Nsw Arkitektur As
Juridisk navn:  Nsw Arkitektur As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22403740
Rådhusgata 27 Rådhusgata 27 Fax: 22403741
0158 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune: www.nsw.no
Oslo Oslo
Org.nr: 940716845
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 09.05.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10,89%
Resultat  
  
-60,09%
Egenkapital  
  
37,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 69.689.000 62.845.000 56.472.000 55.273.000 45.082.000
Resultat: 2.934.000 7.351.000 4.666.000 5.714.000 -59.000
Egenkapital: 8.403.000 6.121.000 4.383.000 4.254.000 3.649.000
Regnskap for Nsw Arkitektur As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 69.689.000 62.845.000 56.472.000 55.273.000 45.082.000
Driftskostnader -66.630.000 -58.749.000 -54.120.000 -50.688.000 -45.927.000
Driftsresultat 3.058.000 4.096.000 2.352.000 4.585.000 -845.000
Finansinntekter 2.000 3.403.000 2.504.000 1.322.000 1.022.000
Finanskostnader -126.000 -148.000 -190.000 -192.000 -236.000
Finans -124.000 3.255.000 2.314.000 1.130.000 786.000
Resultat før skatt 2.934.000 7.351.000 4.666.000 5.714.000 -59.000
Skattekostnad -652.000 -944.000 -537.000 -1.109.000 265.000
Årsresultat 2.282.000 6.407.000 4.129.000 4.605.000 207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.871.000 6.515.000 7.607.000 5.985.000 6.496.000
Sum omløpsmidler 19.689.000 21.590.000 18.635.000 17.695.000 13.150.000
Sum eiendeler 26.560.000 28.105.000 26.242.000 23.680.000 19.646.000
Sum opptjent egenkapital 7.166.000 4.884.000 3.175.000 3.046.000 2.440.000
Sum egenkapital 8.403.000 6.121.000 4.383.000 4.254.000 3.649.000
Sum langsiktig gjeld 988.000 2.008.000 2.971.000 3.960.000 3.119.000
Sum kortsiktig gjeld 17.169.000 19.977.000 18.887.000 15.466.000 12.878.000
Sum gjeld og egenkapital 26.560.000 28.106.000 26.241.000 23.680.000 19.645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.689.000 62.845.000 56.472.000 55.233.000 45.059.000
Andre inntekter 0 0 0 40.000 23.000
Driftsinntekter 69.689.000 62.845.000 56.472.000 55.273.000 45.082.000
Varekostnad -5.754.000 -4.951.000 -4.711.000 -5.147.000 -3.546.000
Lønninger -52.078.000 -46.463.000 -42.811.000 -38.960.000 -35.628.000
Avskrivning -203.000 -105.000 -176.000 -209.000 -335.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.595.000 -7.230.000 -6.422.000 -6.372.000 -6.418.000
Driftskostnader -66.630.000 -58.749.000 -54.120.000 -50.688.000 -45.927.000
Driftsresultat 3.058.000 4.096.000 2.352.000 4.585.000 -845.000
Finansinntekter 2.000 3.403.000 2.504.000 1.322.000 1.022.000
Finanskostnader -126.000 -148.000 -190.000 -192.000 -236.000
Finans -124.000 3.255.000 2.314.000 1.130.000 786.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -5.400.000 -4.000.000 -4.000.000 0
Årsresultat 2.282.000 6.407.000 4.129.000 4.605.000 207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 121.000 0 0 60.000 372.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 592.000 357.000 362.000 396.000 594.000
Sum varige driftsmidler 592.000 357.000 362.000 396.000 594.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.158.000 6.158.000 7.244.000 5.529.000 5.529.000
Sum anleggsmidler 6.871.000 6.515.000 7.607.000 5.985.000 6.496.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.174.000 6.323.000 5.711.000 4.836.000 5.290.000
Andre fordringer 5.230.000 6.354.000 5.546.000 4.832.000 3.502.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.285.000 5.513.000 4.878.000 6.710.000 3.342.000
Sum omløpsmidler 19.689.000 21.590.000 18.635.000 17.695.000 13.150.000
Sum eiendeler 26.560.000 28.105.000 26.242.000 23.680.000 19.646.000
Sum opptjent egenkapital 7.166.000 4.884.000 3.175.000 3.046.000 2.440.000
Sum egenkapital 8.403.000 6.121.000 4.383.000 4.254.000 3.649.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 33.000 9.000 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 988.000 2.008.000 2.971.000 3.960.000 3.119.000
Leverandørgjeld 629.000 976.000 1.081.000 588.000 1.274.000
Betalbar skatt 694.000 920.000 539.000 846.000 0
Skyldig offentlige avgifter 6.296.000 5.928.000 5.064.000 4.845.000 4.125.000
Utbytte 0 -5.400.000 -4.000.000 -4.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 9.550.000 6.753.000 8.204.000 5.188.000 7.479.000
Sum kortsiktig gjeld 17.169.000 19.977.000 18.887.000 15.466.000 12.878.000
Sum gjeld og egenkapital 26.560.000 28.106.000 26.241.000 23.680.000 19.645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.520.000 1.613.000 -252.000 2.229.000 272.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 1.1 1.1
Soliditet 31.6 21.8 16.7 1 18.6
Resultatgrad 4.4 6.5 4.2 8.3 -1.9
Rentedekningsgrad 24.3 27.7 12.4 23.9 0.8
Gjeldsgrad 2.2 3.6 5 4.6 4.4
Total kapitalrentabilitet 11.5 26.7 18.5 24.9 0.9
Signatur
25.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FORENING.
Prokurister
05.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Thor Arne KleppanStyreleder48
Jørn NarudStyremedlem71
Ole Wiksen WiigStyremedlem73
Ragnhild Olsen StorrønningStyremedlem40
Fredrik Espe ChristoffersenStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nsw Arkitektur As0.20 
Wow Holding AS36.80 
Lise Rystad8.2060
J N Arkitektur & Design AS36.80 
Tore Schjetlein8.0064
Me Myself And I Holding As10.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00