As Solo
Juridisk navn:  As Solo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22069500
Postboks 7152 Majorstua Thorvald Meyers Gate 2A Fax:
0307 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune: www.solo.no
Oslo Oslo
Org.nr: 930090077
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 23.02.1965
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,19%
Resultat  
  
-39,61%
Egenkapital  
  
-12,58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.838.000 26.969.000 32.257.000 21.719.000 24.223.000
Resultat: -645.000 -462.000 2.316.000 343.000 118.000
Egenkapital: 4.482.000 5.127.000 5.588.000 3.273.000 2.930.000
Regnskap for As Solo
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.838.000 26.969.000 32.257.000 21.719.000 24.223.000
Driftskostnader -26.405.000 -27.443.000 -29.836.000 -21.416.000 -24.126.000
Driftsresultat -567.000 -474.000 2.420.000 303.000 98.000
Finansinntekter 232.000 134.000 112.000 97.000 76.000
Finanskostnader -310.000 -121.000 -217.000 -57.000 -57.000
Finans -78.000 13.000 -105.000 40.000 19.000
Resultat før skatt -645.000 -462.000 2.316.000 343.000 118.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -645.000 -462.000 2.316.000 343.000 118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.270.000 13.663.000 7.931.000 8.764.000 6.220.000
Sum eiendeler 9.270.000 13.663.000 7.931.000 8.764.000 6.220.000
Sum opptjent egenkapital 3.482.000 4.127.000 4.588.000 2.273.000 1.930.000
Sum egenkapital 4.482.000 5.127.000 5.588.000 3.273.000 2.930.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 4.487.000 8.236.000 2.042.000 5.191.000 2.990.000
Sum gjeld og egenkapital 9.269.000 13.663.000 7.930.000 8.764.000 6.220.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.774.000 26.969.000 32.257.000 21.719.000 24.223.000
Andre inntekter 65.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 25.838.000 26.969.000 32.257.000 21.719.000 24.223.000
Varekostnad -12.297.000 -12.821.000 -13.676.000 -9.275.000 -8.716.000
Lønninger -11.000 29.000 -11.000 7.000 -117.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.097.000 -14.651.000 -16.149.000 -12.148.000 -15.293.000
Driftskostnader -26.405.000 -27.443.000 -29.836.000 -21.416.000 -24.126.000
Driftsresultat -567.000 -474.000 2.420.000 303.000 98.000
Finansinntekter 232.000 134.000 112.000 97.000 76.000
Finanskostnader -310.000 -121.000 -217.000 -57.000 -57.000
Finans -78.000 13.000 -105.000 40.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -645.000 -462.000 2.316.000 343.000 118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 1.335.000 1.021.000 1.182.000 907.000 1.175.000
Kundefordringer 1.206.000 1.356.000 472.000 1.213.000 2.379.000
Andre fordringer 1.240.000 1.244.000 876.000 565.000 624.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.489.000 10.042.000 5.401.000 6.079.000 2.043.000
Sum omløpsmidler 9.270.000 13.663.000 7.931.000 8.764.000 6.220.000
Sum eiendeler 9.270.000 13.663.000 7.931.000 8.764.000 6.220.000
Sum opptjent egenkapital 3.482.000 4.127.000 4.588.000 2.273.000 1.930.000
Sum egenkapital 4.482.000 5.127.000 5.588.000 3.273.000 2.930.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Leverandørgjeld 4.206.000 7.790.000 1.899.000 2.223.000 2.595.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 6.000 0 0 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 281.000 440.000 143.000 2.968.000 373.000
Sum kortsiktig gjeld 4.487.000 8.236.000 2.042.000 5.191.000 2.990.000
Sum gjeld og egenkapital 9.269.000 13.663.000 7.930.000 8.764.000 6.220.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.783.000 5.427.000 5.889.000 3.573.000 3.230.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.7 3.9 1.7 2.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 3.3 1.5 1.7
Soliditet 48.4 37.5 70.5 37.3 47.1
Resultatgrad -2.2 -1.8 7.5 1.4 0.4
Rentedekningsgrad -1.8 -3.9 11.2 5.3 3.1
Gjeldsgrad 1.1 1.7 0.4 1.7 1.1
Total kapitalrentabilitet -3.6 -2.5 31.9 4.6 2.8
Signatur
07.07.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN SAMMEN MED
ET STYREMEDLEM.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kim Rolf JensenStyreleder54
Oskar Dag SylteStyremedlem77
Anders RøedStyremedlem52
Atle ØbyStyremedlem39
Peder OnsøyenStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ringnes AS91.15 
Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk AS8.25 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00