Tidetec AS
Juridisk navn:  Tidetec AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22285812
Munkerudåsen 12D Munkerudåsen 12D Fax: 22285812
1165 Oslo 1165 Oslo
Fylke: Kommune: www.tidetec.no
Oslo Oslo
Org.nr: 980502155
Aksjekapital: 242.942 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 05.10.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Regnskapsfører: Aktiv Økonomi Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
83,19%
Egenkapital  
  
429,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 136.000 0 1.062.000 2.134.000 1.564.000
Resultat: -506.000 -3.011.000 -4.308.000 -1.105.000 -1.528.000
Egenkapital: 214.000 -65.000 -1.656.000 878.000 -327.000
Regnskap for Tidetec AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 136.000 0 1.062.000 2.134.000 1.564.000
Driftskostnader -629.000 -2.951.000 -5.268.000 -3.233.000 -3.077.000
Driftsresultat -492.000 -2.951.000 -4.206.000 -1.099.000 -1.514.000
Finansinntekter 2.000 1.000 10.000 1.000 2.000
Finanskostnader -16.000 -61.000 -111.000 -6.000 -16.000
Finans -14.000 -60.000 -101.000 -5.000 -14.000
Resultat før skatt -506.000 -3.011.000 -4.308.000 -1.105.000 -1.528.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -506.000 -3.011.000 -4.308.000 -1.105.000 -1.528.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 688.000 688.000 690.000 1.794.000 704.000
Sum omløpsmidler 677.000 1.174.000 574.000 1.847.000 696.000
Sum eiendeler 1.365.000 1.862.000 1.264.000 3.641.000 1.400.000
Sum opptjent egenkapital -16.451.000 -15.945.000 -12.934.000 -8.626.000 -7.522.000
Sum egenkapital 214.000 -65.000 -1.656.000 878.000 -327.000
Sum langsiktig gjeld 265.000 265.000 1.716.000 2.216.000 1.310.000
Sum kortsiktig gjeld 886.000 1.661.000 1.205.000 547.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 1.365.000 1.862.000 1.265.000 3.642.000 1.400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 123.000 0 314.000 53.000 57.000
Andre inntekter 13.000 0 749.000 2.081.000 1.507.000
Driftsinntekter 136.000 0 1.062.000 2.134.000 1.564.000
Varekostnad 0 0 -10.000 0 0
Lønninger -244.000 -674.000 -1.551.000 -1.551.000 -1.708.000
Avskrivning 0 -2.000 -1.104.000 -7.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -385.000 -2.275.000 -2.603.000 -1.675.000 -1.365.000
Driftskostnader -629.000 -2.951.000 -5.268.000 -3.233.000 -3.077.000
Driftsresultat -492.000 -2.951.000 -4.206.000 -1.099.000 -1.514.000
Finansinntekter 2.000 1.000 10.000 1.000 2.000
Finanskostnader -16.000 -61.000 -111.000 -6.000 -16.000
Finans -14.000 -60.000 -101.000 -5.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -506.000 -3.011.000 -4.308.000 -1.105.000 -1.528.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 688.000 688.000 688.000 1.785.000 688.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 2.000 9.000 16.000
Sum varige driftsmidler 0 0 2.000 9.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 688.000 688.000 690.000 1.794.000 704.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 503.000 697.000 333.000 525.000 500.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 174.000 477.000 241.000 1.322.000 196.000
Sum omløpsmidler 677.000 1.174.000 574.000 1.847.000 696.000
Sum eiendeler 1.365.000 1.862.000 1.264.000 3.641.000 1.400.000
Sum opptjent egenkapital -16.451.000 -15.945.000 -12.934.000 -8.626.000 -7.522.000
Sum egenkapital 214.000 -65.000 -1.656.000 878.000 -327.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 265.000 265.000 1.716.000 2.216.000 1.310.000
Leverandørgjeld 28.000 376.000 1.000 11.000 67.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 410.000 20.000 102.000 135.000 180.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 448.000 481.000 1.102.000 401.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 886.000 1.661.000 1.205.000 547.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 1.365.000 1.862.000 1.265.000 3.642.000 1.400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -209.000 -487.000 -631.000 1.300.000 279.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.5 3.4 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.5 3.4 1.7
Soliditet 15.7 -3.5 -130.9 24.1 -23.4
Resultatgrad -361.8 -51.5 -96.8
Rentedekningsgrad -30.8 -48.4 -37.9 -183.2 -94.5
Gjeldsgrad 5.4 -29.6 -1.8 3.1 -5.3
Total kapitalrentabilitet -35.9 -158.5 -331.7 -30.2 -108.0
Signatur
13.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut KollandsrudStyreleder53
Arne Hilling KollandsrudStyremedlem56
Gjerdseth Andersen Ann-ChristinStyremedlem53
Paal Scheen RaaholtStyremedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Joachim Narum Amland0.7937
Haakon Knudsen0.16 
Frima Holding AS0.50 
Hugg As0.86 
Altmann Holding AS4.78 
Hamarøy Kommune0.12 
Bn Skansen Invest AS0.90 
Famlund Invest As0.93 
Femkuber As5.12 
Truls Golten3.2456
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00