Finnmark Entreprenør AS
Juridisk navn:  Finnmark Entreprenør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78987527
Nordre Langgate 39 Nordre Langgate 39 Fax: 78987526
9950 Vardø 9950 Vardø
Fylke: Kommune: www.finnmarkentreprenø...
Troms og Finnmark Vardø
Org.nr: 980684717
Aksjekapital: 1.277.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 26.03.1999
Foretakstype: AS
Revisor: DEGERSTRØMS REVISJON AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,56%
Resultat  
  
-103,86%
Egenkapital  
  
-0,15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 39.711.000 38.345.000 46.804.000 32.995.000 28.280.000
Resultat: -35.000 906.000 8.592.000 950.000 1.173.000
Egenkapital: 25.954.000 25.993.000 25.637.000 19.265.000 18.644.000
Regnskap for Finnmark Entreprenør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 39.711.000 38.345.000 46.804.000 32.995.000 28.280.000
Driftskostnader -39.580.000 -37.285.000 -38.051.000 -31.904.000 -27.031.000
Driftsresultat 130.000 1.060.000 8.753.000 1.091.000 1.249.000
Finansinntekter 24.000 32.000 11.000 38.000 71.000
Finanskostnader -190.000 -186.000 -172.000 -179.000 -147.000
Finans -166.000 -154.000 -161.000 -141.000 -76.000
Resultat før skatt -35.000 906.000 8.592.000 950.000 1.173.000
Skattekostnad -4.000 -550.000 -2.220.000 -328.000 -333.000
Årsresultat -39.000 356.000 6.372.000 622.000 840.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.399.000 5.150.000 5.762.000 5.570.000 5.471.000
Sum omløpsmidler 34.017.000 33.893.000 38.007.000 26.151.000 24.411.000
Sum eiendeler 39.416.000 39.043.000 43.769.000 31.721.000 29.882.000
Sum opptjent egenkapital 24.677.000 24.716.000 24.360.000 17.988.000 17.367.000
Sum egenkapital 25.954.000 25.993.000 25.637.000 19.265.000 18.644.000
Sum langsiktig gjeld 4.245.000 4.495.000 4.745.000 4.862.000 5.112.000
Sum kortsiktig gjeld 9.217.000 8.554.000 13.387.000 7.594.000 6.127.000
Sum gjeld og egenkapital 39.416.000 39.042.000 43.769.000 31.721.000 29.883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.902.000 37.614.000 46.431.000 32.398.000 27.571.000
Andre inntekter 809.000 730.000 372.000 597.000 708.000
Driftsinntekter 39.711.000 38.345.000 46.804.000 32.995.000 28.280.000
Varekostnad -14.446.000 -13.385.000 -15.295.000 -12.075.000 -8.361.000
Lønninger -13.721.000 -12.448.000 -11.626.000 -10.289.000 -10.714.000
Avskrivning -1.246.000 -1.376.000 -1.274.000 -1.183.000 -1.061.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.167.000 -10.076.000 -9.856.000 -8.357.000 -6.895.000
Driftskostnader -39.580.000 -37.285.000 -38.051.000 -31.904.000 -27.031.000
Driftsresultat 130.000 1.060.000 8.753.000 1.091.000 1.249.000
Finansinntekter 24.000 32.000 11.000 38.000 71.000
Finanskostnader -190.000 -186.000 -172.000 -179.000 -147.000
Finans -166.000 -154.000 -161.000 -141.000 -76.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -39.000 356.000 6.372.000 622.000 840.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 248.000 264.000 278.000
Fast eiendom 2.002.000 2.127.000 2.251.000 2.376.000 2.501.000
Maskiner anlegg 2.781.000 2.873.000 3.113.000 2.780.000 2.582.000
Driftsløsøre 466.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.249.000 5.000.000 5.365.000 5.156.000 5.083.000
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 150.000 150.000 150.000 110.000
Sum anleggsmidler 5.399.000 5.150.000 5.762.000 5.570.000 5.471.000
Varebeholdning 589.000 610.000 421.000 323.000 488.000
Kundefordringer 8.132.000 10.980.000 15.519.000 11.557.000 5.146.000
Andre fordringer 11.412.000 13.790.000 4.706.000 3.293.000 215.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.883.000 8.513.000 17.360.000 10.979.000 18.562.000
Sum omløpsmidler 34.017.000 33.893.000 38.007.000 26.151.000 24.411.000
Sum eiendeler 39.416.000 39.043.000 43.769.000 31.721.000 29.882.000
Sum opptjent egenkapital 24.677.000 24.716.000 24.360.000 17.988.000 17.367.000
Sum egenkapital 25.954.000 25.993.000 25.637.000 19.265.000 18.644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.245.000 4.495.000 4.745.000 4.862.000 5.112.000
Leverandørgjeld 5.190.000 3.337.000 4.595.000 3.340.000 835.000
Betalbar skatt 4.000 302.000 2.204.000 314.000 265.000
Skyldig offentlige avgifter 2.738.000 3.500.000 5.216.000 2.749.000 3.815.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.286.000 1.415.000 1.373.000 1.190.000 1.212.000
Sum kortsiktig gjeld 9.217.000 8.554.000 13.387.000 7.594.000 6.127.000
Sum gjeld og egenkapital 39.416.000 39.042.000 43.769.000 31.721.000 29.883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.800.000 25.339.000 24.620.000 18.557.000 18.284.000
Likviditetsgrad 1 3.7 4 2.8 3.4 4.0
Likviditetsgrad 2 3.6 3.9 2.8 3.5 4.0
Soliditet 65.8 66.6 58.6 60.7 62.4
Resultatgrad 0.3 2.8 18.7 3.3 4.4
Rentedekningsgrad 0.7 5.7 50.9 6.3 9.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 0.4 2.8 2 3.6 4.4
Signatur
14.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Asbjørn DaugaardStyreleder53
Ivar Andreas NikomaStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan Henry Daugaard40.0056
Henry Bernhard Daugaard10.0099
Asbjørn Daugaard50.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00