Rosendal Maskin AS
Juridisk navn:  Rosendal Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96509050
Rakkestadveien 10 Rakkestadveien 10 Fax: 69819055
1814 Askim 1814 Askim
Fylke: Kommune: www.rosendal-maskin.no
Viken Indre Østfold
Org.nr: 938593396
Aksjekapital: 2.990.000 NOK
Antall ansatte: 53
Etableringsdato: 04.03.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Aktiva Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,53%
Resultat  
  
-21,23%
Egenkapital  
  
37,3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 429.951.000 486.011.000 384.052.000 372.280.000 181.567.000
Resultat: 4.620.000 5.865.000 66.000 10.403.000 244.000
Egenkapital: 69.012.000 50.262.000 45.922.000 46.054.000 35.572.000
Regnskap for Rosendal Maskin AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 429.951.000 486.011.000 384.052.000 372.280.000 181.567.000
Driftskostnader -422.361.000 -479.218.000 -380.996.000 -363.209.000 -181.097.000
Driftsresultat 7.590.000 6.793.000 3.057.000 9.072.000 469.000
Finansinntekter 2.309.000 2.796.000 80.000 1.759.000 440.000
Finanskostnader -5.280.000 -3.724.000 -3.071.000 -428.000 -666.000
Finans -2.971.000 -928.000 -2.991.000 1.331.000 -226.000
Resultat før skatt 4.620.000 5.865.000 66.000 10.403.000 244.000
Skattekostnad -1.036.000 -1.455.000 -143.000 -2.776.000 -176.000
Årsresultat 3.584.000 4.410.000 -77.000 7.626.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 89.153.000 25.654.000 16.305.000 16.048.000 5.890.000
Sum omløpsmidler 159.901.000 123.242.000 122.257.000 137.171.000 73.676.000
Sum eiendeler 249.054.000 148.896.000 138.562.000 153.219.000 79.566.000
Sum opptjent egenkapital 64.404.000 45.653.000 41.314.000 41.445.000 32.132.000
Sum egenkapital 69.012.000 50.262.000 45.922.000 46.054.000 35.572.000
Sum langsiktig gjeld 53.699.000 5.434.000 5.882.000 6.351.000 2.663.000
Sum kortsiktig gjeld 126.342.000 93.199.000 86.757.000 100.813.000 41.331.000
Sum gjeld og egenkapital 249.053.000 148.894.000 138.561.000 153.217.000 79.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 426.628.000 482.973.000 382.436.000 370.181.000 181.567.000
Andre inntekter 3.323.000 3.038.000 1.615.000 2.100.000 0
Driftsinntekter 429.951.000 486.011.000 384.052.000 372.280.000 181.567.000
Varekostnad -356.536.000 -425.881.000 -332.365.000 -317.252.000 -140.623.000
Lønninger -38.213.000 -35.249.000 -31.514.000 -29.463.000 -26.165.000
Avskrivning -11.310.000 -2.675.000 -1.682.000 -1.241.000 -951.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.302.000 -15.413.000 -15.435.000 -15.253.000 -13.358.000
Driftskostnader -422.361.000 -479.218.000 -380.996.000 -363.209.000 -181.097.000
Driftsresultat 7.590.000 6.793.000 3.057.000 9.072.000 469.000
Finansinntekter 2.309.000 2.796.000 80.000 1.759.000 440.000
Finanskostnader -5.280.000 -3.724.000 -3.071.000 -428.000 -666.000
Finans -2.971.000 -928.000 -2.991.000 1.331.000 -226.000
Konsernbidrag 0 -70.000 -54.000 -79.000 0
Utbytte 0 0 0 -2.900.000 0
Årsresultat 3.584.000 4.410.000 -77.000 7.626.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.223.000 1.862.000 1.877.000 1.193.000
Fast eiendom 5.126.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.625.000 8.295.000 3.586.000 5.435.000 1.448.000
Driftsløsøre 65.240.000 1.522.000 1.604.000 936.000 1.549.000
Sum varige driftsmidler 73.991.000 9.817.000 5.189.000 6.372.000 2.997.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.162.000 13.613.000 9.254.000 7.799.000 1.701.000
Sum anleggsmidler 89.153.000 25.654.000 16.305.000 16.048.000 5.890.000
Varebeholdning 116.404.000 79.074.000 86.834.000 97.257.000 41.079.000
Kundefordringer 38.748.000 28.028.000 25.414.000 31.463.000 19.543.000
Andre fordringer 3.000.000 2.900.000 4.128.000 2.980.000 11.767.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.748.000 8.266.000 5.880.000 5.471.000 1.287.000
Sum omløpsmidler 159.901.000 123.242.000 122.257.000 137.171.000 73.676.000
Sum eiendeler 249.054.000 148.896.000 138.562.000 153.219.000 79.566.000
Sum opptjent egenkapital 64.404.000 45.653.000 41.314.000 41.445.000 32.132.000
Sum egenkapital 69.012.000 50.262.000 45.922.000 46.054.000 35.572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.156.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 34.657.000 2.632.000 0 0 2.653.000
Sum langsiktig gjeld 53.699.000 5.434.000 5.882.000 6.351.000 2.663.000
Leverandørgjeld 67.694.000 68.273.000 63.151.000 84.676.000 25.154.000
Betalbar skatt 1.934.000 1.795.000 111.000 1.767.000 0
Skyldig offentlige avgifter 14.420.000 14.338.000 16.276.000 2.915.000 5.182.000
Utbytte 0 0 0 -2.900.000 0
Annen kortsiktig gjeld 7.638.000 6.161.000 7.219.000 11.454.000 8.343.000
Sum kortsiktig gjeld 126.342.000 93.199.000 86.757.000 100.813.000 41.331.000
Sum gjeld og egenkapital 249.053.000 148.894.000 138.561.000 153.217.000 79.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.559.000 30.043.000 35.500.000 36.358.000 32.345.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.4 0.4 0.8
Soliditet 27.7 33.8 33.1 30.1 44.7
Resultatgrad 1.8 1.4 0.8 2.4 0.3
Rentedekningsgrad 1.4 1.8 1 21.2 1.4
Gjeldsgrad 2.6 2 2 2.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 4 6.4 2.3 7.1 1.1
Signatur
29.04.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
29.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kåre RosendalStyreleder69
Marit Eide RosendalStyremedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rosendal Gruppen AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00