Magne Magler Wiggen Sivilarkitekter Mnal As
Juridisk navn:  Magne Magler Wiggen Sivilarkitekter Mnal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22173440
Schweigaards Gate 34D Schweigaards Gate 34D Fax: 22173441
0191 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979423705
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 01.10.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Re Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
69,28%
Resultat  
  
1830,16%
Egenkapital  
  
97,41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.614.000 4.498.000 5.478.000 7.686.000 12.943.000
Resultat: 1.216.000 63.000 0 202.000 643.000
Egenkapital: 1.905.000 965.000 907.000 904.000 748.000
Regnskap for Magne Magler Wiggen Sivilarkitekter Mnal As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.614.000 4.498.000 5.478.000 7.686.000 12.943.000
Driftskostnader -6.385.000 -4.394.000 -5.466.000 -7.484.000 -12.285.000
Driftsresultat 1.230.000 104.000 12.000 201.000 658.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -14.000 -43.000 -13.000 0 -15.000
Finans -13.000 -41.000 -12.000 1.000 -14.000
Resultat før skatt 1.216.000 63.000 0 202.000 643.000
Skattekostnad -276.000 -5.000 3.000 -46.000 -2.000
Årsresultat 940.000 58.000 3.000 155.000 641.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000 85.000 74.000 130.000 45.000
Sum omløpsmidler 3.473.000 2.800.000 2.988.000 2.322.000 2.016.000
Sum eiendeler 3.531.000 2.885.000 3.062.000 2.452.000 2.061.000
Sum opptjent egenkapital 1.005.000 65.000 7.000 4.000 -152.000
Sum egenkapital 1.905.000 965.000 907.000 904.000 748.000
Sum langsiktig gjeld 150.000 655.000 650.000 153.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 1.477.000 1.265.000 1.505.000 1.395.000 1.163.000
Sum gjeld og egenkapital 3.532.000 2.885.000 3.062.000 2.452.000 2.061.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.005.000 4.159.000 5.338.000 7.590.000 12.603.000
Andre inntekter 610.000 340.000 140.000 96.000 340.000
Driftsinntekter 7.614.000 4.498.000 5.478.000 7.686.000 12.943.000
Varekostnad -490.000 -366.000 -730.000 -2.480.000 -7.118.000
Lønninger -4.654.000 -3.181.000 -3.765.000 -4.009.000 -3.966.000
Avskrivning -30.000 -49.000 -56.000 -32.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.211.000 -798.000 -915.000 -963.000 -1.194.000
Driftskostnader -6.385.000 -4.394.000 -5.466.000 -7.484.000 -12.285.000
Driftsresultat 1.230.000 104.000 12.000 201.000 658.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -14.000 -43.000 -13.000 0 -15.000
Finans -13.000 -41.000 -12.000 1.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 940.000 58.000 3.000 155.000 641.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 25.000 74.000 130.000 45.000
Sum varige driftsmidler 28.000 25.000 74.000 130.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 60.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 58.000 85.000 74.000 130.000 45.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 684.000 2.549.000 2.665.000 1.917.000 818.000
Andre fordringer 106.000 43.000 46.000 14.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.683.000 208.000 277.000 391.000 1.198.000
Sum omløpsmidler 3.473.000 2.800.000 2.988.000 2.322.000 2.016.000
Sum eiendeler 3.531.000 2.885.000 3.062.000 2.452.000 2.061.000
Sum opptjent egenkapital 1.005.000 65.000 7.000 4.000 -152.000
Sum egenkapital 1.905.000 965.000 907.000 904.000 748.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 451.000 421.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 150.000 655.000 650.000 153.000 150.000
Leverandørgjeld 0 44.000 210.000 704.000 473.000
Betalbar skatt 273.000 0 0 43.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 687.000 473.000 527.000 288.000 306.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 516.000 296.000 347.000 360.000 381.000
Sum kortsiktig gjeld 1.477.000 1.265.000 1.505.000 1.395.000 1.163.000
Sum gjeld og egenkapital 3.532.000 2.885.000 3.062.000 2.452.000 2.061.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.996.000 1.535.000 1.483.000 927.000 853.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 2 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 2 1.7 1.8
Soliditet 53.9 33.4 29.6 36.9 36.3
Resultatgrad 16.2 2.3 0.2 2.6 5.1
Rentedekningsgrad 87.9 2.4 0.9 43.9
Gjeldsgrad 0.9 2 2.4 1.7 1.8
Total kapitalrentabilitet 34.9 3.7 0.4 8.2 32.0
Signatur
25.06.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Magne Magler WiggenStyreleder54
Tore Henning FredriksenStyremedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Magne Magler Wiggen100.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00