Ingolf Storebø AS
Juridisk navn:  Ingolf Storebø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56185768
Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 941028535
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 22.10.1986
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100%
Egenkapital  
  
-20,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -3.000
Egenkapital: 50.000 63.000 68.000 75.000 81.000
Regnskap for Ingolf Storebø AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 126.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -126.000 0
Finans 0 0 0 0 3.000
Resultat før skatt -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 50.000 63.000 68.000 75.000 85.000
Sum eiendeler 50.000 63.000 68.000 75.000 85.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 -137.000 -132.000 -125.000 -119.000
Sum egenkapital 50.000 63.000 68.000 75.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 63.000 68.000 75.000 84.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000
Driftskostnader -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 126.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -126.000 0
Finans 0 0 0 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -6.000 -6.000 -7.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 4.000 4.000 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 8.000
Kasse, bank 46.000 58.000 64.000 70.000 77.000
Sum omløpsmidler 50.000 63.000 68.000 75.000 85.000
Sum eiendeler 50.000 63.000 68.000 75.000 85.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 -137.000 -132.000 -125.000 -119.000
Sum egenkapital 50.000 63.000 68.000 75.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 63.000 68.000 75.000 84.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000 63.000 68.000 75.000 82.000
Likviditetsgrad 1 28.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 28.4
Soliditet 1 1 1 100.0 96.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -9.5 -8.8 158.7 -4.8
Signatur
04.09.2012
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ingolv StorebøStyreleder73
Anne Marie Aronsen StorebøStyremedlem73
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ingolv Storebø100.0073
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00