Teddy Holding AS
Juridisk navn:  Teddy Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22411280
Meltzers Gate 3 Meltzers Gate 3 Fax: 22336358
0257 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930181021
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 06.03.1958
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0,06%
Egenkapital  
  
-7,58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.695.000 1.694.000 1.660.000 1.339.000 88.000
Egenkapital: 3.098.000 3.352.000 3.158.000 4.468.000 3.130.000
Regnskap for Teddy Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -16.000 -22.000 -66.000 -11.000
Driftsresultat -15.000 -16.000 -22.000 -66.000 -11.000
Finansinntekter 1.710.000 1.710.000 1.681.000 1.405.000 100.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.710.000 1.710.000 1.681.000 1.405.000 100.000
Resultat før skatt 1.695.000 1.694.000 1.660.000 1.339.000 88.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.695.000 1.694.000 1.660.000 1.339.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.018.000 3.018.000 3.018.000 3.018.000 2.967.000
Sum omløpsmidler 2.092.000 1.898.000 1.829.000 1.502.000 166.000
Sum eiendeler 5.110.000 4.916.000 4.847.000 4.520.000 3.133.000
Sum opptjent egenkapital 2.978.000 3.232.000 3.038.000 4.348.000 3.010.000
Sum egenkapital 3.098.000 3.352.000 3.158.000 4.468.000 3.130.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.012.000 1.564.000 1.689.000 51.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 5.110.000 4.916.000 4.847.000 4.519.000 3.134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -50.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -16.000 -22.000 -16.000 -11.000
Driftskostnader -15.000 -16.000 -22.000 -66.000 -11.000
Driftsresultat -15.000 -16.000 -22.000 -66.000 -11.000
Finansinntekter 1.710.000 1.710.000 1.681.000 1.405.000 100.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.710.000 1.710.000 1.681.000 1.405.000 100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.950.000 -1.500.000 -1.620.000 0 -1.280.000
Årsresultat 1.695.000 1.694.000 1.660.000 1.339.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.018.000 3.018.000 3.018.000 3.018.000 2.967.000
Sum anleggsmidler 3.018.000 3.018.000 3.018.000 3.018.000 2.967.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.092.000 1.898.000 1.829.000 1.502.000 138.000
Sum omløpsmidler 2.092.000 1.898.000 1.829.000 1.502.000 166.000
Sum eiendeler 5.110.000 4.916.000 4.847.000 4.520.000 3.133.000
Sum opptjent egenkapital 2.978.000 3.232.000 3.038.000 4.348.000 3.010.000
Sum egenkapital 3.098.000 3.352.000 3.158.000 4.468.000 3.130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 16.000 18.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 4.000
Utbytte -1.950.000 -1.500.000 -1.620.000 0 -1.280.000
Annen kortsiktig gjeld 1.997.000 1.547.000 1.671.000 51.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.012.000 1.564.000 1.689.000 51.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 5.110.000 4.916.000 4.847.000 4.519.000 3.134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 80.000 334.000 140.000 1.451.000 162.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.1 29.5 41.5
Likviditetsgrad 2 1 1.2 1.1 29.5 41.6
Soliditet 60.6 68.2 65.2 98.9 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.5 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 33.2 34.5 34.2 29.6 2.8
Signatur
10.12.2012
FORMANNEN ALENE, ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Hauk HeyerdahlStyreleder50
Hedda HeyerdahlStyremedlem46
Alexandra HeyerdahlStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Alexandra Heyerdahl33.3353
Hauk Heyerdahl33.3350
Hedda Heyerdahl33.3346
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00