Polargodt AS
Juridisk navn:  Polargodt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70084262
Fax: 70084263
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune: www.polargodt.no
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 982032008
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 02.05.2000
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-69,18%
Resultat  
  
-5183,33%
Egenkapital  
  
-125,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 794.000 2.576.000 3.000.000 3.160.000 994.000
Resultat: -610.000 12.000 -67.000 1.493.000 -632.000
Egenkapital: -123.000 488.000 475.000 457.000 -512.000
Regnskap for Polargodt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 794.000 2.576.000 3.000.000 3.160.000 994.000
Driftskostnader -1.327.000 -2.482.000 -2.960.000 -1.492.000 -1.513.000
Driftsresultat -532.000 93.000 39.000 1.667.000 -518.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000 0
Finanskostnader -78.000 -81.000 -107.000 -178.000 -114.000
Finans -78.000 -81.000 -106.000 -175.000 -114.000
Resultat før skatt -610.000 12.000 -67.000 1.493.000 -632.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -610.000 12.000 -67.000 1.493.000 -632.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 302.000 370.000 376.000 79.000 976.000
Sum omløpsmidler 1.101.000 1.836.000 1.861.000 3.222.000 1.479.000
Sum eiendeler 1.403.000 2.206.000 2.237.000 3.301.000 2.455.000
Sum opptjent egenkapital -233.000 378.000 365.000 347.000 -622.000
Sum egenkapital -123.000 488.000 475.000 457.000 -512.000
Sum langsiktig gjeld 1.257.000 1.400.000 1.389.000 2.443.000 1.644.000
Sum kortsiktig gjeld 268.000 318.000 373.000 401.000 1.323.000
Sum gjeld og egenkapital 1.402.000 2.206.000 2.237.000 3.301.000 2.455.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 649.000 2.076.000 2.500.000 1.589.000 924.000
Andre inntekter 145.000 500.000 500.000 1.571.000 70.000
Driftsinntekter 794.000 2.576.000 3.000.000 3.160.000 994.000
Varekostnad -170.000 -906.000 -962.000 -486.000 144.000
Lønninger -671.000 -825.000 -963.000 -747.000 -593.000
Avskrivning -68.000 -77.000 -94.000 -86.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -418.000 -674.000 -610.000 -173.000 -994.000
Driftskostnader -1.327.000 -2.482.000 -2.960.000 -1.492.000 -1.513.000
Driftsresultat -532.000 93.000 39.000 1.667.000 -518.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000 0
Finanskostnader -78.000 -81.000 -107.000 -178.000 -114.000
Finans -78.000 -81.000 -106.000 -175.000 -114.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -610.000 12.000 -67.000 1.493.000 -632.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 140.000 176.000 219.000 35.000 49.000
Maskiner anlegg 44.000 55.000 69.000 0 0
Driftsløsøre 117.000 139.000 88.000 44.000 116.000
Sum varige driftsmidler 302.000 370.000 376.000 79.000 165.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 810.000
Sum anleggsmidler 302.000 370.000 376.000 79.000 976.000
Varebeholdning 405.000 434.000 434.000 765.000 989.000
Kundefordringer 185.000 148.000 46.000 42.000 -834.000
Andre fordringer 1.097.000 1.202.000 1.193.000 2.364.000 1.248.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 51.000 188.000 50.000 75.000
Sum omløpsmidler 1.101.000 1.836.000 1.861.000 3.222.000 1.479.000
Sum eiendeler 1.403.000 2.206.000 2.237.000 3.301.000 2.455.000
Sum opptjent egenkapital -233.000 378.000 365.000 347.000 -622.000
Sum egenkapital -123.000 488.000 475.000 457.000 -512.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -1.000 0 0 169.000 276.000
Sum langsiktig gjeld 1.257.000 1.400.000 1.389.000 2.443.000 1.644.000
Leverandørgjeld 109.000 137.000 229.000 -1.000 580.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 64.000 5.000 134.000 123.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 123.000 118.000 140.000 99.000 343.000
Sum kortsiktig gjeld 268.000 318.000 373.000 401.000 1.323.000
Sum gjeld og egenkapital 1.402.000 2.206.000 2.237.000 3.301.000 2.455.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 833.000 1.518.000 1.488.000 2.821.000 156.000
Likviditetsgrad 1 4.1 5.8 5 8.0 1.1
Likviditetsgrad 2 2.6 4.4 3.8 6.2 0.4
Soliditet -8.8 22.1 21.2 13.8 -20.9
Resultatgrad 3.6 1.3 52.8 -52.1
Rentedekningsgrad -6.8 1.1 0.4 9.4 -4.5
Gjeldsgrad -12.4 3.5 3.7 6.2 -5.8
Total kapitalrentabilitet -37.9 4.2 1.8 50.6 -21.1
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
PROKURA
REMØ INGRID
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arnfinn John Klungsør KarlsenStyreleder60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
ARNFINN JOHN KLUNGSØR KARLSEN100.0060
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00