Kokstadveien 48 A Eiendomsselskap As
Juridisk navn:  Kokstadveien 48 A Eiendomsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55126717
Grimstadvegen 114B Grimstadvegen 114B Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 929154797
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 19.06.1980
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Edb & Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30,75%
Resultat  
  
102,22%
Egenkapital  
  
1,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.142.000 1.649.000 1.080.000 1.034.000 1.018.000
Resultat: 80.000 -3.600.000 -3.714.000 29.000 229.000
Egenkapital: -6.109.000 -6.189.000 -2.589.000 1.126.000 1.415.000
Regnskap for Kokstadveien 48 A Eiendomsselskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.142.000 1.649.000 1.080.000 1.034.000 1.018.000
Driftskostnader -815.000 -5.008.000 -4.706.000 -1.006.000 -798.000
Driftsresultat 327.000 -3.359.000 -3.626.000 27.000 220.000
Finansinntekter 0 3.000 13.000 9.000 16.000
Finanskostnader -247.000 -244.000 -102.000 -7.000 -6.000
Finans -247.000 -241.000 -89.000 2.000 10.000
Resultat før skatt 80.000 -3.600.000 -3.714.000 29.000 229.000
Skattekostnad 0 0 0 -18.000 -71.000
Årsresultat 80.000 -3.600.000 -3.714.000 11.000 159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.051.000 1.126.000 1.202.000 1.278.000 1.354.000
Sum omløpsmidler 50.000 127.000 1.361.000 3.472.000 724.000
Sum eiendeler 1.101.000 1.253.000 2.563.000 4.750.000 2.078.000
Sum opptjent egenkapital -6.211.000 -6.291.000 -2.691.000 1.024.000 1.313.000
Sum egenkapital -6.109.000 -6.189.000 -2.589.000 1.126.000 1.415.000
Sum langsiktig gjeld 7.001.000 7.275.000 2.817.000 3.000.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 208.000 167.000 2.335.000 624.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 1.100.000 1.253.000 2.563.000 4.750.000 2.078.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.142.000 1.649.000 1.080.000 1.034.000 1.018.000
Driftsinntekter 1.142.000 1.649.000 1.080.000 1.034.000 1.018.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -629.000 -603.000 -567.000 -598.000 -567.000
Avskrivning -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -110.000 -4.329.000 -4.063.000 -332.000 -155.000
Driftskostnader -815.000 -5.008.000 -4.706.000 -1.006.000 -798.000
Driftsresultat 327.000 -3.359.000 -3.626.000 27.000 220.000
Finansinntekter 0 3.000 13.000 9.000 16.000
Finanskostnader -247.000 -244.000 -102.000 -7.000 -6.000
Finans -247.000 -241.000 -89.000 2.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000 -200.000
Årsresultat 80.000 -3.600.000 -3.714.000 11.000 159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.051.000 1.126.000 1.202.000 1.278.000 1.354.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.051.000 1.126.000 1.202.000 1.278.000 1.354.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.051.000 1.126.000 1.202.000 1.278.000 1.354.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 11.000 47.000 427.000 9.000 8.000
Sum investeringer 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kasse, bank 35.000 76.000 930.000 3.460.000 713.000
Sum omløpsmidler 50.000 127.000 1.361.000 3.472.000 724.000
Sum eiendeler 1.101.000 1.253.000 2.563.000 4.750.000 2.078.000
Sum opptjent egenkapital -6.211.000 -6.291.000 -2.691.000 1.024.000 1.313.000
Sum egenkapital -6.109.000 -6.189.000 -2.589.000 1.126.000 1.415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.001.000 7.275.000 2.817.000 3.000.000 49.000
Leverandørgjeld 5.000 0 856.000 8.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 18.000 71.000
Skyldig offentlige avgifter 60.000 56.000 52.000 237.000 280.000
Utbytte 0 0 0 -300.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 142.000 111.000 1.427.000 62.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 208.000 167.000 2.335.000 624.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 1.100.000 1.253.000 2.563.000 4.750.000 2.078.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -158.000 -40.000 -974.000 2.848.000 110.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.8 0.6 5.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.8 0.6 5.6 1.2
Soliditet -555.4 -493.9 23.7 68.1
Resultatgrad 28.6 -203.7 -335.7 2.6 21.6
Rentedekningsgrad 1.3 -13.8 -35.5 5.1 39.3
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 3.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 29.7 -267.8 0.8 11.4
Signatur
24.01.2017
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Anita VelandStyreleder57
Helge ThorsenStyremedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anita Veland100.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00