Mekks AS
Juridisk navn:  Mekks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70082140
C/o Kenneth Helde, Notøy C/O Kenneth Helde, Notøy Fax: 70082141
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 979988583
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 14.06.1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5,98%
Resultat  
  
-891,67%
Egenkapital  
  
-119%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 585.000 552.000 523.000 539.000 578.000
Resultat: -119.000 -12.000 46.000 -12.000 -77.000
Egenkapital: -219.000 -100.000 -87.000 -133.000 -121.000
Regnskap for Mekks AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 585.000 552.000 523.000 539.000 578.000
Driftskostnader -692.000 -563.000 -474.000 -543.000 -651.000
Driftsresultat -107.000 -12.000 50.000 -4.000 -72.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 0 -5.000 -8.000 -5.000
Finans -11.000 0 -5.000 -8.000 -5.000
Resultat før skatt -119.000 -12.000 46.000 -12.000 -77.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -119.000 -12.000 46.000 -12.000 -77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 358.000 66.000 107.000 149.000 204.000
Sum omløpsmidler 92.000 118.000 117.000 97.000 76.000
Sum eiendeler 450.000 184.000 224.000 246.000 280.000
Sum opptjent egenkapital -319.000 -200.000 -187.000 -233.000 -221.000
Sum egenkapital -219.000 -100.000 -87.000 -133.000 -121.000
Sum langsiktig gjeld 569.000 200.000 219.000 279.000 331.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 84.000 93.000 100.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 449.000 184.000 225.000 246.000 280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 585.000 517.000 523.000 539.000 578.000
Andre inntekter 0 35.000 0 0 0
Driftsinntekter 585.000 552.000 523.000 539.000 578.000
Varekostnad -81.000 -47.000 -109.000 -162.000 -121.000
Lønninger -402.000 -299.000 -149.000 -170.000 -296.000
Avskrivning -77.000 -41.000 -41.000 -56.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -176.000 -175.000 -155.000 -193.000
Driftskostnader -692.000 -563.000 -474.000 -543.000 -651.000
Driftsresultat -107.000 -12.000 50.000 -4.000 -72.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 0 -5.000 -8.000 -5.000
Finans -11.000 0 -5.000 -8.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -119.000 -12.000 46.000 -12.000 -77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 358.000 66.000 107.000 149.000 204.000
Sum varige driftsmidler 358.000 66.000 107.000 149.000 204.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 358.000 66.000 107.000 149.000 204.000
Varebeholdning 0 0 0 33.000 33.000
Kundefordringer 19.000 74.000 81.000 35.000 24.000
Andre fordringer 12.000 12.000 12.000 15.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 32.000 24.000 14.000 8.000
Sum omløpsmidler 92.000 118.000 117.000 97.000 76.000
Sum eiendeler 450.000 184.000 224.000 246.000 280.000
Sum opptjent egenkapital -319.000 -200.000 -187.000 -233.000 -221.000
Sum egenkapital -219.000 -100.000 -87.000 -133.000 -121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 30.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 569.000 200.000 219.000 279.000 331.000
Leverandørgjeld 9.000 5.000 21.000 20.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 54.000 42.000 32.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 25.000 30.000 17.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 84.000 93.000 100.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 449.000 184.000 225.000 246.000 280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000 34.000 24.000 -3.000 6.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.4 1.3 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 1.3 0.7 0.7
Soliditet -48.8 -54.3 -38.7 -54.1 -43.2
Resultatgrad -18.3 -2.2 9.6 -0.7 -12.5
Rentedekningsgrad -9.7 1 -0.5 -14.4
Gjeldsgrad -3.1 -2.8 -3.6 -2.8 -3.3
Total kapitalrentabilitet -23.8 -6.5 22.2 -1.6 -25.7
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kenneth Margido HeldeStyreleder50
Ingvild Helena KalvatnStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kenneth Margido Helde100.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00