132.607.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 119.416.000 122.586.000 129.116.000 131.836.000 135.823.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 27.000 244.000 2.000 0
Andre fordringer 16.000 0 335.000 3.027.000 236.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 290.000 290.000 288.000 288.000 286.000
Sum omløpsmidler 310.000 317.000 866.000 3.316.000 522.000
Sum eiendeler 119.726.000 122.903.000 129.982.000 135.152.000 136.345.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 409.000 304.000 96.000
Sum egenkapital 9.370.000 9.370.000 9.779.000 9.674.000 10.207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.644.000 18.120.000 20.379.000 20.391.000 23.433.000
Leverandørgjeld 40.000 66.000 412.000 1.977.000 380.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 267.000 0 0 28.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.672.000 95.080.000 99.412.000 100.080.000 99.266.000
Sum kortsiktig gjeld 93.712.000 95.413.000 99.824.000 105.087.000 102.704.000
Sum gjeld og egenkapital 119.726.000 122.903.000 129.982.000 135.152.000 136.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -93.402.000 -95.096.000 -98.958.000 -101.771.000 -102.182.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 7.8 7.6 7.5 7.2 7.5
Resultatgrad 56.3 36.9 55.1 49.9 46.8
Rentedekningsgrad 2.7 1.7 2.3 1.9 1.8
Gjeldsgrad 11.8 12.1 12.3 1 12.4
Total kapitalrentabilitet 9.1 5.7 8 6.1 5.7
Signatur
26.05.2010
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.05.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Helge SingelstadStyreleder57
Arne MøgsterStyremedlem44
Britt Kathrine DrivenesStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Austevoll Seafood ASA100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00