Oen AS
Juridisk navn:  Oen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55931875
Ytrebygdsvegen 118 Ytrebygdsvegen 118 Fax: 55933200
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 944328785
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 21.07.1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomi Og Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
701,23%
Resultat  
  
237,22%
Egenkapital  
  
13,24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.306.000 163.000 352.000 663.000 7.476.000
Resultat: 306.000 -223.000 -543.000 -320.000 6.639.000
Egenkapital: 5.055.000 4.464.000 5.291.000 5.784.000 5.964.000
Regnskap for Oen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.306.000 163.000 352.000 663.000 7.476.000
Driftskostnader -953.000 -434.000 -847.000 -917.000 -777.000
Driftsresultat 353.000 -271.000 -495.000 -254.000 6.698.000
Finansinntekter 6.000 100.000 19.000 37.000 27.000
Finanskostnader -53.000 -52.000 -67.000 -103.000 -86.000
Finans -47.000 48.000 -48.000 -66.000 -59.000
Resultat før skatt 306.000 -223.000 -543.000 -320.000 6.639.000
Skattekostnad 585.000 97.000 165.000 140.000 -1.797.000
Årsresultat 891.000 -127.000 -378.000 -180.000 4.841.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.075.000 5.525.000 6.677.000 7.467.000 8.270.000
Sum omløpsmidler 742.000 1.514.000 1.392.000 1.513.000 1.524.000
Sum eiendeler 6.817.000 7.039.000 8.069.000 8.980.000 9.794.000
Sum opptjent egenkapital 4.955.000 4.364.000 5.191.000 5.684.000 5.864.000
Sum egenkapital 5.055.000 4.464.000 5.291.000 5.784.000 5.964.000
Sum langsiktig gjeld 1.597.000 2.417.000 2.648.000 2.922.000 3.340.000
Sum kortsiktig gjeld 166.000 157.000 130.000 274.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 6.818.000 7.038.000 8.069.000 8.980.000 9.794.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 210.000 79.000 268.000 579.000 624.000
Andre inntekter 1.096.000 84.000 84.000 84.000 6.852.000
Driftsinntekter 1.306.000 163.000 352.000 663.000 7.476.000
Varekostnad -133.000 -54.000 -150.000 -415.000 -333.000
Lønninger -451.000 -113.000 -76.000 -79.000 -76.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -369.000 -267.000 -621.000 -423.000 -368.000
Driftskostnader -953.000 -434.000 -847.000 -917.000 -777.000
Driftsresultat 353.000 -271.000 -495.000 -254.000 6.698.000
Finansinntekter 6.000 100.000 19.000 37.000 27.000
Finanskostnader -53.000 -52.000 -67.000 -103.000 -86.000
Finans -47.000 48.000 -48.000 -66.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Årsresultat 891.000 -127.000 -378.000 -180.000 4.841.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.972.000 3.115.000 2.794.000 2.787.000 2.749.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.023.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.995.000 3.115.000 2.794.000 2.787.000 2.749.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.080.000 2.409.000 3.882.000 4.680.000 5.522.000
Sum anleggsmidler 6.075.000 5.525.000 6.677.000 7.467.000 8.270.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 44.000 2.000 2.000 0 34.000
Andre fordringer 24.000 12.000 16.000 18.000 30.000
Sum investeringer 0 0 500.000 300.000 0
Kasse, bank 674.000 1.501.000 874.000 1.195.000 1.448.000
Sum omløpsmidler 742.000 1.514.000 1.392.000 1.513.000 1.524.000
Sum eiendeler 6.817.000 7.039.000 8.069.000 8.980.000 9.794.000
Sum opptjent egenkapital 4.955.000 4.364.000 5.191.000 5.684.000 5.864.000
Sum egenkapital 5.055.000 4.464.000 5.291.000 5.784.000 5.964.000
Sum avsetninger til forpliktelser 72.000 656.000 856.000 1.115.000 1.505.000
Gjeld til kredittinstitutt -6.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.597.000 2.417.000 2.648.000 2.922.000 3.340.000
Leverandørgjeld 62.000 31.000 15.000 2.000 20.000
Betalbar skatt 0 103.000 94.000 250.000 346.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 15.000 12.000 13.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 38.000 8.000 8.000 9.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 166.000 157.000 130.000 274.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 6.818.000 7.038.000 8.069.000 8.980.000 9.794.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 576.000 1.357.000 1.262.000 1.239.000 1.034.000
Likviditetsgrad 1 4.5 9.6 10.7 5.5 3.1
Likviditetsgrad 2 4.5 9.6 10.7 5.6 3.2
Soliditet 74.1 63.4 65.6 64.4 60.9
Resultatgrad 2 -166.3 -140.6 -38.3 89.6
Rentedekningsgrad 6.7 -5.2 -7.4 -2.1 78.2
Gjeldsgrad 0.3 0.6 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 5.3 -2.4 -5.9 -2.4 68.7
Signatur
31.08.2017
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2017
PROKURA
OEN KJELL MAGNUS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell Magnus OenStyreleder74
Cato OenStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjell Magnus Oen100.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00