Aqualine AS
Juridisk navn:  Aqualine AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73809938
Postboks 2200 Sentrum Dyre Halsesgate 1A Fax: 73809940
7412 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune: www.aqualine.no
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 929013581
Aksjekapital: 3.681.768 NOK
Antall ansatte: 136
Etableringsdato: 18.09.1980
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4,4%
Resultat  
  
74,97%
Egenkapital  
  
7,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 657.726.000 629.999.000 437.955.000 412.763.000 422.881.000
Resultat: 63.466.000 36.273.000 37.407.000 29.028.000 24.726.000
Egenkapital: 102.782.000 95.273.000 94.769.000 81.892.000 71.384.000
Regnskap for Aqualine AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 657.726.000 629.999.000 437.955.000 412.763.000 422.881.000
Driftskostnader -589.028.000 -594.433.000 -401.264.000 -379.330.000 -393.514.000
Driftsresultat 68.699.000 35.567.000 36.692.000 33.433.000 29.367.000
Finansinntekter 8.297.000 9.335.000 10.320.000 4.203.000 2.894.000
Finanskostnader -13.530.000 -8.628.000 -9.605.000 -8.608.000 -7.535.000
Finans -5.233.000 707.000 715.000 -4.405.000 -4.641.000
Resultat før skatt 63.466.000 36.273.000 37.407.000 29.028.000 24.726.000
Skattekostnad -15.929.000 -10.306.000 -11.730.000 -8.021.000 -6.685.000
Årsresultat 47.537.000 25.967.000 25.677.000 21.008.000 18.041.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 187.123.000 131.176.000 126.124.000 32.564.000 29.901.000
Sum omløpsmidler 233.298.000 216.229.000 204.553.000 120.092.000 128.040.000
Sum eiendeler 420.421.000 347.405.000 330.677.000 152.656.000 157.941.000
Sum opptjent egenkapital 99.100.000 91.591.000 90.969.000 78.092.000 67.584.000
Sum egenkapital 102.782.000 95.273.000 94.769.000 81.892.000 71.384.000
Sum langsiktig gjeld 129.662.000 119.996.000 125.319.000 120.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 187.977.000 132.136.000 110.589.000 70.645.000 86.437.000
Sum gjeld og egenkapital 420.421.000 347.405.000 330.677.000 152.657.000 157.941.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 662.683.000 632.540.000 434.334.000 411.844.000 421.726.000
Andre inntekter -4.957.000 -2.541.000 3.621.000 919.000 1.155.000
Driftsinntekter 657.726.000 629.999.000 437.955.000 412.763.000 422.881.000
Varekostnad -449.860.000 -466.817.000 -297.848.000 -300.656.000 -318.566.000
Lønninger -77.368.000 -68.831.000 -53.814.000 -40.382.000 -38.550.000
Avskrivning -13.028.000 -8.983.000 -7.513.000 -2.617.000 -2.450.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.772.000 -49.802.000 -42.089.000 -35.675.000 -33.948.000
Driftskostnader -589.028.000 -594.433.000 -401.264.000 -379.330.000 -393.514.000
Driftsresultat 68.699.000 35.567.000 36.692.000 33.433.000 29.367.000
Finansinntekter 8.297.000 9.335.000 10.320.000 4.203.000 2.894.000
Finanskostnader -13.530.000 -8.628.000 -9.605.000 -8.608.000 -7.535.000
Finans -5.233.000 707.000 715.000 -4.405.000 -4.641.000
Konsernbidrag -40.028.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -12.800.000 -10.500.000 -9.000.000
Årsresultat 47.537.000 25.967.000 25.677.000 21.008.000 18.041.000
Balanse detaljer          
Goodwill 38.923.000 44.242.000 46.623.000 0 0
Sum Immatrielle midler 40.478.000 49.901.000 48.837.000 3.759.000 3.662.000
Fast eiendom 81.142.000 43.294.000 27.202.000 15.196.000 12.686.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.761.000 18.987.000 13.084.000 4.028.000 4.631.000
Sum varige driftsmidler 111.903.000 62.281.000 40.285.000 19.225.000 17.317.000
Sum finansielle anleggsmidler 34.742.000 18.994.000 37.001.000 9.581.000 8.922.000
Sum anleggsmidler 187.123.000 131.176.000 126.124.000 32.564.000 29.901.000
Varebeholdning 141.802.000 118.352.000 84.975.000 71.022.000 61.093.000
Kundefordringer 77.140.000 75.768.000 73.181.000 17.674.000 12.787.000
Andre fordringer 11.142.000 5.722.000 4.645.000 28.205.000 50.767.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.214.000 11.996.000 36.275.000 3.191.000 3.168.000
Sum omløpsmidler 233.298.000 216.229.000 204.553.000 120.092.000 128.040.000
Sum eiendeler 420.421.000 347.405.000 330.677.000 152.656.000 157.941.000
Sum opptjent egenkapital 99.100.000 91.591.000 90.969.000 78.092.000 67.584.000
Sum egenkapital 102.782.000 95.273.000 94.769.000 81.892.000 71.384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 73.930.000 0 0 16.942.000 14.783.000
Sum langsiktig gjeld 129.662.000 119.996.000 125.319.000 120.000 120.000
Leverandørgjeld 68.929.000 67.578.000 23.777.000 22.587.000 45.248.000
Betalbar skatt 0 14.245.000 10.080.000 8.118.000 6.685.000
Skyldig offentlige avgifter 5.005.000 5.056.000 7.173.000 2.540.000 3.478.000
Utbytte 0 0 -12.800.000 -10.500.000 -9.000.000
Annen kortsiktig gjeld 40.113.000 45.258.000 56.759.000 9.958.000 7.243.000
Sum kortsiktig gjeld 187.977.000 132.136.000 110.589.000 70.645.000 86.437.000
Sum gjeld og egenkapital 420.421.000 347.405.000 330.677.000 152.657.000 157.941.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.321.000 84.093.000 93.964.000 49.447.000 41.603.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 1.8 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 1.1 0.7 0.8
Soliditet 24.4 27.4 28.7 53.6 45.2
Resultatgrad 10.4 5.6 8.4 8.1 6.9
Rentedekningsgrad 5.1 4.1 3.8 4.4 4.3
Gjeldsgrad 3.1 2.6 2.5 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 18.3 12.9 14.2 24.7 20.4
Signatur
08.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
I FELLESSKAP MED DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER.
SIGNATUR
Prokurister
08.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir MyklebustStyreleder49
Åse EilertsenStyremedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kvetre As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00