Leve Livet AS
Juridisk navn:  Leve Livet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66981140
Nesbruveien 19 Nesbruveien 33 Fax: 66981141
1396 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune: www.levelivet.org/
Viken Asker
Org.nr: 981289390
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 15.10.1999
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
0,1%
Resultat  
  
-39,48%
Egenkapital  
  
23,03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.963.000 12.950.000 11.973.000 10.983.000 10.134.000
Resultat: 1.542.000 2.548.000 1.920.000 2.292.000 2.511.000
Egenkapital: 6.341.000 5.154.000 3.218.000 2.129.000 462.000
Regnskap for Leve Livet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.963.000 12.950.000 11.973.000 10.983.000 10.134.000
Driftskostnader -11.405.000 -10.370.000 -10.029.000 -8.690.000 -7.618.000
Driftsresultat 1.557.000 2.580.000 1.944.000 2.293.000 2.517.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -19.000 -35.000 -26.000 -3.000 -9.000
Finans -15.000 -32.000 -24.000 -1.000 -6.000
Resultat før skatt 1.542.000 2.548.000 1.920.000 2.292.000 2.511.000
Skattekostnad -354.000 -612.000 -481.000 -624.000 -680.000
Årsresultat 1.188.000 1.936.000 1.439.000 1.667.000 1.831.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.688.000 983.000 938.000 665.000 572.000
Sum omløpsmidler 6.482.000 6.157.000 4.803.000 3.452.000 4.376.000
Sum eiendeler 9.170.000 7.140.000 5.741.000 4.117.000 4.948.000
Sum opptjent egenkapital 5.941.000 4.754.000 2.818.000 1.729.000 62.000
Sum egenkapital 6.341.000 5.154.000 3.218.000 2.129.000 462.000
Sum langsiktig gjeld 331.000 420.000 347.000 0 44.000
Sum kortsiktig gjeld 2.498.000 1.566.000 2.176.000 1.988.000 4.442.000
Sum gjeld og egenkapital 9.170.000 7.140.000 5.741.000 4.117.000 4.948.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.963.000 12.796.000 11.872.000 10.911.000 10.081.000
Andre inntekter 0 155.000 101.000 72.000 53.000
Driftsinntekter 12.963.000 12.950.000 11.973.000 10.983.000 10.134.000
Varekostnad -6.210.000 -5.507.000 -5.271.000 -4.089.000 -3.712.000
Lønninger -3.411.000 -3.228.000 -3.446.000 -3.240.000 -2.514.000
Avskrivning -202.000 -247.000 -208.000 -213.000 -191.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.582.000 -1.388.000 -1.104.000 -1.148.000 -1.201.000
Driftskostnader -11.405.000 -10.370.000 -10.029.000 -8.690.000 -7.618.000
Driftsresultat 1.557.000 2.580.000 1.944.000 2.293.000 2.517.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -19.000 -35.000 -26.000 -3.000 -9.000
Finans -15.000 -32.000 -24.000 -1.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -2.700.000
Årsresultat 1.188.000 1.936.000 1.439.000 1.667.000 1.831.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000 8.000 51.000 44.000
Fast eiendom 1.560.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 984.000 848.000 797.000 571.000 460.000
Sum varige driftsmidler 2.543.000 848.000 797.000 571.000 460.000
Sum finansielle anleggsmidler 145.000 133.000 133.000 43.000 68.000
Sum anleggsmidler 2.688.000 983.000 938.000 665.000 572.000
Varebeholdning 63.000 29.000 23.000 23.000 36.000
Kundefordringer 3.545.000 2.701.000 1.792.000 1.472.000 1.410.000
Andre fordringer 69.000 108.000 292.000 72.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.806.000 3.319.000 2.695.000 1.884.000 2.930.000
Sum omløpsmidler 6.482.000 6.157.000 4.803.000 3.452.000 4.376.000
Sum eiendeler 9.170.000 7.140.000 5.741.000 4.117.000 4.948.000
Sum opptjent egenkapital 5.941.000 4.754.000 2.818.000 1.729.000 62.000
Sum egenkapital 6.341.000 5.154.000 3.218.000 2.129.000 462.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 331.000 420.000 347.000 0 44.000
Leverandørgjeld 945.000 234.000 708.000 460.000 197.000
Betalbar skatt 341.000 606.000 438.000 631.000 681.000
Skyldig offentlige avgifter 690.000 446.000 743.000 630.000 594.000
Utbytte 0 0 0 0 -2.700.000
Annen kortsiktig gjeld 522.000 280.000 289.000 266.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 2.498.000 1.566.000 2.176.000 1.988.000 4.442.000
Sum gjeld og egenkapital 9.170.000 7.140.000 5.741.000 4.117.000 4.948.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.984.000 4.591.000 2.627.000 1.464.000 -66.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3.9 2.2 1.7 1.0
Likviditetsgrad 2 2.6 3.9 2.2 1.8 1.0
Soliditet 69.1 72.2 56.1 51.7 9.3
Resultatgrad 1 19.9 16.2 20.9 24.8
Rentedekningsgrad 81.9 73.7 74.8 765.0 280.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.8 0.9 9.7
Total kapitalrentabilitet 1 36.2 33.9 55.7 50.9
Signatur
20.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Fabian Lübbe LøvsethStyreleder41
Ole Halvor Myhre VestengStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Løvseth Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00