Notodden Boligstiftelse
Juridisk navn:  Notodden Boligstiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35029010
Storgata 51 Notodden Boligbyggelag Storgata 51 Fax:
3674 Notodden 3674 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 970992685
Aksjekapital: 200 NOK
Etableringsdato: 17.12.1993
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Notodden Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
3,75%
Resultat  
  
47,54%
Egenkapital  
  
-6,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 10.746.000 10.358.000 10.113.000 9.905.000 11.845.000
Resultat: -213.000 -406.000 -1.131.000 -786.000 1.788.000
Egenkapital: 3.888.000 4.139.000 4.544.000 5.675.000 6.461.000
Regnskap for Notodden Boligstiftelse
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 10.746.000 10.358.000 10.113.000 9.905.000 11.845.000
Driftskostnader -10.384.000 -10.321.000 -10.689.000 -10.057.000 -9.454.000
Driftsresultat 363.000 36.000 -575.000 -152.000 2.392.000
Finansinntekter 2.000 31.000 60.000 50.000
Finanskostnader -576.000 -444.000 -587.000 -694.000 -654.000
Finans -576.000 -442.000 -556.000 -634.000 -604.000
Resultat før skatt -213.000 -406.000 -1.131.000 -786.000 1.788.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -213.000 -406.000 -1.131.000 -786.000 1.788.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.313.000 29.081.000 30.344.000 30.128.000 31.421.000
Sum omløpsmidler 3.074.000 3.463.000 2.873.000 4.294.000 4.847.000
Sum eiendeler 31.387.000 32.544.000 33.217.000 34.422.000 36.268.000
Sum opptjent egenkapital 3.688.000 3.939.000 0 0
Sum egenkapital 3.888.000 4.139.000 4.544.000 5.675.000 6.461.000
Sum langsiktig gjeld 26.201.000 26.825.000 27.429.000 27.478.000 28.437.000
Sum kortsiktig gjeld 1.298.000 1.580.000 1.244.000 1.268.000 1.370.000
Sum gjeld og egenkapital 31.387.000 32.544.000 33.217.000 34.421.000 36.268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 244.000 235.000 9.853.000 9.905.000 11.845.000
Andre inntekter 10.502.000 10.123.000 260.000 0 0
Driftsinntekter 10.746.000 10.358.000 10.113.000 9.905.000 11.845.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -86.000 -68.000 -60.000 -40.000 -40.000
Avskrivning -793.000 -804.000 -793.000 -780.000 -768.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -9.505.000 -9.449.000 -9.836.000 -9.237.000 -8.646.000
Driftskostnader -10.384.000 -10.321.000 -10.689.000 -10.057.000 -9.454.000
Driftsresultat 363.000 36.000 -575.000 -152.000 2.392.000
Finansinntekter 2.000 31.000 60.000 50.000
Finanskostnader -576.000 -444.000 -587.000 -694.000 -654.000
Finans -576.000 -442.000 -556.000 -634.000 -604.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -213.000 -406.000 -1.131.000 -786.000 1.788.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 24.699.000 25.484.000 26.949.000 26.724.000 28.026.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 254.000 137.000 36.000 44.000 35.000
Sum varige driftsmidler 24.953.000 25.621.000 26.984.000 26.768.000 28.061.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.360.000 3.460.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000
Sum anleggsmidler 28.313.000 29.081.000 30.344.000 30.128.000 31.421.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 330.000 369.000 229.000 164.000 163.000
Andre fordringer 991.000 806.000 637.000 579.000 556.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.753.000 2.288.000 2.007.000 3.551.000 4.128.000
Sum omløpsmidler 3.074.000 3.463.000 2.873.000 4.294.000 4.847.000
Sum eiendeler 31.387.000 32.544.000 33.217.000 34.422.000 36.268.000
Sum opptjent egenkapital 3.688.000 3.939.000 0 0
Sum egenkapital 3.888.000 4.139.000 4.544.000 5.675.000 6.461.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.201.000 26.825.000 27.429.000 27.478.000 28.437.000
Leverandørgjeld 1.247.000 1.463.000 1.179.000 1.145.000 1.242.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 85.000 65.000 123.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 1.298.000 1.580.000 1.244.000 1.268.000 1.370.000
Sum gjeld og egenkapital 31.387.000 32.544.000 33.217.000 34.421.000 36.268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.776.000 1.883.000 1.629.000 3.026.000 3.477.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 2.3 3.4 3.5
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 2.3 3.4 3.5
Soliditet 12.4 12.7 13.7 16.5 17.8
Resultatgrad 3.4 0.3 -5.7 -1.5 20.2
Rentedekningsgrad 0.6 0.1 -1.0 -0.2 3.7
Gjeldsgrad 7.1 6.9 6.3 5.1 4.6
Total kapitalrentabilitet 1.2 0.1 -1.6 -0.3 6.7
Signatur
22.11.2023
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.11.2023
Prokura
Furnes Narve Henry
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom HjorthStyreleder68
Ole Richard MoenStyremedlem63
Trond BakkenStyremedlem47
Øyvind LexauVaramedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00