Olav Alvheim Maskinstasjon AS
Juridisk navn:  Olav Alvheim Maskinstasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71528653
Øyaveien 25 Øyaveien 25 Fax:
6524 Frei 6524 Frei
Fylke: Kommune: www.alvheimmaskinstasj...
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 946347752
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 10.10.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hjelseth Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10,91%
Resultat  
  
47,08%
Egenkapital  
  
4,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 41.220.000 37.166.000 31.018.000 27.306.000 38.111.000
Resultat: 8.635.000 5.871.000 2.461.000 3.696.000 7.391.000
Egenkapital: 24.104.000 22.975.000 23.600.000 23.931.000 22.060.000
Regnskap for Olav Alvheim Maskinstasjon AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 41.220.000 37.166.000 31.018.000 27.306.000 38.111.000
Driftskostnader -32.471.000 -31.185.000 -28.472.000 -23.571.000 -30.625.000
Driftsresultat 8.749.000 5.981.000 2.546.000 3.735.000 7.485.000
Finansinntekter 102.000 26.000 44.000 101.000 30.000
Finanskostnader -217.000 -136.000 -128.000 -140.000 -124.000
Finans -115.000 -110.000 -84.000 -39.000 -94.000
Resultat før skatt 8.635.000 5.871.000 2.461.000 3.696.000 7.391.000
Skattekostnad -1.907.000 -1.295.000 -543.000 -825.000 -1.688.000
Årsresultat 6.728.000 4.575.000 1.918.000 2.871.000 5.703.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.291.000 18.855.000 18.375.000 15.788.000 15.398.000
Sum omløpsmidler 25.604.000 20.920.000 24.323.000 21.470.000 19.840.000
Sum eiendeler 47.895.000 39.775.000 42.698.000 37.258.000 35.238.000
Sum opptjent egenkapital 23.954.000 22.825.000 23.450.000 23.781.000 21.910.000
Sum egenkapital 24.104.000 22.975.000 23.600.000 23.931.000 22.060.000
Sum langsiktig gjeld 4.464.000 2.540.000 5.314.000 2.874.000 2.655.000
Sum kortsiktig gjeld 19.327.000 14.260.000 13.784.000 10.452.000 10.523.000
Sum gjeld og egenkapital 47.895.000 39.775.000 42.698.000 37.257.000 35.238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.288.000 35.902.000 30.620.000 27.196.000 37.513.000
Andre inntekter 932.000 1.264.000 398.000 110.000 598.000
Driftsinntekter 41.220.000 37.166.000 31.018.000 27.306.000 38.111.000
Varekostnad -8.401.000 -7.306.000 -7.166.000 -5.727.000 -12.807.000
Lønninger -12.082.000 -10.950.000 -10.026.000 -8.126.000 -9.028.000
Avskrivning -4.951.000 -4.845.000 -4.715.000 -4.422.000 -3.816.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -7.037.000 -8.084.000 -6.565.000 -5.296.000 -4.974.000
Driftskostnader -32.471.000 -31.185.000 -28.472.000 -23.571.000 -30.625.000
Driftsresultat 8.749.000 5.981.000 2.546.000 3.735.000 7.485.000
Finansinntekter 102.000 26.000 44.000 101.000 30.000
Finanskostnader -217.000 -136.000 -128.000 -140.000 -124.000
Finans -115.000 -110.000 -84.000 -39.000 -94.000
Konsernbidrag -48.000 0 0
Utbytte -5.550.000 -3.900.000 -2.250.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 6.728.000 4.575.000 1.918.000 2.871.000 5.703.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 79.000 100.000 121.000 142.000 111.000
Maskiner anlegg 13.942.000 11.566.000 9.747.000 8.221.000 10.321.000
Driftsløsøre 6.788.000 5.732.000 7.368.000 6.605.000 4.759.000
Sum varige driftsmidler 20.808.000 17.398.000 17.236.000 14.968.000 15.191.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.483.000 1.457.000 1.139.000 820.000 207.000
Sum anleggsmidler 22.291.000 18.855.000 18.375.000 15.788.000 15.398.000
Varebeholdning 511.000 240.000 277.000 527.000 0
Kundefordringer 20.115.000 14.573.000 18.545.000 14.823.000 13.442.000
Andre fordringer 378.000 298.000 1.262.000 859.000 384.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.600.000 5.808.000 4.238.000 5.260.000 6.014.000
Sum omløpsmidler 25.604.000 20.920.000 24.323.000 21.470.000 19.840.000
Sum eiendeler 47.895.000 39.775.000 42.698.000 37.258.000 35.238.000
Sum opptjent egenkapital 23.954.000 22.825.000 23.450.000 23.781.000 21.910.000
Sum egenkapital 24.104.000 22.975.000 23.600.000 23.931.000 22.060.000
Sum avsetninger til forpliktelser 653.000 146.000 353.000 273.000 341.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.464.000 2.540.000 5.314.000 2.874.000 2.655.000
Leverandørgjeld 2.439.000 2.121.000 4.378.000 3.468.000 1.886.000
Betalbar skatt 1.722.000 1.503.000 464.000 893.000 2.363.000
Skyldig offentlige avgifter 2.365.000 2.875.000 3.248.000 2.718.000 1.420.000
Utbytte -5.550.000 -3.900.000 -2.250.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 7.252.000 3.862.000 3.444.000 2.374.000 3.854.000
Sum kortsiktig gjeld 19.327.000 14.260.000 13.784.000 10.452.000 10.523.000
Sum gjeld og egenkapital 47.895.000 39.775.000 42.698.000 37.257.000 35.238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.277.000 6.660.000 10.539.000 11.018.000 9.317.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.8 2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.7 2 1.9
Soliditet 50.3 57.8 55.3 64.2 62.6
Resultatgrad 21.2 16.1 8.2 13.7 19.6
Rentedekningsgrad 40.3 44.0 19.9 26.7 60.4
Gjeldsgrad 1.0 0.7 0.8 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 18.5 15.1 6.1 10.3 21.3
Signatur
20.11.2023
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.11.2023
Daglig leder eller styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ove Erling AlvheimStyreleder63
Hanne Alvheim KvisvikStyremedlem35
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Alvheim Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00