Holm Eiendom AS
Juridisk navn:  Holm Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38323322
Svegeskogen 5 Svegeskogen 5 Fax:
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 927898624
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 18.12.1979
Foretakstype: AS
Revisor: Johansen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3,12%
Resultat  
  
246,75%
Egenkapital  
  
-10%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 993.000 963.000 953.000 924.000 902.000
Resultat: 1.439.000 415.000 972.000 2.610.000 1.811.000
Egenkapital: 6.182.000 6.869.000 8.551.000 9.704.000 9.205.000
Regnskap for Holm Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 993.000 963.000 953.000 924.000 902.000
Driftskostnader -485.000 -578.000 -467.000 -552.000 -825.000
Driftsresultat 508.000 385.000 485.000 373.000 77.000
Finansinntekter 931.000 39.000 487.000 2.238.000 1.734.000
Finanskostnader 0 -9.000 0 0 0
Finans 931.000 30.000 487.000 2.238.000 1.734.000
Resultat før skatt 1.439.000 415.000 972.000 2.610.000 1.811.000
Skattekostnad -126.000 -97.000 -125.000 -111.000 -31.000
Årsresultat 1.314.000 318.000 847.000 2.499.000 1.780.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.282.000 4.137.000 4.212.000 5.808.000 4.331.000
Sum omløpsmidler 4.255.000 5.111.000 6.775.000 6.273.000 7.325.000
Sum eiendeler 8.537.000 9.248.000 10.987.000 12.081.000 11.656.000
Sum opptjent egenkapital 6.062.000 6.749.000 8.431.000 9.584.000 9.085.000
Sum egenkapital 6.182.000 6.869.000 8.551.000 9.704.000 9.205.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.000 8.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 2.354.000 2.379.000 2.430.000 2.370.000 2.441.000
Sum gjeld og egenkapital 8.536.000 9.248.000 10.987.000 12.082.000 11.656.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 993.000 963.000 953.000 924.000 902.000
Driftsinntekter 993.000 963.000 953.000 924.000 902.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -228.000 -228.000 -228.000 -285.000 -228.000
Avskrivning -125.000 -125.000 -111.000 -121.000 -130.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -225.000 -128.000 -146.000 -467.000
Driftskostnader -485.000 -578.000 -467.000 -552.000 -825.000
Driftsresultat 508.000 385.000 485.000 373.000 77.000
Finansinntekter 931.000 39.000 487.000 2.238.000 1.734.000
Finanskostnader 0 -9.000 0 0 0
Finans 931.000 30.000 487.000 2.238.000 1.734.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 1.314.000 318.000 847.000 2.499.000 1.780.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.040.000 2.165.000 2.290.000 2.401.000 2.489.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 33.000
Sum varige driftsmidler 2.040.000 2.165.000 2.290.000 2.401.000 2.522.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.242.000 1.972.000 1.922.000 3.407.000 1.809.000
Sum anleggsmidler 4.282.000 4.137.000 4.212.000 5.808.000 4.331.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 900.000 3.000 550.000 100.000 500.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.355.000 5.108.000 6.225.000 6.173.000 3.425.000
Sum omløpsmidler 4.255.000 5.111.000 6.775.000 6.273.000 7.325.000
Sum eiendeler 8.537.000 9.248.000 10.987.000 12.081.000 11.656.000
Sum opptjent egenkapital 6.062.000 6.749.000 8.431.000 9.584.000 9.085.000
Sum egenkapital 6.182.000 6.869.000 8.551.000 9.704.000 9.205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 6.000 8.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 200.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.000 8.000 10.000
Leverandørgjeld 0 48.000 73.000 0 3.000
Betalbar skatt 126.000 103.000 127.000 114.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 28.000 31.000 31.000 204.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 200.000 200.000 200.000 225.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.354.000 2.379.000 2.430.000 2.370.000 2.441.000
Sum gjeld og egenkapital 8.536.000 9.248.000 10.987.000 12.082.000 11.656.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.901.000 2.732.000 4.345.000 3.903.000 4.884.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 2.8 2.6 3.0
Likviditetsgrad 2 1.8 2.1 2.8 2.6 3.1
Soliditet 72.4 74.3 77.8 80.3 79.0
Resultatgrad 51.2 4 50.9 40.4 8.5
Rentedekningsgrad 42.8
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 16.9 4.6 8.8 21.6 15.5
Signatur
16.11.2012
KNUT HOLM
ARILD HOLM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut HolmStyreleder73
Tarje HolmStyremedlem71
Arild HolmStyremedlem69
Ole Reidar SkailandStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Knut Holm25.0073
Tarje Holm25.0071
Arild Holm17.5069
Ragnhild Kvanvik Skailand25.0068
Gerd Jorunn Holm7.5066
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00