Strøms Eiendommer AS
Juridisk navn:  Strøms Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76146297
Postboks 133 Hamnegata 87 Fax:
8483 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 980351114
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 02.12.1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Activregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8,44%
Resultat  
  
-98,41%
Egenkapital  
  
-72,99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.974.000 2.156.000 1.871.000 1.815.000 2.000.000
Resultat: 46.000 2.885.000 80.000 139.000 371.000
Egenkapital: 1.855.000 6.868.000 4.039.000 3.978.000 3.895.000
Regnskap for Strøms Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.974.000 2.156.000 1.871.000 1.815.000 2.000.000
Driftskostnader -1.408.000 -1.311.000 -1.362.000 -1.109.000 -1.068.000
Driftsresultat 566.000 845.000 510.000 706.000 931.000
Finansinntekter 2.000 2.500.000 8.000 6.000 4.000
Finanskostnader -522.000 -460.000 -438.000 -573.000 -566.000
Finans -520.000 2.040.000 -430.000 -567.000 -562.000
Resultat før skatt 46.000 2.885.000 80.000 139.000 371.000
Skattekostnad -10.000 -57.000 -19.000 -56.000 -89.000
Årsresultat 36.000 2.828.000 61.000 83.000 281.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.887.000 19.804.000 22.040.000 19.857.000 18.787.000
Sum omløpsmidler 82.000 2.112.000 35.000 1.032.000 709.000
Sum eiendeler 20.969.000 21.916.000 22.075.000 20.889.000 19.496.000
Sum opptjent egenkapital 0 3.408.000 579.000 1.378.000 1.295.000
Sum egenkapital 1.855.000 6.868.000 4.039.000 3.978.000 3.895.000
Sum langsiktig gjeld 15.475.000 14.878.000 16.545.000 15.415.000 14.469.000
Sum kortsiktig gjeld 3.639.000 171.000 1.492.000 1.496.000 1.131.000
Sum gjeld og egenkapital 20.969.000 21.917.000 22.076.000 20.889.000 19.495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.672.000 1.661.000 1.693.000 1.701.000
Andre inntekter 1.974.000 483.000 210.000 122.000 299.000
Driftsinntekter 1.974.000 2.156.000 1.871.000 1.815.000 2.000.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -829.000 -753.000 -902.000 -747.000 -654.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -579.000 -558.000 -460.000 -362.000 -414.000
Driftskostnader -1.408.000 -1.311.000 -1.362.000 -1.109.000 -1.068.000
Driftsresultat 566.000 845.000 510.000 706.000 931.000
Finansinntekter 2.000 2.500.000 8.000 6.000 4.000
Finanskostnader -522.000 -460.000 -438.000 -573.000 -566.000
Finans -520.000 2.040.000 -430.000 -567.000 -562.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.444.000 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 2.828.000 61.000 83.000 281.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 20.134.000 18.839.000 21.375.000 19.057.000 15.930.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 753.000 964.000 565.000 701.000 758.000
Sum varige driftsmidler 20.887.000 19.804.000 21.940.000 19.757.000 16.687.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 100.000 100.000 2.100.000
Sum anleggsmidler 20.887.000 19.804.000 22.040.000 19.857.000 18.787.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 6.000 7.000 2.000 177.000
Andre fordringer 0 40.000 9.000 0 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 68.000 2.067.000 20.000 1.029.000 504.000
Sum omløpsmidler 82.000 2.112.000 35.000 1.032.000 709.000
Sum eiendeler 20.969.000 21.916.000 22.075.000 20.889.000 19.496.000
Sum opptjent egenkapital 0 3.408.000 579.000 1.378.000 1.295.000
Sum egenkapital 1.855.000 6.868.000 4.039.000 3.978.000 3.895.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 92.000 8.000 93.000 134.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.140.000 1.140.000 640.000
Sum langsiktig gjeld 15.475.000 14.878.000 16.545.000 15.415.000 14.469.000
Leverandørgjeld 41.000 82.000 18.000 24.000 31.000
Betalbar skatt 75.000 -28.000 104.000 97.000 98.000
Skyldig offentlige avgifter 47.000 39.000 52.000 47.000 35.000
Utbytte -3.444.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 77.000 177.000 188.000 327.000
Sum kortsiktig gjeld 3.639.000 171.000 1.492.000 1.496.000 1.131.000
Sum gjeld og egenkapital 20.969.000 21.917.000 22.076.000 20.889.000 19.495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.557.000 1.941.000 -1.457.000 -464.000 -422.000
Likviditetsgrad 1 0 12.4 0 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0 12.4 0 0.7 0.7
Soliditet 8.8 31.3 18.3 1 20.0
Resultatgrad 28.7 39.2 27.3 38.9 46.5
Rentedekningsgrad 1.1 1.8 1.2 1.2 1.7
Gjeldsgrad 10.3 2.2 4.5 4.3 4.0
Total kapitalrentabilitet 2.7 15.3 2.3 3.4 4.8
Signatur
17.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Andreas HaugenStyreleder56
Rune RydningenStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jørn Strøm0.5845
Katrine Strøm0.5843
Tore Strøm98.2770
Trond Arne Strøm0.5847
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00