Bjølve Bruk AS
Juridisk navn:  Bjølve Bruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56557510
Flakkavågsvegen 12 Ålvikvegen 961 Fax: 56557531
5694 Onarheim 5614 Ålvik
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 979724551
Aksjekapital: 692.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 23.03.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21,5%
Resultat  
  
-8,82%
Egenkapital  
  
57,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 61.528.000 50.641.000 41.062.000 56.793.000 39.122.000
Resultat: 10.176.000 11.160.000 5.573.000 21.925.000 6.817.000
Egenkapital: 40.324.000 25.544.000 18.510.000 14.617.000 13.028.000
Regnskap for Bjølve Bruk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 61.528.000 50.641.000 41.062.000 56.793.000 39.122.000
Driftskostnader -49.838.000 -38.997.000 -35.488.000 -37.201.000 -32.230.000
Driftsresultat 11.688.000 11.643.000 5.574.000 19.592.000 6.892.000
Finansinntekter 7.000 3.000 83.000 2.372.000 20.000
Finanskostnader -1.519.000 -487.000 -83.000 -39.000 -94.000
Finans -1.512.000 -484.000 0 2.333.000 -74.000
Resultat før skatt 10.176.000 11.160.000 5.573.000 21.925.000 6.817.000
Skattekostnad -1.636.000 -1.892.000 -921.000 -5.336.000 -1.566.000
Årsresultat 8.540.000 9.268.000 4.652.000 16.589.000 5.251.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 102.575.000 60.028.000 35.109.000 14.232.000 14.905.000
Sum omløpsmidler 33.353.000 18.080.000 16.018.000 30.631.000 12.678.000
Sum eiendeler 135.928.000 78.108.000 51.127.000 44.863.000 27.583.000
Sum opptjent egenkapital 29.053.000 20.514.000 13.479.000 9.587.000 7.998.000
Sum egenkapital 40.324.000 25.544.000 18.510.000 14.617.000 13.028.000
Sum langsiktig gjeld 8.894.000 5.497.000 4.288.000 3.637.000 3.466.000
Sum kortsiktig gjeld 86.710.000 47.066.000 28.329.000 26.609.000 11.089.000
Sum gjeld og egenkapital 135.928.000 78.108.000 51.127.000 44.864.000 27.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.446.000 50.532.000 41.058.000 47.601.000 39.122.000
Andre inntekter 82.000 109.000 4.000 9.192.000 0
Driftsinntekter 61.528.000 50.641.000 41.062.000 56.793.000 39.122.000
Varekostnad -34.086.000 -20.805.000 -20.788.000 -24.062.000 -18.345.000
Lønninger -7.105.000 -6.961.000 -5.876.000 -5.718.000 -5.085.000
Avskrivning -5.444.000 -2.943.000 -1.699.000 -1.517.000 -1.620.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.677.000 -7.709.000 -6.741.000 -6.915.000 -6.566.000
Driftskostnader -49.838.000 -38.997.000 -35.488.000 -37.201.000 -32.230.000
Driftsresultat 11.688.000 11.643.000 5.574.000 19.592.000 6.892.000
Finansinntekter 7.000 3.000 83.000 2.372.000 20.000
Finanskostnader -1.519.000 -487.000 -83.000 -39.000 -94.000
Finans -1.512.000 -484.000 0 2.333.000 -74.000
Konsernbidrag 0 -2.233.000 -760.000 -15.000.000 -5.110.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.540.000 9.268.000 4.652.000 16.589.000 5.251.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 23.435.000 8.226.000 6.269.000 3.025.000 2.922.000
Maskiner anlegg 78.812.000 51.505.000 28.680.000 11.109.000 11.891.000
Driftsløsøre 328.000 296.000 160.000 98.000 92.000
Sum varige driftsmidler 102.575.000 60.028.000 35.109.000 14.232.000 14.905.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 102.575.000 60.028.000 35.109.000 14.232.000 14.905.000
Varebeholdning 19.151.000 10.399.000 10.833.000 11.152.000 10.244.000
Kundefordringer 73.000 1.145.000 0 0 0
Andre fordringer 13.797.000 6.196.000 4.876.000 1.804.000 1.750.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 332.000 341.000 308.000 17.675.000 684.000
Sum omløpsmidler 33.353.000 18.080.000 16.018.000 30.631.000 12.678.000
Sum eiendeler 135.928.000 78.108.000 51.127.000 44.863.000 27.583.000
Sum opptjent egenkapital 29.053.000 20.514.000 13.479.000 9.587.000 7.998.000
Sum egenkapital 40.324.000 25.544.000 18.510.000 14.617.000 13.028.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.894.000 5.497.000 4.288.000 3.637.000 3.466.000
Gjeld til kredittinstitutt 72.970.000 32.528.000 16.147.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.894.000 5.497.000 4.288.000 3.637.000 3.466.000
Leverandørgjeld 10.207.000 7.454.000 7.904.000 3.152.000 2.495.000
Betalbar skatt 0 15.000 31.000 164.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 446.000 420.000 363.000 341.000 276.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.086.000 6.648.000 3.884.000 22.951.000 8.309.000
Sum kortsiktig gjeld 86.710.000 47.066.000 28.329.000 26.609.000 11.089.000
Sum gjeld og egenkapital 135.928.000 78.108.000 51.127.000 44.864.000 27.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -53.357.000 -28.986.000 -12.311.000 4.022.000 1.589.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.6 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.7 0.3
Soliditet 29.7 32.7 36.2 32.6 47.2
Resultatgrad 1 2 13.6 34.5 17.6
Rentedekningsgrad 7.7 23.9 67.2 502.4 73.5
Gjeldsgrad 2.4 2.1 1.8 2.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 8.6 14.9 11.1 4 25.1
Signatur
16.01.2009
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.01.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gerhard Meidell AlsakerStyreleder58
Helge Mandius NesseStyremedlem54
Hans Helge VikStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Alsaker Fjordbruk AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00