Nordic Ventures AS
Juridisk navn:  Nordic Ventures AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56510017
Postboks 23 Flytebrygge v. Holbergsplass Uttrågata 3 Fax:
5749 Gudvangen 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 980102696
Aksjekapital: 226.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 07.09.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14,55%
Resultat  
  
64,04%
Egenkapital  
  
-15,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.760.000 3.230.000 15.240.000 14.753.000 16.574.000
Resultat: -880.000 -2.447.000 1.069.000 2.360.000 2.691.000
Egenkapital: 3.686.000 4.372.000 6.281.000 5.447.000 3.628.000
Regnskap for Nordic Ventures AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.760.000 3.230.000 15.240.000 14.753.000 16.574.000
Driftskostnader -3.461.000 -5.481.000 -13.945.000 -12.241.000 -13.757.000
Driftsresultat -701.000 -2.251.000 1.295.000 2.512.000 2.817.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -179.000 -197.000 0 -153.000 -127.000
Finans -179.000 -197.000 -226.000 -152.000 -126.000
Resultat før skatt -880.000 -2.447.000 1.069.000 2.360.000 2.691.000
Skattekostnad 194.000 538.000 -235.000 -542.000 -642.000
Årsresultat -686.000 -1.909.000 834.000 1.819.000 2.049.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.689.000 10.258.000 10.482.000 10.482.000 8.231.000
Sum omløpsmidler 185.000 1.107.000 3..000 331.000 1.586.000
Sum eiendeler 9.874.000 11.365.000 12.525.000 10.813.000 9.817.000
Sum opptjent egenkapital 3.460.000 4.146.000 6.055.000 5.221.000 3.402.000
Sum egenkapital 3.686.000 4.372.000 6.281.000 5.447.000 3.628.000
Sum langsiktig gjeld 4.537.000 5.085.000 2.559.000 2.411.000 4.596.000
Sum kortsiktig gjeld 1.651.000 1.909.000 3.685.000 2.956.000 1.592.000
Sum gjeld og egenkapital 9.874.000 11.366.000 12.525.000 10.814.000 9.816.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.918.000 1.899.000 15.240.000 14.753.000 16.574.000
Andre inntekter 842.000 1.331.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.760.000 3.230.000 15.240.000 14.753.000 16.574.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -729.000 -1.933.000 -6.166.000 -6.068.000 -6.825.000
Avskrivning -398.000 -469.000 -576.000 -908.000 -688.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.334.000 -3.079.000 -7.203.000 -5.265.000 -6.244.000
Driftskostnader -3.461.000 -5.481.000 -13.945.000 -12.241.000 -13.757.000
Driftsresultat -701.000 -2.251.000 1.295.000 2.512.000 2.817.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -179.000 -197.000 0 -153.000 -127.000
Finans -179.000 -197.000 -226.000 -152.000 -126.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -686.000 -1.909.000 834.000 1.819.000 2.049.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 109.000 0 0 0
Fast eiendom 3.037.000 0 0
Maskiner anlegg 2.134.000 2.522.000 2.979.000 3.317.000 3.469.000
Driftsløsøre 11.440.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.171.000 2.568.000 0 3.390.000 3.560.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.409.000 7.690.000 0 7.092.000 4.671.000
Sum anleggsmidler 9.689.000 10.258.000 10.482.000 10.482.000 8.231.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 66.000 437.000 1.058.000 39.000 106.000
Andre fordringer 118.000 669.000 24.000 292.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3..000 0 1.448.000
Sum omløpsmidler 185.000 1.107.000 3..000 331.000 1.586.000
Sum eiendeler 9.874.000 11.365.000 12.525.000 10.813.000 9.817.000
Sum opptjent egenkapital 3.460.000 4.146.000 6.055.000 5.221.000 3.402.000
Sum egenkapital 3.686.000 4.372.000 6.281.000 5.447.000 3.628.000
Sum avsetninger til forpliktelser 85.000 63.000 31.000 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 610.000 517.000 1.724.000 1.204.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.537.000 5.085.000 2.559.000 2.411.000 4.596.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 185.000 555.000 696.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 393.000 494.000 132.000 291.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 952.000 998.000 1.282.000 1.065.000 605.000
Sum kortsiktig gjeld 1.651.000 1.909.000 3.685.000 2.956.000 1.592.000
Sum gjeld og egenkapital 9.874.000 11.366.000 12.525.000 10.814.000 9.816.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.466.000 -802.000 -2.625.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.6 0.1 1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.6 0.1 1
Soliditet 37.3 38.5 50.4 3
Resultatgrad -25.4 -69.7 1 1
Rentedekningsgrad -3.9 -11.4 16.4 22.2
Gjeldsgrad 1.7 1.6 1 1.7
Total kapitalrentabilitet -7.1 -19.8 23.2 28.7
Signatur
27.11.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.11.2023
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan NielsenStyreleder57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00