Tysnes Fjordbruk AS
Juridisk navn:  Tysnes Fjordbruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53430100
Flakkavågsvegen 12 Flakkavågsvegen 12 Fax: 53430101
5694 Onarheim 5694 Onarheim
Fylke: Kommune:
Vestland Tysnes
Org.nr: 979495358
Aksjekapital: 5.050.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 18.12.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
683,04%
Resultat  
  
264,15%
Egenkapital  
  
-4,49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 896.441.000 114.482.000 618.590.000 142.032.000 342.918.000
Resultat: 191.476.000 52.582.000 105.292.000 66.078.000 20.542.000
Egenkapital: 164.490.000 172.224.000 127.876.000 160.355.000 107.833.000
Regnskap for Tysnes Fjordbruk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 896.441.000 114.482.000 618.590.000 142.032.000 342.918.000
Driftskostnader -705.621.000 -62.487.000 -512.519.000 -76.021.000 -320.427.000
Driftsresultat 190.820.000 51.995.000 106.071.000 66.010.000 22.491.000
Finansinntekter 2.808.000 1.780.000 819.000 1.002.000 156.000
Finanskostnader -2.152.000 -1.192.000 -1.598.000 -934.000 -2.104.000
Finans 656.000 588.000 -779.000 68.000 -1.948.000
Resultat før skatt 191.476.000 52.582.000 105.292.000 66.078.000 20.542.000
Skattekostnad -43.209.000 -8.235.000 -23.771.000 -13.556.000 -4.514.000
Årsresultat 148.266.000 44.347.000 81.521.000 52.522.000 16.028.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.365.000 112.455.000 104.677.000 105.052.000 86.024.000
Sum omløpsmidler 498.443.000 411.572.000 344.054.000 316.021.000 161.815.000
Sum eiendeler 608.808.000 524.027.000 448.731.000 421.073.000 247.839.000
Sum opptjent egenkapital 48.889.000 56.622.000 12.275.000 44.753.000 -7.769.000
Sum egenkapital 164.490.000 172.224.000 127.876.000 160.355.000 107.833.000
Sum langsiktig gjeld 18.822.000 70.263.000 20.690.000 57.371.000 21.902.000
Sum kortsiktig gjeld 425.497.000 281.541.000 300.165.000 203.347.000 118.104.000
Sum gjeld og egenkapital 608.810.000 524.028.000 448.732.000 421.073.000 247.839.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 896.186.000 41.070.000 618.590.000 69.582.000 342.556.000
Andre inntekter 255.000 73.412.000 0 72.449.000 362.000
Driftsinntekter 896.441.000 114.482.000 618.590.000 142.032.000 342.918.000
Varekostnad -267.273.000 -225.307.000 -181.516.000 -187.043.000 -168.992.000
Lønninger -14.528.000 -13.727.000 -13.080.000 -10.225.000 -10.548.000
Avskrivning -14.522.000 -14.518.000 -13.603.000 -11.808.000 -10.542.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -177.881.000 -52.021.000 -130.030.000 -38.168.000 -37.182.000
Driftskostnader -705.621.000 -62.487.000 -512.519.000 -76.021.000 -320.427.000
Driftsresultat 190.820.000 51.995.000 106.071.000 66.010.000 22.491.000
Finansinntekter 2.808.000 1.780.000 819.000 1.002.000 156.000
Finanskostnader -2.152.000 -1.192.000 -1.598.000 -934.000 -2.104.000
Finans 656.000 588.000 -779.000 68.000 -1.948.000
Konsernbidrag -156.000.000 0 -114.000.000 0 -47.450.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 148.266.000 44.347.000 81.521.000 52.522.000 16.028.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 90.924.000 93.474.000 85.817.000 85.990.000 68.742.000
Driftsløsøre 19.000 20.000 34.000 19.000 28.000
Sum varige driftsmidler 94.363.000 96.453.000 88.674.000 89.050.000 70.022.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 110.365.000 112.455.000 104.677.000 105.052.000 86.024.000
Varebeholdning 27.023.000 266.001.000 13.689.000 195.859.000 17.235.000
Kundefordringer 117.260.000 85.026.000 105.915.000 87.701.000 46.692.000
Andre fordringer 2.340.000 59.907.000 4.599.000 31.917.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 603.000 638.000 219.851.000 544.000 97.868.000
Sum omløpsmidler 498.443.000 411.572.000 344.054.000 316.021.000 161.815.000
Sum eiendeler 608.808.000 524.027.000 448.731.000 421.073.000 247.839.000
Sum opptjent egenkapital 48.889.000 56.622.000 12.275.000 44.753.000 -7.769.000
Sum egenkapital 164.490.000 172.224.000 127.876.000 160.355.000 107.833.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.845.000 62.361.000 10.426.000 44.807.000 11.251.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 209.291.000 0 143.954.000 0
Sum langsiktig gjeld 18.822.000 70.263.000 20.690.000 57.371.000 21.902.000
Leverandørgjeld 156.431.000 68.543.000 113.095.000 57.662.000 34.124.000
Betalbar skatt 48.725.000 0 22.152.000 0 4.438.000
Skyldig offentlige avgifter 12.013.000 804.000 13.674.000 685.000 13.281.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 208.328.000 2.903.000 151.244.000 1.046.000 66.261.000
Sum kortsiktig gjeld 425.497.000 281.541.000 300.165.000 203.347.000 118.104.000
Sum gjeld og egenkapital 608.810.000 524.028.000 448.732.000 421.073.000 247.839.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.946.000 130.031.000 43.889.000 112.674.000 43.711.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1.1 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.5 1.1 0.6 1.3
Soliditet 2 32.9 28.5 38.1 43.5
Resultatgrad 21.3 45.4 17.1 46.5 6.6
Rentedekningsgrad 88.7 43.6 66.4 70.7 10.8
Gjeldsgrad 2.7 2 2.5 1.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 31.8 10.3 23.8 15.9 9.1
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gerhard Meidell AlsakerStyreleder58
Helge Mandius NesseStyremedlem54
Hans Helge VikStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Alsaker Fjordbruk AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00