Asko Vestfold Telemark AS
Juridisk navn:  Asko Vestfold Telemark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33132500
Postboks 2111 Stubberød Hegdalveien 87 Fax: 33125130
3255 Larvik 3261 Larvik
Fylke: Kommune: www.asko.no
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 933129950
Aksjekapital: 3.086.100 NOK
Antall ansatte: 151
Etableringsdato: 06.05.1974
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,74%
Resultat  
  
7,96%
Egenkapital  
  
-0,89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.904.231.000 5.637.205.000 5.126.257.000 4.901.161.000 4.617.791.000
Resultat: 116.221.000 107.649.000 104.085.000 116.146.000 110.538.000
Egenkapital: 167.082.000 168.581.000 152.574.000 222.687.000 170.652.000
Regnskap for Asko Vestfold Telemark AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.904.231.000 5.637.205.000 5.126.257.000 4.901.161.000 4.617.791.000
Driftskostnader -5.789.466.000 -5.529.990.000 -5.023.435.000 -4.785.224.000 -4.506.794.000
Driftsresultat 114.765.000 107.214.000 102.822.000 115.936.000 110.997.000
Finansinntekter 1.659.000 1.062.000 1.343.000 1.006.000 1.114.000
Finanskostnader -204.000 -627.000 -80.000 -796.000 -1.574.000
Finans 1.455.000 435.000 1.263.000 210.000 -460.000
Resultat før skatt 116.221.000 107.649.000 104.085.000 116.146.000 110.538.000
Skattekostnad -25.596.000 -24.622.000 -24.847.000 -28.901.000 -29.619.000
Årsresultat 90.625.000 83.027.000 79.238.000 87.245.000 80.919.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 247.398.000 259.213.000 262.996.000 263.303.000 271.550.000
Sum omløpsmidler 410.660.000 381.931.000 499.874.000 424.960.000 301.625.000
Sum eiendeler 658.058.000 641.144.000 762.870.000 688.263.000 573.175.000
Sum opptjent egenkapital 163.996.000 165.495.000 149.488.000 219.600.000 167.566.000
Sum egenkapital 167.082.000 168.581.000 152.574.000 222.687.000 170.652.000
Sum langsiktig gjeld 10.068.000 10.905.000 12.603.000 12.286.000 12.384.000
Sum kortsiktig gjeld 480.908.000 461.658.000 597.694.000 453.290.000 390.140.000
Sum gjeld og egenkapital 658.058.000 641.144.000 762.871.000 688.262.000 573.176.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.850.706.000 5.578.506.000 5.065.325.000 4.841.842.000 4.559.385.000
Andre inntekter 53.525.000 58.699.000 60.932.000 59.319.000 58.407.000
Driftsinntekter 5.904.231.000 5.637.205.000 5.126.257.000 4.901.161.000 4.617.791.000
Varekostnad -5.518.464.000 -5.274.049.000 -4.777.813.000 -4.530.211.000 -4.255.617.000
Lønninger -137.196.000 -131.427.000 -122.858.000 -128.725.000 -126.720.000
Avskrivning -22.297.000 -22.580.000 -21.753.000 -21.504.000 -22.790.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.509.000 -101.934.000 -101.011.000 -104.784.000 -101.667.000
Driftskostnader -5.789.466.000 -5.529.990.000 -5.023.435.000 -4.785.224.000 -4.506.794.000
Driftsresultat 114.765.000 107.214.000 102.822.000 115.936.000 110.997.000
Finansinntekter 1.659.000 1.062.000 1.343.000 1.006.000 1.114.000
Finanskostnader -204.000 -627.000 -80.000 -796.000 -1.574.000
Finans 1.455.000 435.000 1.263.000 210.000 -460.000
Konsernbidrag -92.565.000 -68.508.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 90.625.000 83.027.000 79.238.000 87.245.000 80.919.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 201.167.000 213.895.000 216.919.000 218.322.000 223.604.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 45.875.000 44.847.000 45.494.000 44.072.000 46.793.000
Sum varige driftsmidler 247.043.000 258.742.000 262.413.000 262.394.000 270.397.000
Sum finansielle anleggsmidler 355.000 471.000 583.000 909.000 1.152.000
Sum anleggsmidler 247.398.000 259.213.000 262.996.000 263.303.000 271.550.000
Varebeholdning 136.199.000 137.905.000 125.780.000 150.642.000 152.305.000
Kundefordringer 146.854.000 147.259.000 234.450.000 174.626.000 123.159.000
Andre fordringer 127.596.000 96.755.000 139.632.000 99.676.000 26.116.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 11.000 11.000 16.000 46.000
Sum omløpsmidler 410.660.000 381.931.000 499.874.000 424.960.000 301.625.000
Sum eiendeler 658.058.000 641.144.000 762.870.000 688.263.000 573.175.000
Sum opptjent egenkapital 163.996.000 165.495.000 149.488.000 219.600.000 167.566.000
Sum egenkapital 167.082.000 168.581.000 152.574.000 222.687.000 170.652.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.068.000 10.905.000 12.603.000 12.286.000 12.384.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.068.000 10.905.000 12.603.000 12.286.000 12.384.000
Leverandørgjeld 249.275.000 244.459.000 274.590.000 280.935.000 251.072.000
Betalbar skatt 0 4.117.000 0 17.230.000 30.073.000
Skyldig offentlige avgifter 24.698.000 18.901.000 21.594.000 15.846.000 17.911.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 206.935.000 194.180.000 301.511.000 139.279.000 91.084.000
Sum kortsiktig gjeld 480.908.000 461.658.000 597.694.000 453.290.000 390.140.000
Sum gjeld og egenkapital 658.058.000 641.144.000 762.871.000 688.262.000 573.176.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -70.248.000 -79.727.000 -97.820.000 -28.330.000 -88.515.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4
Soliditet 25.4 26.3 2 32.4 29.8
Resultatgrad 1.9 1.9 2 2.4 2.4
Rentedekningsgrad 562.6 1 1285.3 145.6 71.2
Gjeldsgrad 2.9 2.8 4 2.1 2.4
Total kapitalrentabilitet 17.7 16.9 13.7 1 19.6
Signatur
24.04.2020
STYRETS FORMANN OG DIREKTØR I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Torbjørn JohannsonStyreleder72
Bjørn StrandStyremedlem46
Monica Frydenlund ThorsenStyremedlem48
Helge LarsenStyremedlem60
Knut Hartvig JohannsonStyremedlem83
Trond AasStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Asko Norge AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00