Ullring & Zernichow AS Ark Mnal
Juridisk navn:  Ullring & Zernichow AS Ark Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22524926
Josefines Gate 29 Josefines Gate 29 Fax: 22565081
0351 Oslo 351 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 879677882
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.03.1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Econpartner Skullerud As
Utvikling:
Omsetning  
  
14,66%
Resultat  
  
115,79%
Egenkapital  
  
56,14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 915.000 798.000 752.000 802.000 873.000
Resultat: 82.000 38.000 -37.000 -61.000 57.000
Egenkapital: 178.000 114.000 85.000 114.000 160.000
Regnskap for Ullring & Zernichow AS Ark Mnal
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 915.000 798.000 752.000 802.000 873.000
Driftskostnader -833.000 -760.000 -788.000 -860.000 -814.000
Driftsresultat 82.000 38.000 -36.000 -58.000 59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 0 0 -1.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt 82.000 38.000 -37.000 -61.000 57.000
Skattekostnad -18.000 -9.000 8.000 15.000 -15.000
Årsresultat 64.000 29.000 -29.000 -46.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 12.000 22.000 33.000 57.000
Sum omløpsmidler 325.000 219.000 204.000 221.000 281.000
Sum eiendeler 333.000 231.000 226.000 254.000 338.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 14.000 -15.000 14.000 60.000
Sum egenkapital 178.000 114.000 85.000 114.000 160.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 18.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 155.000 117.000 141.000 121.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 333.000 231.000 226.000 253.000 338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 915.000 798.000 845.000 804.000 839.000
Andre inntekter 0 0 -94.000 -2.000 34.000
Driftsinntekter 915.000 798.000 752.000 802.000 873.000
Varekostnad -13.000 -11.000 -11.000 -7.000 -13.000
Lønninger -550.000 -509.000 -516.000 -548.000 -540.000
Avskrivning 0 0 -19.000 -38.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -270.000 -240.000 -242.000 -267.000 -223.000
Driftskostnader -833.000 -760.000 -788.000 -860.000 -814.000
Driftsresultat 82.000 38.000 -36.000 -58.000 59.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 0 0 -1.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 64.000 29.000 -29.000 -46.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 12.000 22.000 14.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 19.000 57.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 19.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 12.000 22.000 33.000 57.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 75.000 86.000 69.000 105.000 98.000
Andre fordringer 34.000 11.000 32.000 25.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 217.000 121.000 103.000 90.000 161.000
Sum omløpsmidler 325.000 219.000 204.000 221.000 281.000
Sum eiendeler 333.000 231.000 226.000 254.000 338.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 14.000 -15.000 14.000 60.000
Sum egenkapital 178.000 114.000 85.000 114.000 160.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 18.000 45.000
Leverandørgjeld 39.000 4.000 29.000 19.000 8.000
Betalbar skatt 13.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 57.000 51.000 38.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 57.000 60.000 64.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 155.000 117.000 141.000 121.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 333.000 231.000 226.000 253.000 338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 170.000 102.000 63.000 100.000 148.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 1.4 1.8 2.1
Likviditetsgrad 2 2.1 1.9 1.4 1.8 2.2
Soliditet 53.5 49.4 37.6 45.1 47.3
Resultatgrad 9 4.8 -4.8 -7.2 6.8
Rentedekningsgrad 29.5
Gjeldsgrad 0.9 1 1.7 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 24.6 16.5 -15.9 -22.9 17.5
Signatur
16.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Willen Von Zernichow UllringStyreleder68
Peter Redmayne WigglesworthStyremedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
WILLEN VON ZERNICHOW ULLRING100.0068
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00