Anleggspartner AS
Juridisk navn:  Anleggspartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92232410
Postboks 60 Våkleivskogen 2 Fax: 56177500
5849 Bergen 5155 Bønes
Fylke: Kommune: www.anleggspartner.no
Vestland Bergen
Org.nr: 979454139
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 01.11.1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frekhaug Regnskap Øyvind Vaksvik
Utvikling:
Omsetning  
  
-24,14%
Resultat  
  
180%
Egenkapital  
  
333,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.102.000 2.771.000 3.541.000 2.723.000 3.168.000
Resultat: 260.000 -325.000 3.000 44.000 454.000
Egenkapital: 182.000 -78.000 269.000 267.000 235.000
Regnskap for Anleggspartner AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.102.000 2.771.000 3.541.000 2.723.000 3.168.000
Driftskostnader -1.779.000 -3.017.000 -3.532.000 -2.672.000 -2.705.000
Driftsresultat 323.000 -246.000 9.000 51.000 462.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -63.000 -79.000 -6.000 -7.000 -8.000
Finans -63.000 -79.000 -6.000 -7.000 -8.000
Resultat før skatt 260.000 -325.000 3.000 44.000 454.000
Skattekostnad 0 -22.000 -2.000 -12.000 -124.000
Årsresultat 260.000 -347.000 2.000 32.000 330.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 63.000 62.000 105.000 149.000
Sum omløpsmidler 749.000 2.678.000 827.000 979.000 1.218.000
Sum eiendeler 792.000 2.741.000 889.000 1.084.000 1.367.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 -178.000 169.000 167.000 135.000
Sum egenkapital 182.000 -78.000 269.000 267.000 235.000
Sum langsiktig gjeld 23.000 2.135.000 77.000 104.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 588.000 684.000 543.000 713.000 1.020.000
Sum gjeld og egenkapital 793.000 2.741.000 889.000 1.084.000 1.368.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.102.000 2.692.000 3.541.000 2.723.000 3.113.000
Andre inntekter 0 80.000 0 0 55.000
Driftsinntekter 2.102.000 2.771.000 3.541.000 2.723.000 3.168.000
Varekostnad -22.000 -462.000 -965.000 -39.000 -160.000
Lønninger -1.096.000 -1.380.000 -1.595.000 -1.686.000 -1.286.000
Avskrivning -11.000 -41.000 -43.000 -43.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -650.000 -1.134.000 -929.000 -904.000 -1.215.000
Driftskostnader -1.779.000 -3.017.000 -3.532.000 -2.672.000 -2.705.000
Driftsresultat 323.000 -246.000 9.000 51.000 462.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -63.000 -79.000 -6.000 -7.000 -8.000
Finans -63.000 -79.000 -6.000 -7.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -280.000
Årsresultat 260.000 -347.000 2.000 32.000 330.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 22.000 22.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 6.000 13.000 20.000
Driftsløsøre 43.000 54.000 35.000 71.000 107.000
Sum varige driftsmidler 43.000 54.000 41.000 84.000 127.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 9.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 63.000 62.000 105.000 149.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 381.000 906.000 543.000 352.000 303.000
Andre fordringer 169.000 1.339.000 139.000 181.000 458.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 199.000 433.000 144.000 446.000 457.000
Sum omløpsmidler 749.000 2.678.000 827.000 979.000 1.218.000
Sum eiendeler 792.000 2.741.000 889.000 1.084.000 1.367.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 -178.000 169.000 167.000 135.000
Sum egenkapital 182.000 -78.000 269.000 267.000 235.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.000 2.135.000 77.000 104.000 113.000
Leverandørgjeld 45.000 107.000 215.000 196.000 240.000
Betalbar skatt 0 0 2.000 11.000 120.000
Skyldig offentlige avgifter 279.000 439.000 159.000 281.000 260.000
Utbytte 0 0 0 0 -280.000
Annen kortsiktig gjeld 263.000 139.000 167.000 225.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 588.000 684.000 543.000 713.000 1.020.000
Sum gjeld og egenkapital 793.000 2.741.000 889.000 1.084.000 1.368.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 161.000 1.994.000 284.000 266.000 198.000
Likviditetsgrad 1 1.3 3.9 1.5 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 3.9 1.5 1.4 1.2
Soliditet 2 -2.8 30.3 24.6 17.2
Resultatgrad 15.4 -8.9 0.3 1.9 14.6
Rentedekningsgrad 5.1 -3.1 1.5 7.3 57.8
Gjeldsgrad 3.4 -36.1 2.3 3.1 4.8
Total kapitalrentabilitet 40.7 1 4.7 33.8
Signatur
15.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
15.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell Harald BrakstadStyreleder62
Torill Kristin EllingsenStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lhb As50.00 
Khb As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00