Telemark Betongpuss Og Forskaling As
Juridisk navn:  Telemark Betongpuss Og Forskaling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95765590
Lifjellvegen 205 Lifjellvegen 205 Fax: 35950699
3804 Bø I Telemark 3804 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 981043634
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10.08.1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20,13%
Resultat  
  
-192,48%
Egenkapital  
  
-57,07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.190.000 3.994.000 3.458.000 4.176.000 4.155.000
Resultat: -332.000 359.000 34.000 180.000 99.000
Egenkapital: 255.000 594.000 438.000 492.000 357.000
Regnskap for Telemark Betongpuss Og Forskaling As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.190.000 3.994.000 3.458.000 4.176.000 4.155.000
Driftskostnader -3.520.000 -3.628.000 -3.423.000 -3.983.000 -4.037.000
Driftsresultat -330.000 365.000 35.000 193.000 117.000
Finansinntekter 0 0 9.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -7.000 -10.000 -14.000 -19.000
Finans -3.000 -7.000 -1.000 -13.000 -18.000
Resultat før skatt -332.000 359.000 34.000 180.000 99.000
Skattekostnad -6.000 -83.000 -8.000 -45.000 11.000
Årsresultat -339.000 276.000 26.000 135.000 111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 118.000 188.000 245.000 283.000 345.000
Sum omløpsmidler 560.000 1.161.000 844.000 914.000 796.000
Sum eiendeler 678.000 1.349.000 1.089.000 1.197.000 1.141.000
Sum opptjent egenkapital 155.000 494.000 338.000 392.000 256.000
Sum egenkapital 255.000 594.000 438.000 492.000 357.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 99.000 199.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 422.000 754.000 551.000 505.000 506.000
Sum gjeld og egenkapital 677.000 1.348.000 1.088.000 1.196.000 1.140.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.190.000 3.994.000 3.458.000 4.176.000 4.155.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.190.000 3.994.000 3.458.000 4.176.000 4.155.000
Varekostnad -1.707.000 -1.806.000 -1.643.000 -2.239.000 -2.393.000
Lønninger -1.342.000 -1.361.000 -1.383.000 -1.314.000 -1.251.000
Avskrivning -84.000 -86.000 -82.000 -73.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -387.000 -375.000 -315.000 -357.000 -322.000
Driftskostnader -3.520.000 -3.628.000 -3.423.000 -3.983.000 -4.037.000
Driftsresultat -330.000 365.000 35.000 193.000 117.000
Finansinntekter 0 0 9.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -7.000 -10.000 -14.000 -19.000
Finans -3.000 -7.000 -1.000 -13.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -120.000 -80.000 0 0
Årsresultat -339.000 276.000 26.000 135.000 111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.000 0 0 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 44.000 62.000 54.000 20.000 0
Driftsløsøre 19.000 65.000 136.000 208.000 279.000
Sum varige driftsmidler 63.000 127.000 190.000 228.000 279.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Sum anleggsmidler 118.000 188.000 245.000 283.000 345.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 90.000 653.000 288.000 458.000
Andre fordringer 144.000 102.000 54.000 54.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 405.000 969.000 137.000 572.000 283.000
Sum omløpsmidler 560.000 1.161.000 844.000 914.000 796.000
Sum eiendeler 678.000 1.349.000 1.089.000 1.197.000 1.141.000
Sum opptjent egenkapital 155.000 494.000 338.000 392.000 256.000
Sum egenkapital 255.000 594.000 438.000 492.000 357.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 99.000 199.000 278.000
Leverandørgjeld 179.000 93.000 53.000 81.000 204.000
Betalbar skatt 0 92.000 15.000 23.000 0
Skyldig offentlige avgifter 137.000 329.000 284.000 250.000 201.000
Utbytte 0 -120.000 -80.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 121.000 119.000 151.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 422.000 754.000 551.000 505.000 506.000
Sum gjeld og egenkapital 677.000 1.348.000 1.088.000 1.196.000 1.140.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 138.000 407.000 293.000 409.000 290.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.5 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.5 1.8 1.6
Soliditet 37.7 44.1 40.3 41.1 31.3
Resultatgrad -10.3 9.1 1 4.6 2.8
Rentedekningsgrad 52.1 3.5 13.8 6.2
Gjeldsgrad 1.7 1.3 1.5 1.4 2.2
Total kapitalrentabilitet -48.7 27.1 4 16.2 10.3
Signatur
23.11.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Roar SlåttedalenStyreleder57
Elin ValhovdStyremedlem45
Geir Tore LangkåsStyremedlem45
Reidun Helene SlåttedalenStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Roar Slåttedalen50.0057
Geir Tore Langkås50.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00