Arkitektkontoret Nøstvold AS
Juridisk navn:  Arkitektkontoret Nøstvold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55910898
Bjørndalsstølen 36 Bjørndalsstølen 36 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 945834471
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 25.11.1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-101,71%
Egenkapital  
  
-67,73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 1.208.000 138.000 138.000 138.000
Resultat: -20.000 1.170.000 44.000 113.000 105.000
Egenkapital: 323.000 1.001.000 883.000 848.000 761.000
Regnskap for Arkitektkontoret Nøstvold AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 1.208.000 138.000 138.000 138.000
Driftskostnader -23.000 -40.000 -96.000 -28.000 -37.000
Driftsresultat -23.000 1.168.000 42.000 110.000 101.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 3.000 1.000 3.000 5.000
Resultat før skatt -20.000 1.170.000 44.000 113.000 105.000
Skattekostnad 13.000 -270.000 -9.000 -27.000 -29.000
Årsresultat -7.000 900.000 35.000 87.000 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.641.000 1.641.000 1.641.000
Sum omløpsmidler 893.000 1.310.000 316.000 334.000 309.000
Sum eiendeler 893.000 1.310.000 1.957.000 1.975.000 1.950.000
Sum opptjent egenkapital 223.000 901.000 783.000 748.000 661.000
Sum egenkapital 323.000 1.001.000 883.000 848.000 761.000
Sum langsiktig gjeld 185.000 241.000 1.042.000 1.072.000 1.142.000
Sum kortsiktig gjeld 385.000 68.000 34.000 55.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 893.000 1.310.000 1.959.000 1.975.000 1.950.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 1.208.000 138.000 138.000 138.000
Driftsinntekter 0 1.208.000 138.000 138.000 138.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -40.000 -96.000 -28.000 -37.000
Driftskostnader -23.000 -40.000 -96.000 -28.000 -37.000
Driftsresultat -23.000 1.168.000 42.000 110.000 101.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 3.000 1.000 3.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 900.000 35.000 87.000 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 1.641.000 1.641.000 1.641.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 1.641.000 1.641.000 1.641.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 1.641.000 1.641.000 1.641.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 893.000 1.309.000 316.000 334.000 309.000
Sum omløpsmidler 893.000 1.310.000 316.000 334.000 309.000
Sum eiendeler 893.000 1.310.000 1.957.000 1.975.000 1.950.000
Sum opptjent egenkapital 223.000 901.000 783.000 748.000 661.000
Sum egenkapital 323.000 1.001.000 883.000 848.000 761.000
Sum avsetninger til forpliktelser 185.000 241.000 39.000 50.000 68.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 185.000 241.000 1.042.000 1.072.000 1.142.000
Leverandørgjeld 6.000 0 13.000 15.000 0
Betalbar skatt 44.000 68.000 21.000 39.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 335.000 0 0 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 385.000 68.000 34.000 55.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 893.000 1.310.000 1.959.000 1.975.000 1.950.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 508.000 1.242.000 282.000 279.000 262.000
Likviditetsgrad 1 2.3 19.3 9.3 6.1 6.6
Likviditetsgrad 2 2.3 19.3 9.3 6.1 6.6
Soliditet 36.2 76.4 45.1 42.9 39.0
Resultatgrad 96.7 30.4 79.7 73.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 0.3 1.2 1.3 1.6
Total kapitalrentabilitet -2.2 89.4 2.2 5.7 5.4
Signatur
17.09.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lasse Bøyum NøstvoldStyreleder54
Thor Espen NøstvoldStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Thor Espen Nøstvold50.0057
Lasse Bøyum Nøstvold50.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00