Kvam Og Skjønsberg As Sivilarkitekter Mnal
Juridisk navn:  Kvam Og Skjønsberg As Sivilarkitekter Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67122489
Framnesbukta 10 Framnesbukta 10 Fax: 67110205
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 978660045
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 16.06.1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Myle As
Utvikling:
Omsetning  
  
80,82%
Resultat  
  
217,65%
Egenkapital  
  
178,79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 132.000 73.000 125.000 61.000 173.000
Resultat: 60.000 -51.000 36.000 -2.000 -14.000
Egenkapital: 92.000 33.000 84.000 119.000 121.000
Regnskap for Kvam Og Skjønsberg As Sivilarkitekter Mnal
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 132.000 73.000 125.000 61.000 173.000
Driftskostnader -72.000 -123.000 -87.000 -63.000 -186.000
Driftsresultat 61.000 -50.000 38.000 -2.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 0 -1.000
Finans 0 -1.000 -2.000 0 -1.000
Resultat før skatt 60.000 -51.000 36.000 -2.000 -14.000
Skattekostnad -2.000 0 -1.000 0 0
Årsresultat 58.000 -51.000 35.000 -2.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 87.000 74.000 140.000 120.000 142.000
Sum eiendeler 103.000 74.000 140.000 120.000 142.000
Sum opptjent egenkapital 62.000 3.000 54.000 19.000 21.000
Sum egenkapital 92.000 33.000 84.000 119.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 41.000 56.000 1.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 103.000 74.000 140.000 120.000 143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 132.000 73.000 125.000 61.000 173.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 132.000 73.000 125.000 61.000 173.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -71.000 -37.000 -7.000 -77.000
Avskrivning -7.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -52.000 -50.000 -56.000 -109.000
Driftskostnader -72.000 -123.000 -87.000 -63.000 -186.000
Driftsresultat 61.000 -50.000 38.000 -2.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 0 -1.000
Finans 0 -1.000 -2.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 -51.000 35.000 -2.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -1.000 0 4.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 88.000 74.000 136.000 120.000 142.000
Sum omløpsmidler 87.000 74.000 140.000 120.000 142.000
Sum eiendeler 103.000 74.000 140.000 120.000 142.000
Sum opptjent egenkapital 62.000 3.000 54.000 19.000 21.000
Sum egenkapital 92.000 33.000 84.000 119.000 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 0 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 33.000 28.000 1.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 8.000 27.000 0 9.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 41.000 56.000 1.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 103.000 74.000 140.000 120.000 143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 76.000 33.000 84.000 119.000 120.000
Likviditetsgrad 1 7.9 1.8 2.5 1 6.5
Likviditetsgrad 2 7.9 1.8 2.5 1 6.5
Soliditet 89.3 44.6 6 99.2 84.6
Resultatgrad 46.2 -68.5 30.4 -3.3 -7.5
Rentedekningsgrad 1 -13.0
Gjeldsgrad 0.1 1.2 0.7 0 0.2
Total kapitalrentabilitet 59.2 -67.6 27.1 -1.7 -9.1
Signatur
04.02.2020
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.02.2020
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Thorleif Uchermann SkjønsbergStyreleder83
Randi Marie KvamStyremedlem75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Thorleif Uchermann Skjønsberg50.0083
Randi Marie Kvam50.0075
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00