Olden Oppdrettsanlegg AS
Juridisk navn:  Olden Oppdrettsanlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72529560
Oldveien 242 Olden Fax: 72529566
7168 Lysøysundet 7168 Lysøysundet
Fylke: Kommune:
Trøndelag Ørland
Org.nr: 979993528
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 01.01.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,44%
Resultat  
  
45,99%
Egenkapital  
  
28,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.974.000 21.243.000 20.669.000 20.346.000 13.283.000
Resultat: 3.676.000 2.518.000 1.616.000 3.997.000 1.057.000
Egenkapital: 3.998.000 3.114.000 4.283.000 2.934.000 9.813.000
Regnskap for Olden Oppdrettsanlegg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.974.000 21.243.000 20.669.000 20.346.000 13.283.000
Driftskostnader -18.750.000 -18.913.000 -19.230.000 -16.478.000 -12.237.000
Driftsresultat 3.224.000 2.329.000 1.439.000 3.867.000 1.047.000
Finansinntekter 570.000 220.000 206.000 156.000 52.000
Finanskostnader -118.000 -32.000 -28.000 -27.000 -42.000
Finans 452.000 188.000 178.000 129.000 10.000
Resultat før skatt 3.676.000 2.518.000 1.616.000 3.997.000 1.057.000
Skattekostnad -811.000 -475.000 -267.000 -876.000 -94.000
Årsresultat 2.865.000 2.044.000 1.349.000 3.120.000 964.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.857.000 8.515.000 3.787.000 3.503.000 3.712.000
Sum omløpsmidler 13.922.000 11.923.000 15.106.000 29.856.000 17.779.000
Sum eiendeler 32.779.000 20.438.000 18.893.000 33.359.000 21.491.000
Sum opptjent egenkapital 3.098.000 2.214.000 3.383.000 2.034.000 8.913.000
Sum egenkapital 3.998.000 3.114.000 4.283.000 2.934.000 9.813.000
Sum langsiktig gjeld 2.557.000 2.305.000 2.790.000 6.182.000 2.384.000
Sum kortsiktig gjeld 26.224.000 15.019.000 11.820.000 24.244.000 9.294.000
Sum gjeld og egenkapital 32.779.000 20.438.000 18.893.000 33.360.000 21.491.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.974.000 21.243.000 20.669.000 20.346.000 13.226.000
Andre inntekter 0 0 0 0 57.000
Driftsinntekter 21.974.000 21.243.000 20.669.000 20.346.000 13.283.000
Varekostnad -7.899.000 -9.881.000 -11.254.000 -9.151.000 -5.012.000
Lønninger -5.841.000 -5.166.000 -4.225.000 -4.115.000 -3.661.000
Avskrivning -694.000 -633.000 -593.000 -538.000 -515.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.316.000 -3.233.000 -3.158.000 -2.674.000 -3.049.000
Driftskostnader -18.750.000 -18.913.000 -19.230.000 -16.478.000 -12.237.000
Driftsresultat 3.224.000 2.329.000 1.439.000 3.867.000 1.047.000
Finansinntekter 570.000 220.000 206.000 156.000 52.000
Finanskostnader -118.000 -32.000 -28.000 -27.000 -42.000
Finans 452.000 188.000 178.000 129.000 10.000
Konsernbidrag -1.981.000 -3.213.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -10.000.000 0
Årsresultat 2.865.000 2.044.000 1.349.000 3.120.000 964.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 252.000 0 0 0 0
Fast eiendom 791.000 978.000 1.166.000 1.292.000 1.481.000
Maskiner anlegg 3.135.000 2.263.000 2.496.000 2.086.000 2.077.000
Driftsløsøre 226.000 274.000 125.000 126.000 154.000
Sum varige driftsmidler 4.152.000 3.515.000 3.787.000 3.503.000 3.712.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.453.000 5.000.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.857.000 8.515.000 3.787.000 3.503.000 3.712.000
Varebeholdning 12.157.000 10.974.000 12.567.000 12.569.000 13.169.000
Kundefordringer 0 0 0 15.000 0
Andre fordringer 1.332.000 658.000 497.000 561.000 901.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 433.000 291.000 1.075.000 16.711.000 3.709.000
Sum omløpsmidler 13.922.000 11.923.000 15.106.000 29.856.000 17.779.000
Sum eiendeler 32.779.000 20.438.000 18.893.000 33.359.000 21.491.000
Sum opptjent egenkapital 3.098.000 2.214.000 3.383.000 2.034.000 8.913.000
Sum egenkapital 3.998.000 3.114.000 4.283.000 2.934.000 9.813.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.557.000 2.305.000 2.790.000 2.946.000 2.384.000
Gjeld til kredittinstitutt 7.805.000 8.120.000 5.097.000 0 3.754.000
Sum langsiktig gjeld 2.557.000 2.305.000 2.790.000 6.182.000 2.384.000
Leverandørgjeld 969.000 1.727.000 689.000 518.000 2.178.000
Betalbar skatt 0 0 422.000 314.000 0
Skyldig offentlige avgifter 449.000 204.000 190.000 237.000 392.000
Utbytte 0 0 0 -10.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 17.002.000 4.967.000 5.422.000 13.175.000 2.970.000
Sum kortsiktig gjeld 26.224.000 15.019.000 11.820.000 24.244.000 9.294.000
Sum gjeld og egenkapital 32.779.000 20.438.000 18.893.000 33.360.000 21.491.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.302.000 -3.096.000 3.286.000 5.612.000 8.485.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 1.3 1.2 1.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.7 0.5
Soliditet 12.2 15.2 22.7 8.8 45.7
Resultatgrad 14.7 1 7 1 7.9
Rentedekningsgrad 27.3 72.8 51.4 143.2 26.2
Gjeldsgrad 7.2 5.6 3.4 10.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 11.6 12.5 8.7 12.1 5.1
Signatur
10.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arne GeirulvStyreleder61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Oldenselskapene AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00