Reipå Knuseri AS
Juridisk navn:  Reipå Knuseri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75755827
Reipåveien 245 Reipåveien 245 Fax: 75755686
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 981700619
Aksjekapital: 147.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 02.01.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Nordvest Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
15,05%
Resultat  
  
696,32%
Egenkapital  
  
10,85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 39.210.000 34.082.000 38.285.000 34.819.000 34.930.000
Resultat: 1.783.000 -299.000 -1.393.000 3.791.000 4.309.000
Egenkapital: 13.801.000 12.450.000 12.709.000 13.787.000 11.057.000
Regnskap for Reipå Knuseri AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 39.210.000 34.082.000 38.285.000 34.819.000 34.930.000
Driftskostnader -37.310.000 -34.344.000 -39.623.000 -30.875.000 -30.567.000
Driftsresultat 1.901.000 -262.000 -1.338.000 3.944.000 4.363.000
Finansinntekter 100.000 115.000 75.000 65.000 90.000
Finanskostnader -217.000 -153.000 -131.000 -217.000 -144.000
Finans -117.000 -38.000 -56.000 -152.000 -54.000
Resultat før skatt 1.783.000 -299.000 -1.393.000 3.791.000 4.309.000
Skattekostnad -432.000 41.000 315.000 -1.061.000 -1.178.000
Årsresultat 1.351.000 -259.000 -1.078.000 2.730.000 3.131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.161.000 8.520.000 9.472.000 7.140.000 6.272.000
Sum omløpsmidler 17.352.000 14.940.000 15.321.000 14.957.000 13.746.000
Sum eiendeler 25.513.000 23.460.000 24.793.000 22.097.000 20.018.000
Sum opptjent egenkapital 13.654.000 12.303.000 12.562.000 13.640.000 10.910.000
Sum egenkapital 13.801.000 12.450.000 12.709.000 13.787.000 11.057.000
Sum langsiktig gjeld 4.780.000 5.200.000 3.040.000 3.390.000 3.800.000
Sum kortsiktig gjeld 6.932.000 5.810.000 9.045.000 4.920.000 5.162.000
Sum gjeld og egenkapital 25.513.000 23.460.000 24.794.000 22.097.000 20.019.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.743.000 33.392.000 37.359.000 34.406.000 34.052.000
Andre inntekter 468.000 690.000 926.000 412.000 879.000
Driftsinntekter 39.210.000 34.082.000 38.285.000 34.819.000 34.930.000
Varekostnad -9.727.000 -9.766.000 -13.660.000 -6.710.000 -8.151.000
Lønninger -12.011.000 -11.259.000 -11.833.000 -10.689.000 -9.719.000
Avskrivning -1.488.000 -1.424.000 -1.374.000 -1.334.000 -1.483.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.084.000 -11.895.000 -12.756.000 -12.142.000 -11.214.000
Driftskostnader -37.310.000 -34.344.000 -39.623.000 -30.875.000 -30.567.000
Driftsresultat 1.901.000 -262.000 -1.338.000 3.944.000 4.363.000
Finansinntekter 100.000 115.000 75.000 65.000 90.000
Finanskostnader -217.000 -153.000 -131.000 -217.000 -144.000
Finans -117.000 -38.000 -56.000 -152.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.351.000 -259.000 -1.078.000 2.730.000 3.131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 298.000 730.000 689.000 375.000 507.000
Fast eiendom 3.945.000 3.681.000 3.587.000 3.717.000 2.759.000
Maskiner anlegg 2.203.000 1.746.000 2.621.000 2.077.000 1.050.000
Driftsløsøre 1.033.000 1.152.000 621.000 970.000 1.956.000
Sum varige driftsmidler 7.181.000 6.579.000 6.829.000 6.765.000 5.765.000
Sum finansielle anleggsmidler 682.000 1.211.000 1.954.000 0 0
Sum anleggsmidler 8.161.000 8.520.000 9.472.000 7.140.000 6.272.000
Varebeholdning 5.246.000 3.634.000 2.758.000 0 0
Kundefordringer 8.915.000 6.966.000 8.441.000 4.537.000 5.093.000
Andre fordringer 660.000 472.000 463.000 2.120.000 2.599.000
Sum investeringer 19.000 19.000 19.000 7.000 7.000
Kasse, bank 2.512.000 3.849.000 3.641.000 8.293.000 6.047.000
Sum omløpsmidler 17.352.000 14.940.000 15.321.000 14.957.000 13.746.000
Sum eiendeler 25.513.000 23.460.000 24.793.000 22.097.000 20.018.000
Sum opptjent egenkapital 13.654.000 12.303.000 12.562.000 13.640.000 10.910.000
Sum egenkapital 13.801.000 12.450.000 12.709.000 13.787.000 11.057.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.780.000 5.200.000 3.040.000 3.390.000 3.800.000
Leverandørgjeld 2.883.000 3.037.000 6.152.000 1.186.000 1.737.000
Betalbar skatt 0 0 0 928.000 1.306.000
Skyldig offentlige avgifter 1.506.000 731.000 826.000 866.000 441.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.543.000 2.042.000 2.067.000 1.940.000 1.678.000
Sum kortsiktig gjeld 6.932.000 5.810.000 9.045.000 4.920.000 5.162.000
Sum gjeld og egenkapital 25.513.000 23.460.000 24.794.000 22.097.000 20.019.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.420.000 9.130.000 6.276.000 10.037.000 8.584.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.6 1.7 3.0 2.7
Likviditetsgrad 2 1.7 1.9 1.4 3.1 2.7
Soliditet 54.1 53.1 51.3 62.4 55.2
Resultatgrad 4.8 -0.8 -3.5 11.3 12.5
Rentedekningsgrad 8.8 -1.7 -10.2 18.5 30.9
Gjeldsgrad 0.8 0.9 1 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 7.8 -0.6 -5.1 18.1 22.2
Signatur
10.03.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Frank Robert SvendsgårdStyreleder49
Cecilie SvendsgårdStyremedlem45
Åge SwensenStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Frank Robert Svendsgård100.0049
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00