Bergen Storkjøkkensenter AS
Juridisk navn:  Bergen Storkjøkkensenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55333580
Bjørndalsskogen 95 Bjørndalsskogen 95 Fax: 55333599
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune: www.storkjokkensentere...
Hordaland Bergen
Org.nr: 946296716
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10.02.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Gjørøy Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
47,5%
Resultat  
  
73,47%
Egenkapital  
  
42,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.118.000 13.639.000 9.857.000 6.745.000 6.819.000
Resultat: 2.661.000 1.534.000 798.000 -177.000 136.000
Egenkapital: 826.000 581.000 522.000 1.523.000 1.660.000
Regnskap for Bergen Storkjøkkensenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.118.000 13.639.000 9.857.000 6.745.000 6.819.000
Driftskostnader -17.033.000 -12.105.000 -9.051.000 -6.931.000 -6.685.000
Driftsresultat 3.085.000 1.535.000 807.000 -186.000 134.000
Finansinntekter 6.000 21.000 2.000 26.000 3.000
Finanskostnader -431.000 -21.000 -11.000 -18.000 -1.000
Finans -425.000 0 -9.000 8.000 2.000
Resultat før skatt 2.661.000 1.534.000 798.000 -177.000 136.000
Skattekostnad -716.000 -376.000 -200.000 41.000 -38.000
Årsresultat 1.945.000 1.159.000 599.000 -137.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 242.000 56.000 65.000 215.000 254.000
Sum omløpsmidler 8.023.000 7.263.000 4.044.000 2.681.000 2.827.000
Sum eiendeler 8.265.000 7.319.000 4.109.000 2.896.000 3.081.000
Sum opptjent egenkapital 726.000 481.000 422.000 1.423.000 1.560.000
Sum egenkapital 826.000 581.000 522.000 1.523.000 1.660.000
Sum langsiktig gjeld 412.000 0 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.027.000 6.738.000 3.584.000 1.373.000 1.421.000
Sum gjeld og egenkapital 8.265.000 7.319.000 4.108.000 2.896.000 3.081.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.028.000 13.615.000 9.857.000 6.745.000 6.779.000
Andre inntekter 90.000 24.000 0 0 40.000
Driftsinntekter 20.118.000 13.639.000 9.857.000 6.745.000 6.819.000
Varekostnad -13.520.000 -8.588.000 -6.039.000 -4.268.000 -3.855.000
Lønninger -2.377.000 -2.175.000 -2.066.000 -1.515.000 -1.647.000
Avskrivning -2.000 -54.000 -71.000 -72.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.134.000 -1.288.000 -875.000 -1.076.000 -1.110.000
Driftskostnader -17.033.000 -12.105.000 -9.051.000 -6.931.000 -6.685.000
Driftsresultat 3.085.000 1.535.000 807.000 -186.000 134.000
Finansinntekter 6.000 21.000 2.000 26.000 3.000
Finanskostnader -431.000 -21.000 -11.000 -18.000 -1.000
Finans -425.000 0 -9.000 8.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.700.000 -1.100.000 -1.600.000 0 0
Årsresultat 1.945.000 1.159.000 599.000 -137.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 50.000 0 74.000 33.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 140.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 54.000 125.000 197.000
Sum varige driftsmidler 140.000 0 54.000 125.000 197.000
Sum finansielle anleggsmidler 102.000 6.000 11.000 16.000 24.000
Sum anleggsmidler 242.000 56.000 65.000 215.000 254.000
Varebeholdning 986.000 868.000 529.000 409.000 710.000
Kundefordringer 5.404.000 3.245.000 1.910.000 1.467.000 1.049.000
Andre fordringer 95.000 82.000 28.000 52.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.538.000 3.067.000 1.577.000 753.000 1.054.000
Sum omløpsmidler 8.023.000 7.263.000 4.044.000 2.681.000 2.827.000
Sum eiendeler 8.265.000 7.319.000 4.109.000 2.896.000 3.081.000
Sum opptjent egenkapital 726.000 481.000 422.000 1.423.000 1.560.000
Sum egenkapital 826.000 581.000 522.000 1.523.000 1.660.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 412.000 0 2.000 0 0
Leverandørgjeld 3.497.000 2.485.000 1.413.000 841.000 769.000
Betalbar skatt 654.000 428.000 124.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 946.000 703.000 314.000 312.000 192.000
Utbytte -1.700.000 -1.100.000 -1.600.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 680.000 2.023.000 1.534.000 220.000 460.000
Sum kortsiktig gjeld 7.027.000 6.738.000 3.584.000 1.373.000 1.421.000
Sum gjeld og egenkapital 8.265.000 7.319.000 4.108.000 2.896.000 3.081.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 996.000 525.000 460.000 1.308.000 1.406.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1 2.0 2.0
Likviditetsgrad 2 1 0.9 1 1.7 1.5
Soliditet 1 7.9 12.7 52.6 53.9
Resultatgrad 15.3 11.3 8.2 -2.8 2.0
Rentedekningsgrad 7.2 73.1 73.4 -8.9 137.0
Gjeldsgrad 9 11.6 6.9 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 37.4 21.3 19.7 -5.5 4.4
Signatur
18.01.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Frank Ivar RydheimStyreleder47
Sissel Waag RydheimStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rydheim Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00