Transportutstyr AS
Juridisk navn:  Transportutstyr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63871080
Postboks 213 Industriv 11 Fax: 63874030
2021 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune: www.transportutstyr.no
Viken Lillestrøm
Org.nr: 941181120
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 31.10.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,58%
Resultat  
  
4,91%
Egenkapital  
  
39,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 47.326.000 47.602.000 47.489.000 46.843.000 41.847.000
Resultat: 6.818.000 6.499.000 7.488.000 6.770.000 5.226.000
Egenkapital: 18.876.000 13.559.000 13.562.000 12.876.000 12.808.000
Regnskap for Transportutstyr AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 47.326.000 47.602.000 47.489.000 46.843.000 41.847.000
Driftskostnader -40.566.000 -41.140.000 -40.041.000 -40.099.000 -36.712.000
Driftsresultat 6.759.000 6.462.000 7.448.000 6.744.000 5.136.000
Finansinntekter 61.000 41.000 42.000 30.000 95.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -1.000 -4.000 -5.000
Finans 59.000 36.000 41.000 26.000 90.000
Resultat før skatt 6.818.000 6.499.000 7.488.000 6.770.000 5.226.000
Skattekostnad -1.501.000 -1.501.000 -1.803.000 -1.701.000 -1.420.000
Årsresultat 5.317.000 4.997.000 5.686.000 5.068.000 3.806.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 525.000 267.000 268.000 214.000 265.000
Sum omløpsmidler 27.255.000 31.143.000 30.452.000 27.353.000 23.586.000
Sum eiendeler 27.780.000 31.410.000 30.720.000 27.567.000 23.851.000
Sum opptjent egenkapital 16.876.000 11.559.000 11.562.000 10.876.000 10.808.000
Sum egenkapital 18.876.000 13.559.000 13.562.000 12.876.000 12.808.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.904.000 17.851.000 17.158.000 14.691.000 11.043.000
Sum gjeld og egenkapital 27.780.000 31.410.000 30.720.000 27.567.000 23.851.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.326.000 47.602.000 47.489.000 46.843.000 41.847.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 47.326.000 47.602.000 47.489.000 46.843.000 41.847.000
Varekostnad -26.856.000 -25.462.000 -25.852.000 -26.924.000 -23.836.000
Lønninger -8.193.000 -10.831.000 -9.557.000 -8.457.000 -7.633.000
Avskrivning -19.000 -46.000 -40.000 -40.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.498.000 -4.801.000 -4.592.000 -4.678.000 -5.210.000
Driftskostnader -40.566.000 -41.140.000 -40.041.000 -40.099.000 -36.712.000
Driftsresultat 6.759.000 6.462.000 7.448.000 6.744.000 5.136.000
Finansinntekter 61.000 41.000 42.000 30.000 95.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -1.000 -4.000 -5.000
Finans 59.000 36.000 41.000 26.000 90.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -4.000.000
Årsresultat 5.317.000 4.997.000 5.686.000 5.068.000 3.806.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 137.000 165.000 167.000 74.000 85.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 55.000 64.000 74.000 83.000 93.000
Driftsløsøre 333.000 38.000 27.000 57.000 88.000
Sum varige driftsmidler 388.000 102.000 100.000 140.000 180.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 525.000 267.000 268.000 214.000 265.000
Varebeholdning 10.823.000 10.038.000 9.527.000 9.260.000 11.245.000
Kundefordringer 4.268.000 4.304.000 4.861.000 5.863.000 4.104.000
Andre fordringer 366.000 1.666.000 739.000 601.000 637.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.798.000 15.134.000 15.325.000 11.629.000 7.600.000
Sum omløpsmidler 27.255.000 31.143.000 30.452.000 27.353.000 23.586.000
Sum eiendeler 27.780.000 31.410.000 30.720.000 27.567.000 23.851.000
Sum opptjent egenkapital 16.876.000 11.559.000 11.562.000 10.876.000 10.808.000
Sum egenkapital 18.876.000 13.559.000 13.562.000 12.876.000 12.808.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.079.000 2.532.000 3.116.000 2.932.000 2.340.000
Betalbar skatt 1.473.000 1.499.000 1.787.000 1.691.000 1.396.000
Skyldig offentlige avgifter 1.667.000 2.530.000 2.293.000 1.423.000 1.056.000
Utbytte 0 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.684.000 6.291.000 4.961.000 3.645.000 2.251.000
Sum kortsiktig gjeld 8.904.000 17.851.000 17.158.000 14.691.000 11.043.000
Sum gjeld og egenkapital 27.780.000 31.410.000 30.720.000 27.567.000 23.851.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.351.000 13.292.000 13.294.000 12.662.000 12.543.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.7 1.8 1.9 2.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.2 1.2 1.2 1.2
Soliditet 67.9 43.2 44.1 46.7 53.7
Resultatgrad 14.3 13.6 15.7 14.4 12.3
Rentedekningsgrad 3379.5 1292.4 7 1 1046.2
Gjeldsgrad 0.5 1.3 1.3 1.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 24.6 20.7 24.4 24.6 21.9
Signatur
20.10.2009
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.10.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bror Magni BrorsonStyreleder76
Knut Magne BergStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Frenja Invest Ab60.00 
Cevinto AS40.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00