Tidsporten As
Juridisk navn:  Tidsporten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93813264
Sandsvegen 71 Sandsvegen 71 Fax:
6823 Sandane 6823 Sandane
Fylke: Kommune: www.tidsporten.no
Sogn Og Fjordane Gloppen
Org.nr: 929276698
Aksjekapital: 172.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 26.01.1981
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bergen Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19,22%
Resultat  
  
-88,31%
Egenkapital  
  
-9,47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.261.000 4.037.000 2.570.000 2.668.000 3.189.000
Resultat: 54.000 462.000 309.000 497.000 167.000
Egenkapital: 1.406.000 1.553.000 1.090.000 781.000 284.000
Regnskap for Tidsporten As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.261.000 4.037.000 2.570.000 2.668.000 3.189.000
Driftskostnader -3.160.000 -3.547.000 -2.261.000 -2.161.000 -3.013.000
Driftsresultat 102.000 490.000 309.000 507.000 176.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader -48.000 -28.000 0 -11.000 -12.000
Finans -48.000 -28.000 0 -11.000 -9.000
Resultat før skatt 54.000 462.000 309.000 497.000 167.000
Skattekostnad 100.000 0 0 0 0
Årsresultat 154.000 462.000 309.000 497.000 167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.588.000 2.390.000 728.000 700.000 725.000
Sum omløpsmidler 494.000 702.000 703.000 576.000 436.000
Sum eiendeler 3.082.000 3.092.000 1.431.000 1.276.000 1.161.000
Sum opptjent egenkapital 1.234.000 1.381.000 918.000 609.000 112.000
Sum egenkapital 1.406.000 1.553.000 1.090.000 781.000 284.000
Sum langsiktig gjeld 1.116.000 1.199.000 230.000 230.000 555.000
Sum kortsiktig gjeld 559.000 340.000 110.000 265.000 322.000
Sum gjeld og egenkapital 3.081.000 3.092.000 1.430.000 1.276.000 1.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.012.000 4.016.000 2.566.000 2.668.000 3.189.000
Andre inntekter 249.000 21.000 4.000 0 0
Driftsinntekter 3.261.000 4.037.000 2.570.000 2.668.000 3.189.000
Varekostnad -1.256.000 -1.584.000 -1.088.000 -1.232.000 -1.869.000
Lønninger -942.000 -887.000 -521.000 -253.000 -458.000
Avskrivning -113.000 -113.000 -33.000 -25.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -849.000 -963.000 -619.000 -651.000 -660.000
Driftskostnader -3.160.000 -3.547.000 -2.261.000 -2.161.000 -3.013.000
Driftsresultat 102.000 490.000 309.000 507.000 176.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader -48.000 -28.000 0 -11.000 -12.000
Finans -48.000 -28.000 0 -11.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Årsresultat 154.000 462.000 309.000 497.000 167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 100.000 0 0 0 0
Fast eiendom 2.199.000 2.013.000 667.000 476.000 476.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 242.000 329.000 14.000 178.000 202.000
Sum varige driftsmidler 2.441.000 2.343.000 681.000 654.000 678.000
Sum finansielle anleggsmidler 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000
Sum anleggsmidler 2.588.000 2.390.000 728.000 700.000 725.000
Varebeholdning 383.000 452.000 387.000 249.000 320.000
Kundefordringer 75.000 32.000 62.000 1.000 29.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 217.000 254.000 326.000 87.000
Sum omløpsmidler 494.000 702.000 703.000 576.000 436.000
Sum eiendeler 3.082.000 3.092.000 1.431.000 1.276.000 1.161.000
Sum opptjent egenkapital 1.234.000 1.381.000 918.000 609.000 112.000
Sum egenkapital 1.406.000 1.553.000 1.090.000 781.000 284.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.116.000 1.199.000 230.000 230.000 555.000
Leverandørgjeld 49.000 129.000 8.000 11.000 168.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 92.000 126.000 40.000 63.000 44.000
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 417.000 86.000 62.000 191.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 559.000 340.000 110.000 265.000 322.000
Sum gjeld og egenkapital 3.081.000 3.092.000 1.430.000 1.276.000 1.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -65.000 362.000 593.000 311.000 114.000
Likviditetsgrad 1 0.9 2.1 6.4 2.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7 2.9 1.3 0.4
Soliditet 45.6 50.2 76.2 61.2 24.5
Resultatgrad 3.1 12.1 1 19.0 5.5
Rentedekningsgrad 2.1 17.5 46.1 14.9
Gjeldsgrad 1.2 1 0.3 0.6 3.1
Total kapitalrentabilitet 3.3 15.8 21.6 39.7 15.4
Signatur
29.05.2017
Prokurister
29.05.2017
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Christer HamreStyreleder44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Christer Hamre100.0044
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00