Fetsund Maskin AS
Juridisk navn:  Fetsund Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63880086
Tien Gård Tien Gård Fax: 63884406
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune: www.fetsund-maskin.no
Viken Lillestrøm
Org.nr: 940242924
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 21.08.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Oslo As
Regnskapsfører: Fet Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
58,02%
Resultat  
  
-25,81%
Egenkapital  
  
0,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.790.000 4.297.000 4.938.000 6.480.000 7.747.000
Resultat: 23.000 31.000 71.000 373.000 1.010.000
Egenkapital: 2.582.000 2.564.000 2.540.000 2.486.000 2.207.000
Regnskap for Fetsund Maskin AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.790.000 4.297.000 4.938.000 6.480.000 7.747.000
Driftskostnader -6.780.000 -4.283.000 -4.877.000 -6.126.000 -6.771.000
Driftsresultat 11.000 15.000 60.000 354.000 976.000
Finansinntekter 12.000 16.000 10.000 18.000 36.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans 11.000 16.000 10.000 18.000 35.000
Resultat før skatt 23.000 31.000 71.000 373.000 1.010.000
Skattekostnad -5.000 -7.000 -17.000 -93.000 -270.000
Årsresultat 18.000 24.000 54.000 279.000 741.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 78.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.496.000 4.394.000 4.585.000 4.557.000 5.890.000
Sum eiendeler 4.558.000 4.472.000 4.585.000 4.557.000 5.890.000
Sum opptjent egenkapital 2.232.000 2.214.000 2.190.000 2.136.000 1.857.000
Sum egenkapital 2.582.000 2.564.000 2.540.000 2.486.000 2.207.000
Sum langsiktig gjeld 1.204.000 1.201.000 1.200.000 1.214.000 2.730.000
Sum kortsiktig gjeld 772.000 706.000 845.000 857.000 953.000
Sum gjeld og egenkapital 4.558.000 4.471.000 4.585.000 4.557.000 5.890.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.790.000 4.297.000 4.938.000 6.480.000 7.747.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.790.000 4.297.000 4.938.000 6.480.000 7.747.000
Varekostnad -4.288.000 -1.867.000 -2.550.000 -4.099.000 -4.978.000
Lønninger -1.917.000 -1.884.000 -1.576.000 -1.477.000 -1.282.000
Avskrivning -16.000 -17.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -559.000 -515.000 -751.000 -550.000 -511.000
Driftskostnader -6.780.000 -4.283.000 -4.877.000 -6.126.000 -6.771.000
Driftsresultat 11.000 15.000 60.000 354.000 976.000
Finansinntekter 12.000 16.000 10.000 18.000 36.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans 11.000 16.000 10.000 18.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 24.000 54.000 279.000 741.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 62.000 78.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 62.000 78.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 62.000 78.000 0 0 0
Varebeholdning 2.164.000 1.737.000 1.452.000 1.352.000 1.292.000
Kundefordringer 258.000 532.000 689.000 1.077.000 1.017.000
Andre fordringer 0 0 0 240.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.073.000 2.124.000 2.444.000 1.888.000 3.581.000
Sum omløpsmidler 4.496.000 4.394.000 4.585.000 4.557.000 5.890.000
Sum eiendeler 4.558.000 4.472.000 4.585.000 4.557.000 5.890.000
Sum opptjent egenkapital 2.232.000 2.214.000 2.190.000 2.136.000 1.857.000
Sum egenkapital 2.582.000 2.564.000 2.540.000 2.486.000 2.207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.204.000 1.201.000 1.200.000 1.214.000 2.730.000
Leverandørgjeld 0 28.000 70.000 91.000 68.000
Betalbar skatt 2.000 6.000 17.000 93.000 270.000
Skyldig offentlige avgifter 568.000 502.000 585.000 525.000 482.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 201.000 171.000 174.000 148.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 772.000 706.000 845.000 857.000 953.000
Sum gjeld og egenkapital 4.558.000 4.471.000 4.585.000 4.557.000 5.890.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.724.000 3.688.000 3.740.000 3.700.000 4.937.000
Likviditetsgrad 1 5 6.2 5.4 5.3 6.2
Likviditetsgrad 2 3 3.8 3.7 3.7 4.9
Soliditet 56.6 57.3 55.4 54.6 37.5
Resultatgrad 0.2 0.3 1.2 5.5 12.6
Rentedekningsgrad 1 1012.0
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.8 0.8 1.7
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.7 1.5 8.2 17.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS MEDLEMMER INNEHAR SELSKAPETS SIGNATUR HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Thorleif GrosåsStyreleder65
Trond Kristian GrosåsStyremedlem60
Solveig Rigmor Børke GrosåsStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Per Thorleif Grosås50.4365
Trond Kristian Grosås49.5760
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00