Vb Martinsen & Brodahl As
Juridisk navn:  Vb Martinsen & Brodahl As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22194430
Surstoffveien 5 Surstoffveien 5 Fax:
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune: www.martinsenbrodahl.v...
Oslo Oslo
Org.nr: 934890868
Aksjekapital: 201.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 19.09.1983
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7,14%
Resultat  
  
32,83%
Egenkapital  
  
-45,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 33.790.000 31.538.000 29.150.000 32.429.000 31.182.000
Resultat: 3.354.000 2.525.000 1.000 -588.000 734.000
Egenkapital: 1.061.000 1.935.000 1.910.000 1.910.000 2.498.000
Regnskap for Vb Martinsen & Brodahl As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 33.790.000 31.538.000 29.150.000 32.429.000 31.182.000
Driftskostnader -30.436.000 -28.957.000 -29.060.000 -32.959.000 -30.391.000
Driftsresultat 3.354.000 2.581.000 90.000 -530.000 791.000
Finansinntekter 7.000 7.000 8.000 13.000 14.000
Finanskostnader -7.000 -63.000 -98.000 -71.000 -72.000
Finans -56.000 -90.000 -58.000 -58.000
Resultat før skatt 3.354.000 2.525.000 1.000 -588.000 734.000
Skattekostnad -728.000 -500.000 0 -124.000
Årsresultat 2.626.000 2.025.000 1.000 -588.000 610.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 302.000 778.000 1.262.000 1.904.000 2.667.000
Sum omløpsmidler 11.004.000 8.664.000 7.830.000 7.527.000 8.076.000
Sum eiendeler 11.306.000 9.442.000 9.092.000 9.431.000 10.743.000
Sum opptjent egenkapital 860.000 1.734.000 1.709.000 1.709.000 2.297.000
Sum egenkapital 1.061.000 1.935.000 1.910.000 1.910.000 2.498.000
Sum langsiktig gjeld 99.000 1.281.000 840.000 1.409.000
Sum kortsiktig gjeld 10.244.000 7.408.000 5.901.000 6.681.000 6.836.000
Sum gjeld og egenkapital 11.305.000 9.442.000 9.092.000 9.431.000 10.743.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.470.000 31.178.000 28.984.000 32.289.000 30.939.000
Andre inntekter 320.000 360.000 166.000 140.000 243.000
Driftsinntekter 33.790.000 31.538.000 29.150.000 32.429.000 31.182.000
Varekostnad -14.081.000 -11.190.000 -13.007.000 -14.923.000 -14.160.000
Lønninger -11.904.000 -13.033.000 -11.904.000 -12.770.000 -11.719.000
Avskrivning -359.000 -626.000 -720.000 -848.000 -794.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -4.092.000 -4.108.000 -3.429.000 -4.418.000 -3.718.000
Driftskostnader -30.436.000 -28.957.000 -29.060.000 -32.959.000 -30.391.000
Driftsresultat 3.354.000 2.581.000 90.000 -530.000 791.000
Finansinntekter 7.000 7.000 8.000 13.000 14.000
Finanskostnader -7.000 -63.000 -98.000 -71.000 -72.000
Finans -56.000 -90.000 -58.000 -58.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -3.500.000 -2.000.000 0 -500.000
Årsresultat 2.626.000 2.025.000 1.000 -588.000 610.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 301.000 777.000 1.256.000 1.898.000 2.661.000
Sum varige driftsmidler 301.000 777.000 1.256.000 1.898.000 2.661.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 302.000 778.000 1.262.000 1.904.000 2.667.000
Varebeholdning 1.439.000 473.000 476.000 688.000 1.086.000
Kundefordringer 5.424.000 3.980.000 3.911.000 5.744.000 3.740.000
Andre fordringer 423.000 1.155.000 1.214.000 540.000 629.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.718.000 3.056.000 2.230.000 555.000 2.621.000
Sum omløpsmidler 11.004.000 8.664.000 7.830.000 7.527.000 8.076.000
Sum eiendeler 11.306.000 9.442.000 9.092.000 9.431.000 10.743.000
Sum opptjent egenkapital 860.000 1.734.000 1.709.000 1.709.000 2.297.000
Sum egenkapital 1.061.000 1.935.000 1.910.000 1.910.000 2.498.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 99.000 1.281.000 840.000 1.409.000
Leverandørgjeld 2.760.000 954.000 2.305.000 2.076.000 2.548.000
Betalbar skatt 728.000 500.000 0 124.000
Skyldig offentlige avgifter 1.576.000 1.943.000 1.826.000 1.563.000 1.477.000
Utbytte -3.500.000 -2.000.000 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.681.000 2.012.000 1.769.000 3.043.000 2.187.000
Sum kortsiktig gjeld 10.244.000 7.408.000 5.901.000 6.681.000 6.836.000
Sum gjeld og egenkapital 11.305.000 9.442.000 9.092.000 9.431.000 10.743.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 760.000 1.256.000 1.929.000 846.000 1.240.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.3 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.2 1 1
Soliditet 9.4 20.5 21.0 20.3 23.3
Resultatgrad 9.9 8.2 0.3 -1.6 2.5
Rentedekningsgrad 479.1 41.0 0.9 -7.5 1
Gjeldsgrad 9.7 3.9 3.8 3.9 3.3
Total kapitalrentabilitet 29.7 27.4 1.1 -5.5 7.5
Signatur
17.11.2023
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anders AlmestadStyreleder61
Christian OlbergStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Treboren Holding As24.37 
Brodahl Holding As75.62 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00