Samaco As
Juridisk navn:  Samaco As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90656678
Ravnestølen 89 Ravnestølen 89 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune: www.trm.no
Hordaland Bergen
Org.nr: 980006077
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 20.07.1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
680%
Egenkapital  
  
200%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 60.000 0 12.000 2.000 190.000
Resultat: 58.000 -10.000 2.000 -8.000 153.000
Egenkapital: 29.000 -29.000 -19.000 -21.000 -13.000
Regnskap for Samaco As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 60.000 0 12.000 2.000 190.000
Driftskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -30.000
Driftsresultat 59.000 -3.000 10.000 -1.000 160.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finans -1.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Resultat før skatt 58.000 -10.000 2.000 -8.000 153.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 -10.000 2.000 -8.000 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 0 0 0 74.000
Sum eiendeler 29.000 0 0 0 74.000
Sum opptjent egenkapital -121.000 -179.000 -169.000 -171.000 -163.000
Sum egenkapital 29.000 -29.000 -19.000 -21.000 -13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 29.000 19.000 21.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 0 0 0 74.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 12.000 2.000 190.000
Andre inntekter 60.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 60.000 0 12.000 2.000 190.000
Varekostnad 0 0 0 0 -21.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -9.000
Driftskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -30.000
Driftsresultat 59.000 -3.000 10.000 -1.000 160.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finans -1.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 -10.000 2.000 -8.000 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 0 0 0 74.000
Sum eiendeler 29.000 0 0 0 74.000
Sum opptjent egenkapital -121.000 -179.000 -169.000 -171.000 -163.000
Sum egenkapital 29.000 -29.000 -19.000 -21.000 -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 22.000 52.000 52.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 60.000 60.000 60.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 -52.000 -93.000 -91.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 29.000 19.000 21.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 0 0 0 74.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 -29.000 -19.000 -21.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.9
Soliditet 1 -17.6
Resultatgrad 98.3 83.3 -50.0 84.2
Rentedekningsgrad 5 -0.4 1.4 -0.1 22.9
Gjeldsgrad 0 -1.0 -6.7
Total kapitalrentabilitet 203.4 216.2
Signatur
01.03.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Runar SoltveitStyreleder51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Runar Soltveit100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00