Ingolf Storebø AS
Juridisk navn:  Ingolf Storebø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56185768
Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 941028535
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 22.10.1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bryggen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
12,5%
Egenkapital  
  
-16,67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Egenkapital: 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Regnskap for Ingolf Storebø AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Sum eiendeler 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 12.000 20.000 -137.000 -132.000
Sum egenkapital 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -8.000 -12.000 -6.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 38.000 46.000 58.000 64.000
Sum omløpsmidler 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Sum eiendeler 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 12.000 20.000 -137.000 -132.000
Sum egenkapital 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 42.000 50.000 63.000 68.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet 1 1 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -9.5 -8.8
Signatur
04.09.2012
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ingolv StorebøStyreleder74
Anne Marie Aronsen StorebøVaramedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ingolv Storebø100.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00