Dallu As
Juridisk navn:  Dallu As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78959067
V/Jo Dikkanen Bergeby Bergeby Fax:
9840 Varangerbotn 9840 Varangerbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Unjargga Nesseby
Org.nr: 879643112
Aksjekapital: 204.000 NOK
Etableringsdato: 30.01.1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Freda Tore Turi
Utvikling:
Omsetning  
  
-45,79%
Resultat  
  
-119,15%
Egenkapital  
  
-3,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 103.000 190.000 187.000 255.000 5.000
Resultat: -18.000 94.000 114.000 217.000 -66.000
Egenkapital: -575.000 -557.000 -651.000 -765.000 -982.000
Regnskap for Dallu As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 103.000 190.000 187.000 255.000 5.000
Driftskostnader -117.000 -96.000 -73.000 -37.000 -71.000
Driftsresultat -14.000 94.000 114.000 218.000 -66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 -1.000 0
Finans -3.000 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt -18.000 94.000 114.000 217.000 -66.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 94.000 114.000 217.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.000 1.000 12.000 15.000 10.000
Sum eiendeler 7.000 1.000 12.000 15.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -779.000 -761.000 -855.000 -969.000 -1.186.000
Sum egenkapital -575.000 -557.000 -651.000 -765.000 -982.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 57.000
Sum kortsiktig gjeld 582.000 558.000 663.000 780.000 935.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 1.000 12.000 15.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 103.000 190.000 187.000 255.000 5.000
Driftsinntekter 103.000 190.000 187.000 255.000 5.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -96.000 -73.000 -37.000 -71.000
Driftskostnader -117.000 -96.000 -73.000 -37.000 -71.000
Driftsresultat -14.000 94.000 114.000 218.000 -66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 -1.000 0
Finans -3.000 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 94.000 114.000 217.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 1.000 5.000 15.000 10.000
Sum omløpsmidler 7.000 1.000 12.000 15.000 10.000
Sum eiendeler 7.000 1.000 12.000 15.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -779.000 -761.000 -855.000 -969.000 -1.186.000
Sum egenkapital -575.000 -557.000 -651.000 -765.000 -982.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 57.000
Leverandørgjeld 17.000 -7.000 8.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 565.000 565.000 655.000 780.000 935.000
Sum kortsiktig gjeld 582.000 558.000 663.000 780.000 935.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 1.000 12.000 15.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -575.000 -557.000 -651.000 -765.000 -925.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -8214.3 -5100.0 -9820.0
Resultatgrad -13.6 49.5 6 85.5 -1320.0
Rentedekningsgrad -4.7 218.0
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 9 9 1453.3 -660.0
Signatur
12.10.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
12.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jo DikkanenStyreleder51
Ellen Anne Bongo Dikkanen MaritStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jo Dikkanen100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00