Bistro To Kokker AS
Juridisk navn:  Bistro To Kokker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57752233
Postboks 165 Strandgata 33 Fax:
6901 Florø 6905 Florø
Fylke: Kommune: www.tokokker.as
Vestland Kinn
Org.nr: 980691810
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 14.04.1999
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Solvens As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,41%
Resultat  
  
-40,76%
Egenkapital  
  
2,07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.323.000 24.921.000 25.322.000 25.036.000 26.405.000
Resultat: 1.167.000 1.970.000 2.655.000 3.226.000 3.706.000
Egenkapital: 2.174.000 2.130.000 2.093.000 2.068.000 2.054.000
Regnskap for Bistro To Kokker AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.323.000 24.921.000 25.322.000 25.036.000 26.405.000
Driftskostnader -22.206.000 -22.983.000 -22.725.000 -21.900.000 -22.787.000
Driftsresultat 1.118.000 1.938.000 2.598.000 3.135.000 3.619.000
Finansinntekter 52.000 31.000 58.000 92.000 88.000
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 50.000 31.000 57.000 91.000 87.000
Resultat før skatt 1.167.000 1.970.000 2.655.000 3.226.000 3.706.000
Skattekostnad -276.000 -488.000 -680.000 -876.000 -1.003.000
Årsresultat 891.000 1.481.000 1.975.000 2.349.000 2.702.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.270.000 1.490.000 663.000 692.000 771.000
Sum omløpsmidler 8.637.000 7.551.000 8.559.000 8.098.000 10.850.000
Sum eiendeler 9.907.000 9.041.000 9.222.000 8.790.000 11.621.000
Sum opptjent egenkapital 2.069.000 2.025.000 1.988.000 1.963.000 1.949.000
Sum egenkapital 2.174.000 2.130.000 2.093.000 2.068.000 2.054.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 105.000
Sum kortsiktig gjeld 7.733.000 6.910.000 7.129.000 6.722.000 9.462.000
Sum gjeld og egenkapital 9.907.000 9.040.000 9.222.000 8.790.000 11.621.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.323.000 23.355.000 24.304.000 24.224.000 25.845.000
Andre inntekter 0 1.566.000 1.018.000 812.000 560.000
Driftsinntekter 23.323.000 24.921.000 25.322.000 25.036.000 26.405.000
Varekostnad -7.678.000 -8.468.000 -8.574.000 -9.004.000 -8.245.000
Lønninger -11.034.000 -11.207.000 -10.868.000 -9.986.000 -11.176.000
Avskrivning -323.000 -277.000 -242.000 -263.000 -257.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.171.000 -3.031.000 -3.041.000 -2.647.000 -3.109.000
Driftskostnader -22.206.000 -22.983.000 -22.725.000 -21.900.000 -22.787.000
Driftsresultat 1.118.000 1.938.000 2.598.000 3.135.000 3.619.000
Finansinntekter 52.000 31.000 58.000 92.000 88.000
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 50.000 31.000 57.000 91.000 87.000
Konsernbidrag -847.000 -1.444.000 -1.950.000 -2.336.000 -2.190.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 891.000 1.481.000 1.975.000 2.349.000 2.702.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 51.000 54.000 68.000 53.000 37.000
Fast eiendom 400.000 400.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 754.000 961.000 532.000 569.000 700.000
Sum varige driftsmidler 1.154.000 1.361.000 532.000 569.000 700.000
Sum finansielle anleggsmidler 65.000 74.000 62.000 70.000 34.000
Sum anleggsmidler 1.270.000 1.490.000 663.000 692.000 771.000
Varebeholdning 385.000 356.000 429.000 365.000 350.000
Kundefordringer 2.658.000 2.999.000 3.222.000 3.058.000 4.078.000
Andre fordringer 989.000 883.000 489.000 611.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.605.000 3.312.000 4.419.000 4.064.000 6.385.000
Sum omløpsmidler 8.637.000 7.551.000 8.559.000 8.098.000 10.850.000
Sum eiendeler 9.907.000 9.041.000 9.222.000 8.790.000 11.621.000
Sum opptjent egenkapital 2.069.000 2.025.000 1.988.000 1.963.000 1.949.000
Sum egenkapital 2.174.000 2.130.000 2.093.000 2.068.000 2.054.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 105.000
Leverandørgjeld 897.000 413.000 845.000 875.000 928.000
Betalbar skatt 20.000 18.000 46.000 28.000 165.000
Skyldig offentlige avgifter 1.416.000 1.211.000 1.210.000 974.000 1.080.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.400.000 5.268.000 5.028.000 4.845.000 7.289.000
Sum kortsiktig gjeld 7.733.000 6.910.000 7.129.000 6.722.000 9.462.000
Sum gjeld og egenkapital 9.907.000 9.040.000 9.222.000 8.790.000 11.621.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 904.000 641.000 1.430.000 1.376.000 1.388.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.1 1.2 1.2
Soliditet 21.9 23.6 22.7 23.5 17.7
Resultatgrad 4.8 7.8 10.3 12.5 13.7
Rentedekningsgrad 5 2 3227.0 3707.0
Gjeldsgrad 3.6 3.2 3.4 3.3 4.7
Total kapitalrentabilitet 11.8 21.8 28.8 36.7 31.9
Signatur
07.06.2006
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM
I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kåre Ola HuksetStyreleder55
Terje AndersenStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Florø Restaurant Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00