Torp Finans As
Juridisk navn:  Torp Finans As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23366800
Postboks 5387 Majorstua Industrigata 59 Fax: 23366801
0304 Oslo 357 Oslo
Fylke: Kommune: www.ntorp.no
Oslo Oslo
Org.nr: 935303281
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 01.01.1984
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
104,53%
Egenkapital  
  
0,31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 52.279.000 58.332.000 54.118.000 51.648.000
Resultat: 33.000 -729.000 2.776.000 1.966.000 1.540.000
Egenkapital: 7.337.000 7.314.000 8.175.000 7.199.000 6.414.000
Regnskap for Torp Finans As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 52.279.000 58.332.000 54.118.000 51.648.000
Driftskostnader -1.000 -53.032.000 -53.144.000 -50.041.000 -49.114.000
Driftsresultat -1.000 -753.000 5.188.000 4.078.000 2.533.000
Finansinntekter 47.000 537.000 314.000 119.000 394.000
Finanskostnader -12.000 -514.000 -2.726.000 -2.231.000 -1.386.000
Finans 35.000 23.000 -2.412.000 -2.112.000 -992.000
Resultat før skatt 33.000 -729.000 2.776.000 1.966.000 1.540.000
Skattekostnad -10.000 -131.000 -824.000 -396.000 -372.000
Årsresultat 23.000 -860.000 1.952.000 1.570.000 1.168.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.347.000 2.283.000 2.563.000 2.277.000 2.402.000
Sum omløpsmidler 0 39.538.000 45.591.000 44.428.000 37.858.000
Sum eiendeler 7.347.000 41.821.000 48.154.000 46.705.000 40.260.000
Sum opptjent egenkapital 6.587.000 6.564.000 7.425.000 6.449.000 5.664.000
Sum egenkapital 7.337.000 7.314.000 8.175.000 7.199.000 6.414.000
Sum langsiktig gjeld 0 23.981.000 25.330.000 27.474.000 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 10.525.000 14.649.000 12.033.000 32.347.000
Sum gjeld og egenkapital 7.347.000 41.820.000 48.154.000 46.706.000 40.261.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 57.494.000 53.308.000 0
Andre inntekter 0 52.279.000 838.000 810.000 51.648.000
Driftsinntekter 0 52.279.000 58.332.000 54.118.000 51.648.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -37.601.000 -40.170.000 -35.829.000 -35.074.000
Avskrivning 0 -399.000 -388.000 -316.000 -341.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -15.032.000 -12.586.000 -13.896.000 -13.699.000
Driftskostnader -1.000 -53.032.000 -53.144.000 -50.041.000 -49.114.000
Driftsresultat -1.000 -753.000 5.188.000 4.078.000 2.533.000
Finansinntekter 47.000 537.000 314.000 119.000 394.000
Finanskostnader -12.000 -514.000 -2.726.000 -2.231.000 -1.386.000
Finans 35.000 23.000 -2.412.000 -2.112.000 -992.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -976.000 -785.000 0
Årsresultat 23.000 -860.000 1.952.000 1.570.000 1.168.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 911.000 878.000 1.009.000 1.095.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.372.000 1.685.000 1.268.000 1.308.000
Sum varige driftsmidler 0 1.372.000 1.685.000 1.268.000 1.308.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.347.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.347.000 2.283.000 2.563.000 2.277.000 2.402.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 20.066.000 21.637.000 18.273.000 13.975.000
Andre fordringer 0 6.825.000 8.572.000 10.353.000 8.540.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 12.646.000 15.382.000 15.802.000 15.343.000
Sum omløpsmidler 0 39.538.000 45.591.000 44.428.000 37.858.000
Sum eiendeler 7.347.000 41.821.000 48.154.000 46.705.000 40.260.000
Sum opptjent egenkapital 6.587.000 6.564.000 7.425.000 6.449.000 5.664.000
Sum egenkapital 7.337.000 7.314.000 8.175.000 7.199.000 6.414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 23.981.000 25.330.000 27.474.000 1.500.000
Leverandørgjeld 0 843.000 1.721.000 879.000 827.000
Betalbar skatt 10.000 572.000 993.000 751.000 665.000
Skyldig offentlige avgifter 0 4.567.000 4.852.000 4.962.000 4.242.000
Utbytte 0 0 -976.000 -785.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 4.543.000 6.106.000 4.656.000 26.612.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 10.525.000 14.649.000 12.033.000 32.347.000
Sum gjeld og egenkapital 7.347.000 41.820.000 48.154.000 46.706.000 40.261.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.000 29.013.000 30.942.000 32.395.000 5.511.000
Likviditetsgrad 1 0 3.8 3.1 3.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0 3.8 3.1 3.7 1.2
Soliditet 99.9 17.5 1 15.4 15.9
Resultatgrad -1.4 8.9 7.5 4.9
Rentedekningsgrad -0.1 -1.5 1.9 1.8 2.1
Gjeldsgrad 0 4.7 4.9 5.5 5.3
Total kapitalrentabilitet 0.6 -0.5 11.4 9 7.3
Signatur
26.12.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Niels August TorpStyreleder80
Sverre Eilifssøn KochStyremedlem72
Christen August TorpStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gleden Invest AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00