Christiania Auksjoner As
Juridisk navn:  Christiania Auksjoner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22123636
Thomas Heftyes Gate 50 Thomas Heftyes Gate 50 Fax: 22691822
0267 Oslo 267 Oslo
Fylke: Kommune: www.chr-auksjon.no
Oslo Oslo
Org.nr: 979541775
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 02.01.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Abacus Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,73%
Resultat  
  
126,94%
Egenkapital  
  
79,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.485.000 10.745.000 9.170.000 10.314.000 6.763.000
Resultat: 2.451.000 1.080.000 1.817.000 2.553.000 -194.000
Egenkapital: 2.058.000 1.147.000 5.505.000 4.105.000 3.164.000
Regnskap for Christiania Auksjoner As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.485.000 10.745.000 9.170.000 10.314.000 6.763.000
Driftskostnader -7.010.000 -9.681.000 -7.380.000 -7.785.000 -6.967.000
Driftsresultat 2.475.000 1.064.000 1.790.000 2.528.000 -204.000
Finansinntekter 4.000 18.000 28.000 25.000 18.000
Finanskostnader -28.000 -3.000 -1.000 0 -7.000
Finans -24.000 15.000 27.000 25.000 11.000
Resultat før skatt 2.451.000 1.080.000 1.817.000 2.553.000 -194.000
Skattekostnad -539.000 -238.000 -417.000 -612.000 45.000
Årsresultat 1.911.000 842.000 1.400.000 1.941.000 -149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 958.000 408.000 437.000 521.000 141.000
Sum omløpsmidler 9.560.000 6.344.000 14.223.000 14.100.000 10.278.000
Sum eiendeler 10.518.000 6.752.000 14.660.000 14.621.000 10.419.000
Sum opptjent egenkapital 1.968.000 1.057.000 5.415.000 4.015.000 3.074.000
Sum egenkapital 2.058.000 1.147.000 5.505.000 4.105.000 3.164.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 22.000 20.000 16.000 0
Sum kortsiktig gjeld 8.440.000 5.584.000 9.135.000 10.501.000 7.255.000
Sum gjeld og egenkapital 10.519.000 6.753.000 14.660.000 14.622.000 10.419.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 852.000 48.000 3.699.000 100.000 10.000
Andre inntekter 8.633.000 10.698.000 5.471.000 10.214.000 6.752.000
Driftsinntekter 9.485.000 10.745.000 9.170.000 10.314.000 6.763.000
Varekostnad -1.442.000 -3.198.000 -1.126.000 -474.000 -338.000
Lønninger -3.362.000 -4.245.000 -4.393.000 -5.002.000 -4.433.000
Avskrivning -102.000 -87.000 -84.000 -55.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.104.000 -2.151.000 -1.777.000 -2.254.000 -2.187.000
Driftskostnader -7.010.000 -9.681.000 -7.380.000 -7.785.000 -6.967.000
Driftsresultat 2.475.000 1.064.000 1.790.000 2.528.000 -204.000
Finansinntekter 4.000 18.000 28.000 25.000 18.000
Finanskostnader -28.000 -3.000 -1.000 0 -7.000
Finans -24.000 15.000 27.000 25.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 -1.000.000 0
Årsresultat 1.911.000 842.000 1.400.000 1.941.000 -149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 591.000 0 0 0 72.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 367.000 408.000 437.000 521.000 69.000
Sum varige driftsmidler 367.000 408.000 437.000 521.000 69.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 958.000 408.000 437.000 521.000 141.000
Varebeholdning 41.000 73.000 47.000 34.000 105.000
Kundefordringer 22.000 279.000 658.000 73.000 317.000
Andre fordringer 63.000 0 33.000 39.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.434.000 5.992.000 13.485.000 13.955.000 9.784.000
Sum omløpsmidler 9.560.000 6.344.000 14.223.000 14.100.000 10.278.000
Sum eiendeler 10.518.000 6.752.000 14.660.000 14.621.000 10.419.000
Sum opptjent egenkapital 1.968.000 1.057.000 5.415.000 4.015.000 3.074.000
Sum egenkapital 2.058.000 1.147.000 5.505.000 4.105.000 3.164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 22.000 20.000 16.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.000 22.000 20.000 16.000 0
Leverandørgjeld 5.114.000 4.055.000 6.877.000 6.705.000 5.926.000
Betalbar skatt 541.000 235.000 414.000 534.000 0
Skyldig offentlige avgifter 968.000 954.000 1.178.000 2.027.000 954.000
Utbytte -1.000.000 0 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 817.000 339.000 667.000 235.000 375.000
Sum kortsiktig gjeld 8.440.000 5.584.000 9.135.000 10.501.000 7.255.000
Sum gjeld og egenkapital 10.519.000 6.753.000 14.660.000 14.622.000 10.419.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.120.000 760.000 5.088.000 3.599.000 3.023.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.6 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.6 1.3 1.4
Soliditet 19.6 1 37.6 28.1 30.4
Resultatgrad 26.1 9.9 19.5 24.5
Rentedekningsgrad 88.4 354.7 1 -29.1
Gjeldsgrad 4.1 4.9 1.7 2.6 2.3
Total kapitalrentabilitet 23.6 1 12.4 17.5 -1.8
Signatur
21.12.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.12.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Magne Osmund HognelandStyreleder61
Eldbjørg Irene NekstadStyremedlem52
Jan Tore SelandStyremedlem58
Pascal Atle NyborgStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Pascal Atle Nyborg45.0058
Christiania Auksjoner As10.00 
Jan Tore Seland45.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00