Lillan Hvam Sivilarkitekt Mnal Npa As
Juridisk navn:  Lillan Hvam Sivilarkitekt Mnal Npa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23327200
Hausmanns Gate 16 Hausmanns Gate 16 Fax: 23327299
0182 Oslo 182 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980865622
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10.06.1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gjerde Hansen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
40,16%
Resultat  
  
405,56%
Egenkapital  
  
28,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 349.000 249.000 681.000 235.000 508.000
Resultat: 55.000 -18.000 93.000 -71.000 117.000
Egenkapital: 203.000 158.000 175.000 85.000 156.000
Regnskap for Lillan Hvam Sivilarkitekt Mnal Npa As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 349.000 249.000 681.000 235.000 508.000
Driftskostnader -293.000 -266.000 -588.000 -306.000 -391.000
Driftsresultat 55.000 -17.000 93.000 -71.000 117.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 55.000 -18.000 93.000 -71.000 117.000
Skattekostnad -9.000 0 -3.000 0 0
Årsresultat 46.000 -18.000 90.000 -71.000 117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000
Sum omløpsmidler 228.000 133.000 455.000 112.000 258.000
Sum eiendeler 295.000 200.000 522.000 179.000 325.000
Sum opptjent egenkapital 103.000 58.000 75.000 -15.000 56.000
Sum egenkapital 203.000 158.000 175.000 85.000 156.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 92.000 43.000 347.000 94.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 295.000 201.000 522.000 179.000 325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 349.000 249.000 681.000 235.000 508.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 349.000 249.000 681.000 235.000 508.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -9.000 -13.000 -343.000 -93.000 -184.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -284.000 -253.000 -245.000 -213.000 -207.000
Driftskostnader -293.000 -266.000 -588.000 -306.000 -391.000
Driftsresultat 55.000 -17.000 93.000 -71.000 117.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 -18.000 90.000 -71.000 117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 0 37.000 -2.000 92.000
Andre fordringer 0 0 0 22.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 199.000 133.000 418.000 91.000 96.000
Sum omløpsmidler 228.000 133.000 455.000 112.000 258.000
Sum eiendeler 295.000 200.000 522.000 179.000 325.000
Sum opptjent egenkapital 103.000 58.000 75.000 -15.000 56.000
Sum egenkapital 203.000 158.000 175.000 85.000 156.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 -1.000 -8.000
Betalbar skatt 9.000 0 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 33.000 290.000 64.000 170.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 10.000 55.000 31.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 43.000 347.000 94.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 295.000 201.000 522.000 179.000 325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.000 90.000 108.000 18.000 89.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.1 1.3 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 2.5 3.1 1.3 1.2 1.6
Soliditet 68.8 78.6 33.5 47.5 48.0
Resultatgrad 15.8 -6.8 13.7 -30.2 23.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.3 2 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 18.6 -8.5 17.8 -39.7 36.0
Signatur
20.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Liv Lillan HvamStyreleder76
Terje Storm HvamStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Terje Storm Hvam35.0046
Liv Lillan Hvam65.0076
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00