Smiths Eiendommer Hovden AS
Juridisk navn:  Smiths Eiendommer Hovden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38056000
Knavika Knavika Fax: 38056789
4770 Høvåg 4770 Høvåg
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 980988333
Aksjekapital: 170.000 NOK
Etableringsdato: 26.03.1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Formuesforvaltning Forretningsførsel
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-47,22%
Egenkapital  
  
-3,47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -53.000 -36.000 -62.000 -55.000 -41.000
Egenkapital: 1.142.000 1.183.000 1.215.000 1.260.000 1.311.000
Regnskap for Smiths Eiendommer Hovden AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -27.000 -11.000 -22.000 -20.000 -18.000
Driftsresultat -27.000 -11.000 -22.000 -20.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -25.000 -40.000 -36.000 -24.000
Finans -26.000 -25.000 -40.000 -36.000 -24.000
Resultat før skatt -53.000 -36.000 -62.000 -55.000 -41.000
Skattekostnad 12.000 10.000 17.000 17.000 18.000
Årsresultat -41.000 -26.000 -45.000 -39.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.406.000 2.406.000 2.406.000 2.406.000 2.406.000
Sum omløpsmidler 0 3.000 13.000 32.000 10.000
Sum eiendeler 2.406.000 2.409.000 2.419.000 2.438.000 2.416.000
Sum opptjent egenkapital 972.000 1.013.000 1.045.000 1.090.000 1.141.000
Sum egenkapital 1.142.000 1.183.000 1.215.000 1.260.000 1.311.000
Sum langsiktig gjeld 29.000 41.000 53.000 70.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 1.235.000 1.185.000 1.152.000 1.109.000 1.013.000
Sum gjeld og egenkapital 2.406.000 2.409.000 2.420.000 2.439.000 2.415.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -11.000 -22.000 -20.000 -18.000
Driftskostnader -27.000 -11.000 -22.000 -20.000 -18.000
Driftsresultat -27.000 -11.000 -22.000 -20.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -25.000 -40.000 -36.000 -24.000
Finans -26.000 -25.000 -40.000 -36.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 -13.000 -36.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -41.000 -26.000 -45.000 -39.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.406.000 2.406.000 2.406.000 2.406.000 2.406.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.406.000 2.406.000 2.406.000 2.406.000 2.406.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.406.000 2.406.000 2.406.000 2.406.000 2.406.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 3.000 13.000 32.000 10.000
Sum omløpsmidler 0 3.000 13.000 32.000 10.000
Sum eiendeler 2.406.000 2.409.000 2.419.000 2.438.000 2.416.000
Sum opptjent egenkapital 972.000 1.013.000 1.045.000 1.090.000 1.141.000
Sum egenkapital 1.142.000 1.183.000 1.215.000 1.260.000 1.311.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 41.000 53.000 70.000 91.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 29.000 41.000 53.000 70.000 91.000
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.235.000 1.185.000 1.152.000 1.108.000 1.013.000
Sum kortsiktig gjeld 1.235.000 1.185.000 1.152.000 1.109.000 1.013.000
Sum gjeld og egenkapital 2.406.000 2.409.000 2.420.000 2.439.000 2.415.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.235.000 -1.182.000 -1.139.000 -1.077.000 -1.003.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 47.5 49.1 50.2 51.7 54.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 -0.6 -0.6 -0.8
Gjeldsgrad 1.1 1 1 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet -1.1 -0.5 -0.9 -0.8 -0.7
Signatur
06.10.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Finn Roar Vesterhus SmithStyreleder53
Karl Vidar SmithStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Frs Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00