Askim Lantto Arkitekter Mnal AS
Juridisk navn:  Askim Lantto Arkitekter Mnal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22201425
St Olavsg 3 St Olavsg 3 Fax: 22361240
0165 Oslo 165 Oslo
Fylke: Kommune: www.askim-lantto.no/
Oslo Oslo
Org.nr: 980442047
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10.12.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11,26%
Resultat  
  
0,8%
Egenkapital  
  
54,51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.555.000 4.993.000 4.870.000 6.406.000 6.786.000
Resultat: 126.000 125.000 100.000 47.000 -128.000
Egenkapital: 360.000 233.000 108.000 8.000 -39.000
Regnskap for Askim Lantto Arkitekter Mnal AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.555.000 4.993.000 4.870.000 6.406.000 6.786.000
Driftskostnader -5.429.000 -4.866.000 -4.765.000 -6.353.000 -6.908.000
Driftsresultat 127.000 127.000 105.000 53.000 -121.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -5.000 -6.000 -7.000
Finans -1.000 -2.000 -5.000 -6.000 -7.000
Resultat før skatt 126.000 125.000 100.000 47.000 -128.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 125.000 100.000 47.000 -128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 18.000 23.000 33.000
Sum omløpsmidler 1.387.000 1.379.000 889.000 1.097.000 1.133.000
Sum eiendeler 1.387.000 1.379.000 907.000 1.120.000 1.166.000
Sum opptjent egenkapital 260.000 133.000 8.000 -92.000 -139.000
Sum egenkapital 360.000 233.000 108.000 8.000 -39.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.027.000 1.146.000 798.000 1.112.000 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 1.387.000 1.379.000 906.000 1.120.000 1.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.523.000 4.933.000 4.844.000 6.405.000 6.786.000
Andre inntekter 32.000 60.000 26.000 0 1.000
Driftsinntekter 5.555.000 4.993.000 4.870.000 6.406.000 6.786.000
Varekostnad -630.000 -198.000 -319.000 -672.000 -1.040.000
Lønninger -3.618.000 -3.444.000 -3.287.000 -4.413.000 -4.484.000
Avskrivning 0 -12.000 -5.000 -8.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.181.000 -1.212.000 -1.154.000 -1.260.000 -1.359.000
Driftskostnader -5.429.000 -4.866.000 -4.765.000 -6.353.000 -6.908.000
Driftsresultat 127.000 127.000 105.000 53.000 -121.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -5.000 -6.000 -7.000
Finans -1.000 -2.000 -5.000 -6.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 125.000 100.000 47.000 -128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 12.000 18.000 25.000
Sum varige driftsmidler 0 0 12.000 18.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 6.000 6.000 8.000
Sum anleggsmidler 0 0 18.000 23.000 33.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 387.000 627.000 622.000 812.000 624.000
Andre fordringer 65.000 53.000 48.000 57.000 108.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 935.000 699.000 218.000 228.000 401.000
Sum omløpsmidler 1.387.000 1.379.000 889.000 1.097.000 1.133.000
Sum eiendeler 1.387.000 1.379.000 907.000 1.120.000 1.166.000
Sum opptjent egenkapital 260.000 133.000 8.000 -92.000 -139.000
Sum egenkapital 360.000 233.000 108.000 8.000 -39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 54.000 74.000 115.000 179.000 140.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 387.000 487.000 423.000 599.000 687.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 585.000 585.000 260.000 334.000 377.000
Sum kortsiktig gjeld 1.027.000 1.146.000 798.000 1.112.000 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 1.387.000 1.379.000 906.000 1.120.000 1.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 360.000 233.000 91.000 -15.000 -71.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.1 1 1.0
Soliditet 2 16.9 11.9 0.7 -3.3
Resultatgrad 2.3 2.5 2.2 0.8 -1.8
Rentedekningsgrad 1 63.5 2 8.8 -17.3
Gjeldsgrad 2.9 4.9 7.4 1 -30.9
Total kapitalrentabilitet 9.2 9.2 11.6 4.7 -10.4
Signatur
14.01.2010
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Niels Marius AskimStyreleder56
Lars Kristian Sunde LanttoStyremedlem58
Olav KårevikStyremedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Niels Marius Askim50.0056
LARS KRISTIAN SUNDE LANTTO50.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00