As Bolaks
Juridisk navn:  As Bolaks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56580600
Fusavegen 281 Fusavegen 281 Fax: 56580601
5640 Eikelandsosen 5640 Eikelandsosen
Fylke: Kommune: www.bolaks.no
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 930391328
Aksjekapital: 22.500.000 NOK
Antall ansatte: 129
Etableringsdato: 18.12.1975
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Ecit Os As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32,45%
Resultat  
  
-109,56%
Egenkapital  
  
-2,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 518.480.000 767.497.000 629.045.000 687.485.000 389.047.000
Resultat: -14.989.000 156.781.000 193.812.000 211.022.000 5.033.000
Egenkapital: 564.169.000 576.726.000 483.457.000 371.507.000 247.823.000
Regnskap for As Bolaks
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 518.480.000 767.497.000 629.045.000 687.485.000 389.047.000
Driftskostnader -525.921.000 -607.289.000 -432.854.000 -470.197.000 -391.253.000
Driftsresultat -7.441.000 160.207.000 196.190.000 217.288.000 -2.205.000
Finansinntekter 2.170.000 2.808.000 3.365.000 3.274.000 14.205.000
Finanskostnader -9.717.000 -6.235.000 -5.743.000 -9.541.000 -6.967.000
Finans -7.547.000 -3.427.000 -2.378.000 -6.267.000 7.238.000
Resultat før skatt -14.989.000 156.781.000 193.812.000 211.022.000 5.033.000
Skattekostnad 2.431.000 -32.461.000 -44.311.000 -49.440.000 6.399.000
Årsresultat -12.557.000 124.319.000 149.500.000 161.583.000 11.432.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 396.276.000 383.291.000 342.381.000 337.701.000 269.560.000
Sum omløpsmidler 511.744.000 621.773.000 440.415.000 398.988.000 347.331.000
Sum eiendeler 908.020.000 1.005.064.000 782.796.000 736.689.000 616.891.000
Sum opptjent egenkapital 541.669.000 554.226.000 460.957.000 349.007.000 225.323.000
Sum egenkapital 564.169.000 576.726.000 483.457.000 371.507.000 247.823.000
Sum langsiktig gjeld 173.071.000 164.993.000 209.677.000 270.451.000 202.160.000
Sum kortsiktig gjeld 170.780.000 263.344.000 89.663.000 94.731.000 166.907.000
Sum gjeld og egenkapital 908.020.000 1.005.063.000 782.797.000 736.689.000 616.890.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 403.074.000 735.835.000 628.216.000 687.086.000 382.113.000
Andre inntekter 115.406.000 31.662.000 829.000 399.000 6.933.000
Driftsinntekter 518.480.000 767.497.000 629.045.000 687.485.000 389.047.000
Varekostnad -378.637.000 -469.734.000 -313.774.000 -320.715.000 -356.505.000
Lønninger -60.741.000 -60.568.000 -56.484.000 -49.052.000 -41.397.000
Avskrivning -41.749.000 -34.732.000 -27.625.000 -25.879.000 -20.248.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -106.352.000 -97.520.000 -65.222.000 -47.477.000 -71.854.000
Driftskostnader -525.921.000 -607.289.000 -432.854.000 -470.197.000 -391.253.000
Driftsresultat -7.441.000 160.207.000 196.190.000 217.288.000 -2.205.000
Finansinntekter 2.170.000 2.808.000 3.365.000 3.274.000 14.205.000
Finanskostnader -9.717.000 -6.235.000 -5.743.000 -9.541.000 -6.967.000
Finans -7.547.000 -3.427.000 -2.378.000 -6.267.000 7.238.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -31.050.000 -17.550.000 -20.250.000 -3.000.000
Årsresultat -12.557.000 124.319.000 149.500.000 161.583.000 11.432.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 172.764.000 172.764.000 172.764.000 172.764.000 172.764.000
Fast eiendom 30.786.000 13.816.000 14.146.000 8.201.000 9.516.000
Maskiner anlegg 88.980.000 85.301.000 67.825.000 46.143.000 25.122.000
Driftsløsøre 0 17.328.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 205.864.000 182.730.000 141.370.000 120.709.000 81.297.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.649.000 27.797.000 28.248.000 44.229.000 15.499.000
Sum anleggsmidler 396.276.000 383.291.000 342.381.000 337.701.000 269.560.000
Varebeholdning 382.051.000 318.830.000 263.502.000 229.907.000 258.481.000
Kundefordringer 114.009.000 136.652.000 68.432.000 7.585.000 66.876.000
Andre fordringer 13.383.000 18.192.000 6.985.000 9.073.000 14.608.000
Sum investeringer 0 88.765.000 47.325.000 100.492.000 0
Kasse, bank 2.302.000 59.334.000 54.170.000 51.930.000 7.366.000
Sum omløpsmidler 511.744.000 621.773.000 440.415.000 398.988.000 347.331.000
Sum eiendeler 908.020.000 1.005.064.000 782.796.000 736.689.000 616.891.000
Sum opptjent egenkapital 541.669.000 554.226.000 460.957.000 349.007.000 225.323.000
Sum egenkapital 564.169.000 576.726.000 483.457.000 371.507.000 247.823.000
Sum avsetninger til forpliktelser 73.803.000 76.235.000 66.617.000 61.324.000 39.660.000
Gjeld til kredittinstitutt 101.701.000 0 0 0 89.974.000
Sum langsiktig gjeld 173.071.000 164.993.000 209.677.000 270.451.000 202.160.000
Leverandørgjeld 56.736.000 195.677.000 20.754.000 35.815.000 60.593.000
Betalbar skatt 0 20.614.000 36.579.000 26.653.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.757.000 5.644.000 6.696.000 4.457.000 3.159.000
Utbytte 0 -31.050.000 -17.550.000 -20.250.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 8.586.000 10.359.000 8.083.000 7.557.000 10.180.000
Sum kortsiktig gjeld 170.780.000 263.344.000 89.663.000 94.731.000 166.907.000
Sum gjeld og egenkapital 908.020.000 1.005.063.000 782.797.000 736.689.000 616.890.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 340.964.000 358.429.000 350.752.000 304.257.000 180.424.000
Likviditetsgrad 1 3 2.4 4 4.2 2.1
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 2 1.8 0.6
Soliditet 62.1 57.4 61.8 50.4 40.2
Resultatgrad -1.4 20.9 31.2 31.6 -0.6
Rentedekningsgrad -0.8 25.7 34.2 22.8 1.7
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.6 1 1.5
Total kapitalrentabilitet -0.6 16.2 25.5 29.9 1.9
Signatur
29.05.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Olav Andreas MunchStyreleder66
Tove Marit HolmefjordStyremedlem48
Johan HolmefjordStyremedlem54
Bjørn Magne HolmefjordStyremedlem63
Kari Holmefjord VervikStyremedlem51
Reidun Holmefjord BørveStyremedlem55
Einar HolmefjordStyremedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Einar Resource Group AS6.80 
Egisol AS4.61 
PROMARE AS8.84 
Holmefjord Vervik Invest As5.93 
Bolaks Holding AS15.14 
Holmsbo Holding AS6.56 
Bo Helland Holding As0.53 
Eth Invest AS9.99 
P2h Invest AS9.62 
Joho Invest AS9.62 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00