Mjøndalen Bygg- Og Flisesenter AS
Juridisk navn:  Mjøndalen Bygg- Og Flisesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32270190
Strandveien 7 Strandveien 7 Fax: 32873360
3050 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 979435681
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 01.09.1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Svein Larsen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,55%
Resultat  
  
250%
Egenkapital  
  
11,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.126.000 4.234.000 4.652.000 4.607.000 4.817.000
Resultat: 84.000 24.000 21.000 236.000 123.000
Egenkapital: 618.000 553.000 529.000 508.000 272.000
Regnskap for Mjøndalen Bygg- Og Flisesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.126.000 4.234.000 4.652.000 4.607.000 4.817.000
Driftskostnader -3.981.000 -4.149.000 -4.567.000 -4.290.000 -4.577.000
Driftsresultat 145.000 85.000 86.000 317.000 241.000
Finansinntekter 4.000 4.000 3.000 4.000 0
Finanskostnader -65.000 -65.000 -68.000 -85.000 -118.000
Finans -61.000 -61.000 -65.000 -81.000 -118.000
Resultat før skatt 84.000 24.000 21.000 236.000 123.000
Skattekostnad -18.000 0 0 0 0
Årsresultat 65.000 24.000 21.000 236.000 123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 12.000 14.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.596.000 2.645.000 2.822.000 3.485.000 3.183.000
Sum eiendeler 2.606.000 2.657.000 2.836.000 3.485.000 3.183.000
Sum opptjent egenkapital 518.000 453.000 429.000 408.000 172.000
Sum egenkapital 618.000 553.000 529.000 508.000 272.000
Sum langsiktig gjeld 1.017.000 775.000 913.000 1.044.000 1.164.000
Sum kortsiktig gjeld 971.000 1.329.000 1.394.000 1.934.000 1.747.000
Sum gjeld og egenkapital 2.606.000 2.657.000 2.836.000 3.486.000 3.183.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.938.000 4.233.000 4.652.000 4.607.000 4.817.000
Andre inntekter 188.000 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.126.000 4.234.000 4.652.000 4.607.000 4.817.000
Varekostnad -2.162.000 -2.484.000 -2.708.000 -2.190.000 -2.328.000
Lønninger -1.110.000 -891.000 -1.067.000 -1.359.000 -1.402.000
Avskrivning -2.000 -2.000 -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -707.000 -772.000 -790.000 -741.000 -847.000
Driftskostnader -3.981.000 -4.149.000 -4.567.000 -4.290.000 -4.577.000
Driftsresultat 145.000 85.000 86.000 317.000 241.000
Finansinntekter 4.000 4.000 3.000 4.000 0
Finanskostnader -65.000 -65.000 -68.000 -85.000 -118.000
Finans -61.000 -61.000 -65.000 -81.000 -118.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 65.000 24.000 21.000 236.000 123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 12.000 14.000 0 0
Sum varige driftsmidler 10.000 12.000 14.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 12.000 14.000 0 0
Varebeholdning 2.266.000 2.510.000 2.547.000 3.214.000 2.972.000
Kundefordringer 140.000 84.000 134.000 73.000 161.000
Andre fordringer 19.000 26.000 54.000 39.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 171.000 25.000 88.000 159.000 43.000
Sum omløpsmidler 2.596.000 2.645.000 2.822.000 3.485.000 3.183.000
Sum eiendeler 2.606.000 2.657.000 2.836.000 3.485.000 3.183.000
Sum opptjent egenkapital 518.000 453.000 429.000 408.000 172.000
Sum egenkapital 618.000 553.000 529.000 508.000 272.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.017.000 775.000 913.000 1.044.000 1.164.000
Leverandørgjeld 233.000 413.000 502.000 1.000.000 796.000
Betalbar skatt 18.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 157.000 231.000 172.000 153.000 115.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 563.000 685.000 720.000 781.000 836.000
Sum kortsiktig gjeld 971.000 1.329.000 1.394.000 1.934.000 1.747.000
Sum gjeld og egenkapital 2.606.000 2.657.000 2.836.000 3.486.000 3.183.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.625.000 1.316.000 1.428.000 1.551.000 1.436.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2 2 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2
Soliditet 23.7 20.8 18.7 14.6 8.5
Resultatgrad 3.5 2 1.8 6.9 5.0
Rentedekningsgrad 2.2 1.3 1.3 3.7 2.0
Gjeldsgrad 3.2 3.8 4.4 5.9 10.7
Total kapitalrentabilitet 5.7 3.3 3.1 9.2 7.6
Signatur
26.08.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Nexhmedin ElshaniStyreleder51
Gentiana ElshaniStyremedlem27
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nexhmedin Elshani100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00