Endestad Murerservice AS
Juridisk navn:  Endestad Murerservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90844325
Reinsfjellveien 173 Reinsfjellveien 173 Fax: 37160574
4904 Tvedestrand 4904 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 980487369
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 25.01.1999
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Agder AS
Regnskapsfører: Ring Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32,69%
Resultat  
  
-212,22%
Egenkapital  
  
-21,62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.369.000 5.005.000 7.344.000 8.988.000 6.156.000
Resultat: -248.000 221.000 303.000 479.000 432.000
Egenkapital: 899.000 1.147.000 985.000 755.000 696.000
Regnskap for Endestad Murerservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.369.000 5.005.000 7.344.000 8.988.000 6.156.000
Driftskostnader -3.610.000 -4.753.000 -6.921.000 -8.441.000 -5.691.000
Driftsresultat -241.000 252.000 424.000 547.000 465.000
Finansinntekter 0 13.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -7.000 -44.000 -122.000 -68.000 -34.000
Finans -7.000 -31.000 -120.000 -68.000 -33.000
Resultat før skatt -248.000 221.000 303.000 479.000 432.000
Skattekostnad 0 -59.000 -73.000 -120.000 -117.000
Årsresultat -248.000 161.000 231.000 359.000 315.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 584.000 903.000 994.000 1.323.000 986.000
Sum omløpsmidler 992.000 1.534.000 2.245.000 1.747.000 1.392.000
Sum eiendeler 1.576.000 2.437.000 3.239.000 3.070.000 2.378.000
Sum opptjent egenkapital 799.000 1.047.000 885.000 655.000 596.000
Sum egenkapital 899.000 1.147.000 985.000 755.000 696.000
Sum langsiktig gjeld 0 163.000 275.000 429.000 299.000
Sum kortsiktig gjeld 678.000 1.127.000 1.978.000 1.886.000 1.383.000
Sum gjeld og egenkapital 1.577.000 2.437.000 3.238.000 3.070.000 2.378.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.841.000 4.954.000 7.426.000 8.160.000 6.337.000
Andre inntekter -472.000 51.000 -82.000 828.000 -182.000
Driftsinntekter 3.369.000 5.005.000 7.344.000 8.988.000 6.156.000
Varekostnad -1.055.000 -1.613.000 -3.150.000 -3.580.000 -2.218.000
Lønninger -1.132.000 -1.584.000 -2.272.000 -3.098.000 -2.091.000
Avskrivning -143.000 -233.000 -242.000 -371.000 -284.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.280.000 -1.323.000 -1.257.000 -1.392.000 -1.098.000
Driftskostnader -3.610.000 -4.753.000 -6.921.000 -8.441.000 -5.691.000
Driftsresultat -241.000 252.000 424.000 547.000 465.000
Finansinntekter 0 13.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -7.000 -44.000 -122.000 -68.000 -34.000
Finans -7.000 -31.000 -120.000 -68.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000 0
Årsresultat -248.000 161.000 231.000 359.000 315.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 27.000 28.000 29.000 30.000 31.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 558.000 875.000 891.000 1.263.000 937.000
Sum varige driftsmidler 584.000 903.000 920.000 1.293.000 968.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 74.000 30.000 18.000
Sum anleggsmidler 584.000 903.000 994.000 1.323.000 986.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 392.000 998.000 1.318.000 12.000 17.000
Andre fordringer 173.000 273.000 394.000 1.238.000 327.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 427.000 263.000 532.000 496.000 1.047.000
Sum omløpsmidler 992.000 1.534.000 2.245.000 1.747.000 1.392.000
Sum eiendeler 1.576.000 2.437.000 3.239.000 3.070.000 2.378.000
Sum opptjent egenkapital 799.000 1.047.000 885.000 655.000 596.000
Sum egenkapital 899.000 1.147.000 985.000 755.000 696.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 163.000 275.000 429.000 299.000
Leverandørgjeld 177.000 237.000 759.000 683.000 704.000
Betalbar skatt 0 59.000 73.000 120.000 117.000
Skyldig offentlige avgifter 226.000 290.000 504.000 517.000 370.000
Utbytte 0 0 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 275.000 540.000 642.000 266.000 193.000
Sum kortsiktig gjeld 678.000 1.127.000 1.978.000 1.886.000 1.383.000
Sum gjeld og egenkapital 1.577.000 2.437.000 3.238.000 3.070.000 2.378.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 314.000 407.000 267.000 -139.000 9.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.1 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.1 0.9 1.1
Soliditet 5 47.1 30.4 24.6 29.3
Resultatgrad -7.2 5 5.8 6.1 7.6
Rentedekningsgrad -34.4 5.7 3.5 8 13.7
Gjeldsgrad 0.8 1.1 2.3 3.1 2.4
Total kapitalrentabilitet -15.3 10.9 13.2 17.8 19.6
Signatur
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune EndestadStyreleder56
Veronica EndestadStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rune Endestad100.0056
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00