Søreide Fysioterapi AS
Juridisk navn:  Søreide Fysioterapi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55982090
Ytrebygdsvegen 37 Ytrebygdsvegen 37 Fax: 55982091
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 934083385
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 24.06.1983
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Advisor Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
113,87%
Resultat  
  
164,52%
Egenkapital  
  
46,51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.306.000 2.481.000 2.848.000 3.124.000 2.968.000
Resultat: 40.000 -62.000 22.000 -328.000 66.000
Egenkapital: -46.000 -86.000 -25.000 -47.000 281.000
Regnskap for Søreide Fysioterapi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.306.000 2.481.000 2.848.000 3.124.000 2.968.000
Driftskostnader -5.247.000 -2.520.000 -2.814.000 -3.447.000 -2.895.000
Driftsresultat 59.000 -39.000 33.000 -323.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -19.000 -22.000 -11.000 -5.000 -8.000
Finans -19.000 -22.000 -11.000 -5.000 -7.000
Resultat før skatt 40.000 -62.000 22.000 -328.000 66.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -18.000
Årsresultat 40.000 -62.000 22.000 -328.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 332.000 336.000 348.000 18.000 290.000
Sum omløpsmidler 808.000 375.000 530.000 561.000 565.000
Sum eiendeler 1.140.000 711.000 878.000 579.000 855.000
Sum opptjent egenkapital -148.000 -188.000 -127.000 -149.000 179.000
Sum egenkapital -46.000 -86.000 -25.000 -47.000 281.000
Sum langsiktig gjeld 241.000 317.000 388.000 32.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 945.000 480.000 513.000 594.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 1.140.000 711.000 876.000 579.000 856.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.246.000 2.002.000 2.616.000 3.124.000 2.968.000
Andre inntekter 61.000 479.000 232.000 0 0
Driftsinntekter 5.306.000 2.481.000 2.848.000 3.124.000 2.968.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.445.000 -1.801.000 -2.260.000 -2.693.000 -2.550.000
Avskrivning -40.000 -36.000 -23.000 -22.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 -250.000 0
Andre driftskostnader -762.000 -683.000 -531.000 -482.000 -323.000
Driftskostnader -5.247.000 -2.520.000 -2.814.000 -3.447.000 -2.895.000
Driftsresultat 59.000 -39.000 33.000 -323.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -19.000 -22.000 -11.000 -5.000 -8.000
Finans -19.000 -22.000 -11.000 -5.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 -62.000 22.000 -328.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 165.000 186.000 0 0 0
Driftsløsøre 166.000 149.000 348.000 18.000 290.000
Sum varige driftsmidler 332.000 336.000 348.000 18.000 290.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 332.000 336.000 348.000 18.000 290.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 100.000 244.000 218.000 144.000
Andre fordringer 104.000 87.000 84.000 58.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 697.000 188.000 202.000 285.000 362.000
Sum omløpsmidler 808.000 375.000 530.000 561.000 565.000
Sum eiendeler 1.140.000 711.000 878.000 579.000 855.000
Sum opptjent egenkapital -148.000 -188.000 -127.000 -149.000 179.000
Sum egenkapital -46.000 -86.000 -25.000 -47.000 281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 241.000 317.000 388.000 32.000 79.000
Leverandørgjeld 9.000 119.000 94.000 61.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 18.000
Skyldig offentlige avgifter 523.000 95.000 236.000 281.000 209.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 412.000 267.000 184.000 252.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 945.000 480.000 513.000 594.000 496.000
Sum gjeld og egenkapital 1.140.000 711.000 876.000 579.000 856.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -137.000 -105.000 17.000 -33.000 69.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1 1.0 1.2
Soliditet -12.1 -2.9 -8.1 32.8
Resultatgrad 1.1 -1.6 1.2 -10.3 2.5
Rentedekningsgrad 3.1 -1.8 3 -64.6 9.3
Gjeldsgrad -25.8 -9.3 -13.3 2.0
Total kapitalrentabilitet 5.2 -5.5 3.8 -55.8 8.6
Signatur
07.07.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ragnhild KristiansenStyreleder50
Cathrine Schimmer HoffStyremedlem34
Marianne TolStyremedlem42
Anne JernesStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Marianne Tol25.0042
Ragnhild Kristiansen25.0050
Cathrine Schimmer Hoff25.0034
Anne Jernes25.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00