Yri Sand AS
Juridisk navn:  Yri Sand AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57876040
Fax: 57876041
6789 Loen 6789 Loen
Fylke: Kommune: www.yrisand.no
Vestland Stryn
Org.nr: 946257958
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 05.01.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Innvik Rekneskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
0,87%
Resultat  
  
-60,6%
Egenkapital  
  
3,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 36.237.000 35.924.000 43.134.000 49.333.000 36.344.000
Resultat: 983.000 2.495.000 -1.087.000 2.366.000 892.000
Egenkapital: 6.640.000 6.426.000 5.482.000 7.311.000 6.829.000
Regnskap for Yri Sand AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 36.237.000 35.924.000 43.134.000 49.333.000 36.344.000
Driftskostnader -35.045.000 -33.106.000 -43.952.000 -46.586.000 -35.124.000
Driftsresultat 1.192.000 2.819.000 -817.000 2.747.000 1.220.000
Finansinntekter 11.000 3.000 68.000 12.000 9.000
Finanskostnader -219.000 -328.000 -338.000 -393.000 -337.000
Finans -208.000 -325.000 -270.000 -381.000 -328.000
Resultat før skatt 983.000 2.495.000 -1.087.000 2.366.000 892.000
Skattekostnad -218.000 -551.000 257.000 -584.000 -253.000
Årsresultat 766.000 1.944.000 -830.000 1.782.000 639.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.686.000 4.831.000 7.091.000 10.026.000 8.050.000
Sum omløpsmidler 10.322.000 11.845.000 11.543.000 12.671.000 12.218.000
Sum eiendeler 15.008.000 16.676.000 18.634.000 22.697.000 20.268.000
Sum opptjent egenkapital 6.500.000 6.201.000 5.257.000 7.086.000 6.604.000
Sum egenkapital 6.640.000 6.426.000 5.482.000 7.311.000 6.829.000
Sum langsiktig gjeld 3.235.000 4.845.000 5.882.000 7.775.000 7.659.000
Sum kortsiktig gjeld 5.132.000 5.406.000 7.269.000 7.611.000 5.780.000
Sum gjeld og egenkapital 15.007.000 16.677.000 18.633.000 22.697.000 20.268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.836.000 30.685.000 42.891.000 48.225.000 35.929.000
Andre inntekter 1.401.000 5.239.000 243.000 1.108.000 415.000
Driftsinntekter 36.237.000 35.924.000 43.134.000 49.333.000 36.344.000
Varekostnad -9.521.000 -5.095.000 -9.259.000 -11.701.000 -6.590.000
Lønninger -11.544.000 -12.463.000 -15.321.000 -15.450.000 -13.212.000
Avskrivning -1.999.000 -2.551.000 -2.771.000 -2.581.000 -1.752.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.453.000 -13.168.000 -17.081.000 -16.154.000 -13.626.000
Driftskostnader -35.045.000 -33.106.000 -43.952.000 -46.586.000 -35.124.000
Driftsresultat 1.192.000 2.819.000 -817.000 2.747.000 1.220.000
Finansinntekter 11.000 3.000 68.000 12.000 9.000
Finanskostnader -219.000 -328.000 -338.000 -393.000 -337.000
Finans -208.000 -325.000 -270.000 -381.000 -328.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -1.000.000 0 0 0
Årsresultat 766.000 1.944.000 -830.000 1.782.000 639.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 243.000 353.000 513.000 697.000
Maskiner anlegg 2.874.000 4.014.000 5.966.000 7.564.000 6.663.000
Driftsløsøre 628.000 455.000 269.000 370.000 310.000
Sum varige driftsmidler 3.503.000 4.712.000 6.588.000 8.446.000 7.670.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.183.000 120.000 503.000 1.580.000 380.000
Sum anleggsmidler 4.686.000 4.831.000 7.091.000 10.026.000 8.050.000
Varebeholdning 1.333.000 1.861.000 1.690.000 1.210.000 1.911.000
Kundefordringer 6.623.000 4.813.000 8.359.000 8.481.000 7.363.000
Andre fordringer 763.000 552.000 790.000 548.000 1.094.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.602.000 4.619.000 704.000 2.432.000 1.850.000
Sum omløpsmidler 10.322.000 11.845.000 11.543.000 12.671.000 12.218.000
Sum eiendeler 15.008.000 16.676.000 18.634.000 22.697.000 20.268.000
Sum opptjent egenkapital 6.500.000 6.201.000 5.257.000 7.086.000 6.604.000
Sum egenkapital 6.640.000 6.426.000 5.482.000 7.311.000 6.829.000
Sum avsetninger til forpliktelser 632.000 551.000 0 257.000 58.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.132.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.235.000 4.845.000 5.882.000 7.775.000 7.659.000
Leverandørgjeld 2.194.000 1.763.000 2.846.000 3.849.000 1.905.000
Betalbar skatt 237.000 0 0 384.000 0
Skyldig offentlige avgifter 986.000 1.351.000 876.000 1.855.000 1.909.000
Utbytte -250.000 -1.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.466.000 1.292.000 2.416.000 1.522.000 1.966.000
Sum kortsiktig gjeld 5.132.000 5.406.000 7.269.000 7.611.000 5.780.000
Sum gjeld og egenkapital 15.007.000 16.677.000 18.633.000 22.697.000 20.268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.190.000 6.439.000 4.274.000 5.060.000 6.438.000
Likviditetsgrad 1 2 2.2 1.6 1.7 2.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.4 1.5 1.8
Soliditet 44.2 38.5 29.4 32.2 33.7
Resultatgrad 3.3 7.8 -1.9 5.6 3.4
Rentedekningsgrad 5.4 8.6 -2.4 7 3.6
Gjeldsgrad 1.3 1.6 2.4 2.1 2.0
Total kapitalrentabilitet 8 16.9 12.2 6.1
Signatur
03.06.2020
STYRETS LEDER.
Prokurister
03.06.2020
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Einar MyklebustStyreleder65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Emas Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00