Tvedestrand Blikkenslagerverksted As
Juridisk navn:  Tvedestrand Blikkenslagerverksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37162930
Postboks 149 Fianesvingen Fax: 37165161
4901 Tvedestrand 4901 Tvedestrand
Fylke: Kommune: www.tvedestrand.info
Agder Tvedestrand
Org.nr: 980758575
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 19.04.1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
11,63%
Resultat  
  
19,91%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.460.000 5.787.000 6.004.000 5.596.000 5.414.000
Resultat: 1.789.000 1.492.000 1.509.000 1.158.000 1.171.000
Egenkapital: 100.000 100.000 102.000 102.000 102.000
Regnskap for Tvedestrand Blikkenslagerverksted As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.460.000 5.787.000 6.004.000 5.596.000 5.414.000
Driftskostnader -4.672.000 -4.296.000 -4.497.000 -4.439.000 -4.253.000
Driftsresultat 1.788.000 1.491.000 1.507.000 1.157.000 1.160.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Resultat før skatt 1.789.000 1.492.000 1.509.000 1.158.000 1.171.000
Skattekostnad -413.000 -359.000 -379.000 -318.000 -316.000
Årsresultat 1.376.000 1.132.000 1.130.000 840.000 855.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 118.000 202.000 281.000 356.000
Sum omløpsmidler 2.498.000 2.098.000 1.948.000 1.526.000 1.400.000
Sum eiendeler 2.535.000 2.216.000 2.150.000 1.807.000 1.756.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 2.000 2.000 2.000
Sum egenkapital 100.000 100.000 102.000 102.000 102.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.434.000 2.116.000 2.048.000 1.706.000 1.655.000
Sum gjeld og egenkapital 2.534.000 2.216.000 2.150.000 1.808.000 1.757.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.460.000 5.787.000 6.004.000 5.596.000 5.414.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.460.000 5.787.000 6.004.000 5.596.000 5.414.000
Varekostnad -1.989.000 -1.630.000 -1.751.000 -1.791.000 -1.577.000
Lønninger -2.054.000 -2.112.000 -2.194.000 -2.044.000 -2.059.000
Avskrivning -7.000 -53.000 -74.000 -106.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -622.000 -501.000 -478.000 -498.000 -514.000
Driftskostnader -4.672.000 -4.296.000 -4.497.000 -4.439.000 -4.253.000
Driftsresultat 1.788.000 1.491.000 1.507.000 1.157.000 1.160.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.376.000 -1.134.000 -1.130.000 -840.000 -940.000
Årsresultat 1.376.000 1.132.000 1.130.000 840.000 855.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 26.000 30.000 33.000 32.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 88.000 141.000 214.000 286.000
Sum varige driftsmidler 11.000 88.000 141.000 214.000 286.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 28.000 35.000 42.000
Sum anleggsmidler 37.000 118.000 202.000 281.000 356.000
Varebeholdning 532.000 541.000 579.000 719.000 574.000
Kundefordringer 502.000 583.000 318.000 303.000 275.000
Andre fordringer 123.000 141.000 14.000 17.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.341.000 832.000 1.038.000 487.000 552.000
Sum omløpsmidler 2.498.000 2.098.000 1.948.000 1.526.000 1.400.000
Sum eiendeler 2.535.000 2.216.000 2.150.000 1.807.000 1.756.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 2.000 2.000 2.000
Sum egenkapital 100.000 100.000 102.000 102.000 102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 48.000 4.000 1.000 2.000 0
Betalbar skatt 408.000 357.000 380.000 321.000 326.000
Skyldig offentlige avgifter 406.000 417.000 325.000 338.000 196.000
Utbytte -1.376.000 -1.134.000 -1.130.000 -840.000 -940.000
Annen kortsiktig gjeld 196.000 204.000 1.342.000 1.044.000 1.133.000
Sum kortsiktig gjeld 2.434.000 2.116.000 2.048.000 1.706.000 1.655.000
Sum gjeld og egenkapital 2.534.000 2.216.000 2.150.000 1.808.000 1.757.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 -18.000 -100.000 -180.000 -255.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.7 0.5 0.5
Soliditet 3.9 4.5 4.7 5.6 5.8
Resultatgrad 27.7 25.8 25.1 20.7 21.4
Rentedekningsgrad 586.5
Gjeldsgrad 24.3 21.2 20.1 16.7 16.2
Total kapitalrentabilitet 70.6 67.3 70.1 64.0 66.8
Signatur
31.01.2018
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Magnus Vatn BergstadStyreleder37
Bjørn SkaldebøStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Skaldebø50.0058
Magnus Vatn Bergstad50.0037
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00